El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu VitiGEOSS, que ha desenvolupat una plataforma innovadora per a la gestió d’explotacions vitivinícoles que combina intel·ligència artificial, Internet de les Coses, serveis d’observació de la Terra i sensors al camp per generar previsions i recomanacions que contribueixen a impulsar la sostenibilitat i l’adaptació de la vinya al canvi climàtic.

La plataforma, que s’ha validat amb els cellers Familia Torres a Catalunya, Symington a Portugal i Mastroberardino a Itàlia, “permet recollir i integrar dades sobre el clima, la fenologia, la fisiologia vegetal i el desenvolupament de malalties per generar recomanacions per a la seva gestió, de manera que facilita eines per a una presa de decisions informades i per a l’optimització de l’explotació de la vinya”, explica el director de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, Xavier Domingo.

“Hem desenvolupat una eina per donar suport a la presa de decisions en la producció de vi i millorar la gestió de la vinya gràcies a imatges cartogràfiques, nous indicadors de producció, sèries de dades temporals i previsions precises”, explica la coordinadora del projecte VitiGEOSS i project manager d’Eurecat, Rosa Araujo.

El sistema també està preparat per proporcionar informació útil sobre el consum real d’aigua dels cultius i la producció de biomassa de la vinya, entre altres variables vegetatives. Mitjançant aquest servei, “els agricultors poden estimar indirectament la demanda d’aigua i monitorar el rendiment del cultiu setmana a setmana”, detalla Xavier Domingo.

La plataforma inclou també prediccions del risc d’infeccions per míldiu i oïdi, així com recomanacions del tractament que cal aplicar, ajustades al nivell de risc. “Els nostres darrers càlculs assenyalen que l’aplicació d’aquesta eina podria reduir el nombre d’aplicacions de pesticides al camp i el consum d’aigua en un 20 per cent de mitjana”, afirma la coordinadora tècnica del projecte VitiGEOSS i investigadora de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, Marta Otero.

La plataforma VitiGEOSS pretén també reduir els costos d’explotació i l’impacte ambiental de les operacions del sector vitivinícola. En aquest sentit, s’ha desenvolupat un servei d’optimització de recursos per gestionar tasques de camp, com ara la recol·lecció, tenint en compte els costos econòmics, l’impacte ambiental i el calendari disponible.

Convocatòria oberta per a empreses vitivinícoles i viticultors europeus

El projecte VitiGEOSS ha obert una convocatòria per a empreses vitivinícoles i viticultors europeus interessats a unir-se de forma gratuïta a la plataforma com a usuaris de proves a partir del mes de novembre de 2023 fins al febrer de 2024. Els usuaris registrats rebran previsions i informació meteorològica, estats fenològics, malalties, seguiment de l’estat del de la vinya, entre d’altres, adaptada específicament als seus camps i la seva localització.

El consorci VitiGEOSS està format per nou socis d’Espanya, Itàlia, Portugal i els Països Baixos, entre els quals hi ha tres organitzacions de recerca i tecnologia (centre tecnològic Eurecat, Barcelona Supercomputing Center i Fundació LINKS, una universitat (la Universitat de Nàpols Federico II), un SME (eLEAF), una consultora (PwC) i tres cellers (Familia Torres, Symington i Mastroberardino).

Podeu consultar tots els detalls de la plataforma de VitiGEOSS en el següent enllaç https://vitigeoss.eu/vitigeoss-platform/