El centre tecnològic Eurecat desenvolupa nous mòduls fotovoltaics orgànics, flexibles i semitransparents mitjançant electrònica impresa, que incorporen materials específicament seleccionats per assegurar una absorció de llum complementària amb el creixement de les plantes, una fórmula que obre les portes a una revolució en el camp de l’agrovoltaisme donat que fa possible una combinació sinèrgica entre les activitats agrícoles i de producció energètica.

Implementats en el marc del projecte europeu SYNATRA, els nous mòduls orgànics fotovoltaics s’elaboraran amb tècniques d’impressió de materials funcionals i estructuració làser, per dotar-los de flexibilitat i del grau de transparència necessari.

Com assenyala l’investigador de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat Ignasi Burgués, “durant el projecte investigarem l’ús de combinacions de semiconductors orgànics fotoactius amb espectres d’absorció de llum fets a mida per deixar passar la radiació que necessiten diferents plantes per créixer i aprofitar altres regions de l’espectre solar per a la generació d’energia elèctrica de manera simultània”.

“A més de recobrir les plantacions de manera homogènia, volem investigar beneficis addicionals que creiem que aquesta tecnologia pot aportar, com ara filtrar radiacions perjudicials per a les plantes o contribuir a reduir l’evaporació d’aigua del sòl, mantenint unes condicions més suaus i aptes per als conreus”, explica la investigadora de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat Laura López.

El projecte inclourà la fabricació d’un prototip que integrarà aquests nous mòduls solars fotovoltaics flexibles en sistemes de protecció agrícola. “Avaluarem l’impacte d’aquesta tecnologia en ambient real amb la integració dels mòduls fotovoltaics en xarxes de protecció per a glaçades, amb l’objectiu de funcionalitzar i revaloritzar sistemes agrícoles ja existents”, detalla el director de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise.

El projecte SYNATRA contribuirà, d’altra banda, “a augmentar la productivitat agrícola i millorar l’eficiència de l’ús del sòl reduint la competitivitat entre producció agrícola i energètica”, afegeix la promotora tecnològica de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Cristina Casellas.

Eurecat coordina el projecte SYNATRA a través de la Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats, encarregada de la fabricació i integració dels mòduls fotovoltaics flexibles per a la prova de camp que es realitzarà amb plantacions de pomeres a les zones de Girona i Lleida.

El consorci de SYNATRA, Arquitectures sinèrgiques per a agrovoltaisme de nova generació integrant mòduls fotovoltaics orgànics transparents, compta amb un total de sis socis de caire multisectorial: el centre tecnològic Eurecat -que coordina el projecte-, els centres de recerca ICMAB-CSICIBMCP-CSICICFO i IRTA, i la spin-off VITSOLC. El projecte està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en el Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència de l’Agència Estatal d’Investigació dins de la convocatòria Projectes en línies estratègiques 2022.

Veniu a visitar-nos a l’estand d’Eurecat a Food4Future: Hall 1 F640