RIS3CAT Engagement Eurecat

Desenvolupament de nous formats creatius i l’enriquiment dels continguts mitjançant dades generades pel públic durant la seva experiència de visita i la lectura que fan de tot el que els envolta.  

El projecte Engagement té l’objectiu de millorar la satisfacció i l’experiència dels usuaris, així com promoure la seva participació i compromís amb el museu, a través d’un seguiment i monitorització de la seva pròpia experiència. El projecte desplega la noció de museu expandit, entès com una estratègia basada en singularitzar i personificar l’experiència del visitant, multiplicar els seus relats i desbordar els límits espacials i temporals del museu, creant un ecosistema de continguts digitals a la seva disposició.

D’altra banda, i gràcies a la recollida i anàlisi de les dades generades, el museu disposa de nova informació per fer possible la millora dels seus serveis i l’organització dels seus processos interns, tant des del punt de vista dels continguts com dels usos que es fan dels espais, les accions de màrqueting de la institució o l’activació dels seus fons i col·leccions patrimonials, entre d’altres.

La solució impulsada pel projecte Engagement és una oportunitat per als museus, la indústria de continguts multimèdia i les empreses tecnològiques de Catalunya, que podran completar la seva adaptació al nou entorn de gestió de la innovació social i tecnològica, de forma plena i dinàmica.

El consorci està format per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), líder del projecte, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i la com a entitats promotores, les empreses Indissoluble i Mobile Media Content i el Centre Tecnològic Eurecat que participa en el projecte a través de la Unitat de Big Data & Data Science, la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats i el Departament de Consultoria.

Dades generals

Projecte

RIS3CAT ENGAGEMENT – Nous formats tecnològics per a la millora de l’experiència d’usuari i el canvi en els processos d’organització dels museus i centres culturals

Referència del projecte 

COMRDI18-1-0012

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’acreditació de Comunitat RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les Indústries del Disseny o les Indústries Culturals i basades en l’experiència. Aquest projecte ha estat cofinançat per ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de Catalunya. (Resolució EMC/1689/2018).