Daniel Altimiras, president d'EurecatCal una aposta ferma per la indústria a Catalunya, en totes les seves etapes, que ens permeti avançar cap a una indústria competitiva, de proximitat, reconfigurant quan s’escaigui les cadenes de subministrament, reduint les dependències de tercers i millorant l’autonomia estratègica; això permetria crear llocs de treball i generar més valor i benestar per a la societat. Aquest model d’indústria local, d’alt valor, suposa un progrés econòmic i social per al país, però s’ha de fer amb una perspectiva i dimensions europees, així com des d’una visió global.

Podem confirmar que aquest plantejament ha quedat de manifest en el primer Congrés Eurecat, que ha reunit veus altament especialitzades de l’ecosistema de la innovació, l’empresa i la tecnologia i amb el qual estrenem un nou esdeveniment en el nostre calendari, en sintonia amb la nostra visió d’aportar distints angles d’anàlisi per identificar les necessitats, riscos, oportunitats i factors que ajudin al creixement de la competitivitat i a establir les prioritats per a les pròpies empreses, les administracions i els agents de l’ecosistema d’innovació. Celebrat amb el lema ‘El futur de la nostra indústria’, el programa d’aquesta primera edició del Congrés Eurecat s’ha centrat en el potencial del teixit industrial català per generar alt valor afegit, en el paper de la innovació per reduir els riscos derivats del canvi climàtic i en els reptes i les oportunitats de l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’empresa.

El congrés ha evidenciat que l’enfortiment de la indústria catalana és un desig i un objectiu complex, que requereix de treball en equip, continuat, coordinat i en la mateixa direcció. En aquest punt, s’ha vist que és fonamental fer un esforç perquè la indústria local sigui més competitiva, més avançada tecnològicament i inverteixi més en innovació tecnològica, buscant al màxim la col·laboració publicoprivada, aprofitant el suport de l’ecosistema d’innovació, centres tecnològics, universitats i altres empreses, seguint el model d’innovació oberta.

Una de les idees més repetides durant el congrés ha estat la importància fonamental que té la indústria, perquè crea riquesa i ajuda a la redistribució dels seus beneficis en el conjunt de la societat. Aquesta correlació entre indústria i la prosperitat d’un país es tradueix en la creació de llocs de treball, amb salaris més elevats que els d’altres sectors i amb més resiliència.

En aquest context, queda clar que els fons europeus Next Generation són una oportunitat única que cal aprofitar, per actuar sobre els factors que creïn teixit industrial, en especial en els àmbits on tinguem bones oportunitats, entre els quals figuren palanques clau per al progrés i la competitivitat, com la sostenibilitat i la intel·ligència artificial.

Per avançar en aquesta direcció, des d’Eurecat estem fermament compromesos en sumar per a l’impuls a una reindustrialització sostinguda en el temps i fonamentada en la innovació i l’ús de la tecnologia, en un escenari on s’ha evidenciat la importància estratègica de la indústria a nivell internacional i on són clau els canvis en els hàbits de consum marcats per la conscienciació mediambiental. Estic convençut que aquest enfocament obrirà la porta a nous horitzons molt interesants des del punt de vista de la innovació tecnològica i que l’any que estem a punt d’encetar ens permetrà aprofundir en aquest enfocament com a palanca per al progrés que tots volem, amb la sostenibilitat del planeta i el benestar de les persones com a eix central.

Daniel Altimiras
President d’Eurecat