KEELBEMAN EURECAT

Nou procés de fabricació que permet utilitzar materials compòsits de matriu termoplàstica d’altes prestacions amb reforç de fibra de carboni en la fabricació d’aeroestructures.

La utilització de materials compòsits de matriu termoplàstica en la construcció d’aeronaus regionals és molt limitada a causa de la complexitat de conformat d’aquests materials i de l’elevat cost que implica aquest procés. La innovació de KEELBEMAN redueix els costos de producció i muntatge, mitjançant la optimització del procés de compressió a alta temperatura i l’aplicació de tecnologies de soldadura innovadores, possibilitant l’aplicació d’aquests materials en la construcció de l’estructura d’aeronaus regionals.

KEELBEMAN soluciona problemes tecnològics associats a la complexitat del procés de fabricació i permet obtenir processos més ràpids, automatitzats i eficients, a la vegada que manté les altes taxes de producció i utilitza un disseny més ecològic.

Eurecat coordina i participa en el projecte a través de la seva Unitat de Materials Compòsits. El projecte també compta amb la participació de Sofitec Aero SL, el Centre Europeu d’Investigació en Disseny i Tecnologies de Materials (CETMA) i el CT Ingenierie.

Dades generals

Projecte

KEELBEMAN – Keel Beam Manufacturing oriented solution

Referència del projecte 

H2020-EU.3.4.5.1. – 785435

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins el programa Clean Sky en el marc de la convocatòria JTI-CS2-2017-CFP06-LPA-02-20 – Manufacturing oriented solution keel beam

Més informació

KEELBEMAN Cordis