El sector del turisme està experimentant un canvi de paradigma sense precedents gràcies a la implantació d’un conjunt significatiu de solucions tecnològiques que contínuament emergeixen al mercat. La intel·ligència artificial, els sistemes IoT o la realitat augmentada són només algunes de les incorporacions tecnològiques que transformen radicalment la gestió i dinàmiques turístiques actuals augmentant així els indicadors de competitivitat, sostenibilitat i experiència d’usuari (UX).

Davant d’aquesta gran oportunitat, Eurecat s’incorpora com a membre institucional de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) promogut per SEGITTUR amb l’objectiu d’aportar eines tecnològiques i solucions innovadores per proporcionar experiències personalitzades i immersives a diferents destinacions. El Promotor Tecnològic i Gerent del Centre d’Excel·lència en Innovació Turística, Ignacio de las Cuevas, confirma que la implicació d’Eurecat a la Red DTI ajudarà a portar l’experiència turística a un nou nivell.

Ens pots explicar més detalladament què és la Red de Destinos Turísticos Inteligentes?

La Red DTI és un instrument que es constitueix com a punt de trobada i reforç de les diferents destinacions turístiques en el seu procés de transformació cap a la gestió intel·ligent i el desenvolupament sostenible. Podem dir que els membres de la Red DTI, comprenen tota la cadena de valor del sector turístic: des d’administracions i organismes públics, fins a associacions i federacions passant per actors privats, proveïdors, operadors, indústries TIC o investigadors/es entre altres.

En conclusió, l’objectiu de la Red DTI és construir destinacions turístiques innovadores a través d’infraestructures tecnològiques que permetin millorar l’experiència turística i la qualitat de vida del resident.

Quin és el rol que ocupa Eurecat en aquesta xarxa?

Eurecat es va incorporar a la Red DTI el novembre de 2022 per impulsar la innovació i la sostenibilitat oferint eines i solucions centrades en l’aplicació de tecnologies, la intel·ligència de mercats i els sistemes d’informació i coneixement. Des d’Eurecat, volem aportar tecnologies diferencials per reforçar la transformació de les destinacions turístiques en ciutats smart o intel·ligents.

Quins serveis aporta Eurecat concretament?

Actualment, Eurecat aporta 7 serveis diferencials:

  • Mobilitat Turística a les destinacions: anàlisi de patrons de mobilitat i gestió del flux de turistes en àrees d’alt interès turístic a través de tecnologies IoT i Big Data. Recopilem dades sobre el moviment de turistes, la seva nacionalitat, els punts de visita i la ubicació de pernoctació.
  • Producció de contingut de so immersiu: creació de produccions audiovisuals immersives mitjançant la tecnologia Sfëar. Creem projectes que abasten des dels documentals fins a les pel·lícules amb una extraordinària qualitat de so i una experiència auditiva evolvent.
  • Tecnologies de visualització: gràcies a tecnologies com la realitat virtual, augmentada oferim solucions personalitzades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte com ara, tours virtuals que permeten fer visites enriquidores i emocionants.
  • Sistemes d’optimització i gestió d’aigua: des de l’àrea de sostenibilitat d’Eurecat s’ofereixen solucions avançades per a la gestió de dades del cicle de l’aigua cobrint tota la cadena de valor: des de la seva captació fins al seu consum i posterior gestió d’aigües residuals.
  • Roadmap de Transformació Circular: assistim en la definició d’una estratègia alineada a l’economia circular de l’empresa turística a curt, mig i llarg termini..
  • Desenvolupament de plataformes turístiques per a destinacions intel·ligents amb CMS: digitalització de productes i gestió de reserves de forma fàcil i intuïtiva. Gràcies a això, la plataforma recopila dades i indicadors que faciliten decisions estratègiques a futur.

Qui pot beneficiar-se d’aquests serveis que ofereix Eurecat?

Aquelles destinacions turístiques que vulguin transformar-se en destinacions smart o intel·ligents. Per tenir més informació sobre la xarxa, des de la Red DTI es distribueix un butlletí informatiu que recopila notícies i iniciatives vinculades. Quinzenalment, s’organitzen Webinars sobre diferents temàtiques d’interès per a les destinacions.

Amb tot això, els membres poden realitzar tutorials dirigits a gestors turístics per tal d’apropar el treball que fan a les diferents organitzacions. A més a més, els membres també poden elaborar un post pel Blog SEGITTUR per comentar possibles iniciatives d’interès que hagin sorgit.