Un consorci europeu coordinat pel centre tecnològic Eurecat ha desenvolupat eines, protocols i guies orientades a promoure la inclusió i la igualtat de gènere en el sector del transport i de la mobilitat, a través de l’avaluació de les necessitats d’usuaris i professionals del sector des de la perspectiva de gènere i de l’ús del Big Data i del Machine Learning.

L’objectiu del projecte Diamond ha estat recopilar i analitzar dades qualitatives i quantitatives a partir d’una campanya de recopilació de dades sensibles a la diversitat i gènere transeuropea i conèixer quins són els factors que afecten més la satisfacció de les dones respecte a diferents sistemes de transport com el metro, el ferrocarril o els serveis de bicicleta compartida.

Les dades obtingudes “s’han tractat a partir de Big Data i de nous models matemàtics per establir els factors amb més pes segons les característiques i necessitats individuals de diferents perfils de dones, per tal de poder establir accions i mesures per poder millorar els sistemes de transport existents”, explica la directora de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat, Lali Soler.

Les dades recollides per part de persones usuàries del servei “s’han complementat amb una anàlisi de missatges publicats a les xarxes socials sobre la satisfacció dels usuaris de diferents serveis en diversos moments del dia i d’ocupació”, afegeix.

En concret, segons l’anàlisi, els principals factors a l’hora d’elegir un servei de transport per part de les usuàries són la seguretat a les estacions, la bona gestió de les emergències i evitar les aglomeracions i la protecció de viatgers i empleats, així com la disponibilitat i l’eficiència del servei i un disseny universal de les infraestructures, accessible per a tothom.

Les dades recopilades per part d’usuaris s’han creuat amb dades observacionals relacionades amb les característiques territorials, sociodemogràfiques i de mobilitat del territori urbà i d’infraestructures de transport, la qual cosa ha permès establir una relació entre el nivell de satisfacció dels usuaris i les característiques de les infraestructures i de l’entorn.

L’anàlisi de dades fet durant el projecte ha permès dilucidar les necessitats, obstacles i oportunitats de les dones al transport públic, els serveis de bicicletes compartides i com a usuàries de vehicles autònoms, així com les empleades del sector del transport.

Entre els principals resultats del projecte es troben un Llibre Blanc que aborda les necessitats i accions necessàries per incrementar la igualtat de gènere en els sistemes de transport europeus des de la perspectiva de les dones tant com a usuàries, com a professionals del sector, o la guia “Vehicles autònoms amb ulleres de perspectiva de gènere”, un document amb recomanacions per avançar cap a cotxes autònoms més inclusius.

Per altra banda, en l’àmbit de l’ocupació, s’han avaluat les necessitats i reptes de les dones a l’hora d’accedir al sector com a professionals i s’han desenvolupat guies curriculars i protocols de Responsabilitat Social Corporativa per incrementar el percentatge de dones que treballen en aquest sector.

El projecte també ha desenvolupat una eina pràctica dirigida a operadors de transport i planificadors de transport d’administracions públiques i empresaris del sector del transport per a l’autoavaluació del nivell d’inclusió que ofereix un servei de transport determinat i organització des de la perspectiva de gènere i com obtenir un model equitatiu en els sistemes de transport per a un perfil concret.

Aquesta eina “demostra que es poden agregar dades de diversa naturalesa i crear models innovadors i comprensius que permeten obtenir autodiagnòstic i recomanacions per aconseguir un sistema de transport més just i inclusiu”,  detalla la coordinadora del projecte, Patricia Castillo, i responsable dels projectes europeus d’Eurecat.

El projecte Diamond, iniciat a finals de 2018, ha estat finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020 en la convocatòria ‘Canvi Demogràfic i Participació de la Dona en el Transport’, orientada a promoure un increment de la presència de dones en el sector transport, a través de l’avaluació de les seves necessitats, així com el desenvolupament d’eines i noves tecnologies per avaluar-ne l’acceptació a diversos modes de transport com a usuàries i com a empleades.

El projecte s’emmarca dins del programa Horizon 2020 de la Unió Europea i ha comptat amb la participació de 14 socis d’Espanya, el Regne Unit, Itàlia, Sèrbia, Polònia, França i Irlanda d’entre els quals hi ha centres de recerca (Eurecat i IBV–Institut de Biomecànica de València), universitats (Universitat de Stirling, Universitat Napier d’Edimburg, TU Dublin i la Facultat de Transport i Trànsit de la Universitat de Belgrad), operadors de transport (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Autolib’ Vélib’), associacions (Genre & Ville i WAVE) i empreses privades i consultores (AITEC, Systematica i RINA).