El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte europeu StepUP, que desenvolupa solucions i tecnologies assequibles destinades a transformar el mercat de la renovació energètica i a fer de la descarbonització d’edificis existents una inversió fiable, atractiva i sostenible.

Per a això, s’ha desenvolupat una tecnologia que es retroalimenta amb les opinions dels ocupants i promou un enfocament iteratiu de la renovació energètica, basat en dades reals i simulades, per tal de “minimitzar els problemes de rendiment, reduir les barreres financeres i optimitzar les inversions”, subratlla la coordinadora del projecte, Giulia Barbano, de la companyia Integrated Environmental Solutions Ltd.

StepUP oferirà una oportunitat real per reduir l’impacte dels edificis a zero emissions, mitjançant una solució de renovació integral no intrusiva, ràpida i fiable que “minimitzarà la durada de les obres i el risc d’errors” d’instal·lació, afegeix Barbano.

En aquest sentit, StepUP “aborda el desafiament europeu d’aconseguir la descarbonització dels edificis existents per al 2050 en línia amb el Renovation Wave llançat fa poc”, remarca el director de la Unitat de Residus, energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.

Es tracta d’un objectiu “que només serà efectiu si es desenvolupen tecnologies rendibles i solucions integrals per a la renovació energètica del parc construït”, segons exposa la directora de la Unitat de Desenvolupament de Producte d’Eurecat, Irene Ràfols.

Solucions per a diferents tipologies d’edificis

Les solucions desenvolupades en el projecte s’aplicaran a tres tipologies d’edificis, que abasten blocs d’apartaments residencials plurifamiliars, escoles públiques i oficines privades.

Basades en components industrialitzats tipus Plug&Play (col·locar, connectar i usar), les tecnologies de StepUP redueixen el temps d’instal·lació, amb la finalitat de minimitzar els inconvenients per als ocupants de l’edifici que generalment impliquen les renovacions.

El projecte també aborda el desenvolupament de solucions d’intel·ligència de dades per a la presa de decisions sòlides en l’etapa de disseny i monitorar el comportament de l’edifici després de la implementació. A més, promou nous models de finançament per a intervencions que busquen l’optimització de l’energia, la millora de la comoditat i l’amortització dels costos al llarg de la vida útil de l’edifici.

Entre les noves tecnologies de renovació que aborda, figura una nova façana ventilada plug&play que integra finestres i contempla espais per a les instal·lacions dels nous sistemes de condicionament de l’edifici que permeten la flexibilització del consum energètic.

En conjunt, el projecte StepUp està format per un consorci de nou socis de set països europeus, entre els quals es troben dues institucions de transferència de tecnologia (Eurecat i Unismart), sis empreses industrials (IES i IES R&D, Manni Group, Suntherm, ABUD i Energinvest) i dos propietaris i contractistes (ACR i Municipality of 18th District of Budapest).