La conscienciació vers l’escalfament global va donar peu a l’establiment del Dia de la Terra, una data que se celebra cada 22 d’abril des de 1970 per posar de relleu la interdependència entre tots els ecosistemes i els éssers vius que els habitem. Tot i que encara hi ha molta feina per fer, tant des del punt de vista dels processos de fabricació com de la sensibilització social, els consumidors comprem cada vegada més en clau mediambiental i valorem molt que els productes i serveis siguin respectuosos amb l’entorn, dins d’una tendència creixent d’estil de vida que situa en un primer pla la preocupació per la salut del planeta i pel benestar de les persones, accentuada arran de la pandèmia de la Covid-19.

En un context d’escassetat creixent de matèries primeres, aquesta sensibilitat és fonamental per avançar en la recerca i la innovació tecnològica per augmentar la sostenibilitat i la competitivitat de les empreses, en àmbits que van des d’una millor gestió de l’aigua, la visió dels residus com a recursos i la configuració de sistemes energètics més eficients i renovables, sense oblidar l’aire i la qualitat dels sòls entorn els quals vivim.

En aquest respecte, es calcula que l’aplicació dels principis de l’economia circular pot arribar a afavorir fins a un 45 per cent de reducció en les emissions implicades en els processos de producció i de consum, de manera que constitueixen una estratègia clau en la mitigació davant el canvi climàtic, juntament amb la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle vinculades a la producció energètica.

Les opcions de millora en aquest camp venen també d’incorporar l’ecodisseny en les etapes inicials de concepció de nous productes, de promoure nous models d’ús que en perllonguin al màxim el seu recorregut i de la recuperació de valor al final de la vida. Paral·lelament i per tal d’assolir la neutralitat climàtica el més aviat possible, cal impulsar la transició energètica amb el canvi del model cap a energies renovables, l’electrificació de la mobilitat amb origen renovable i l’eficiència energètica dels edificis entre d’altres. Es tracta d’activitats amb les quals estem profundament implicats, a través de la participació en iniciatives relacionades amb l’impuls de hidrogen verd, com és la Plataforma de l’Hidrogen Verd Catalunya; amb la fabricació de bateries per al vehicle elèctric més eficients i sostenibles, amb projectes pioners a nivell europeu o amb la implementació de noves tecnologies per a potenciar la descarbonització de les edificacions, entre moltes altres iniciatives i desafiaments davant dels quals Eurecat genera solucions innovadores, traslladant també a les empreses aquestes metodologies i tecnologies que són ja factors clau de la seva competitivitat i que, a més de reptes, poden generar noves oportunitats de negoci.

Amb la finalitat de calcular l’estimació del guany ambiental dels processos d’innovació tecnològica que desenvolupem, des d’Eurecat apliquem la metodologia d’anàlisi del cicle de vida, que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte a més d’altres paràmetres d’impacte ambiental, amb el propòsit d’obtenir noves dades que optimitzin els nostres processos i productes i que ajudin a mitigar el canvi climàtic. En aquest sentit, generalitzar i difondre l’estimació del guany ambiental en àmbits com la producció, el consum o la mobilitat permetria disposar de més informació per ajudar a frenar les emissions de diòxid de carboni i ens empoderaria a tots a nivell individual i col·lectiu en les nostres decisions, un dels puntals de la revolució verda que estem vivint.

Xavier Torra
President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya