FormPlanet Eurecat

Plataforma d’innovació industrial a nivell europeu que té com a objectiu augmentar i millorar la productivitat de les indústries de conformat de xapa.

El projecte FormPlanet dóna resposta als nous reptes de la indústria de la fabricació de peces de xapa metàl·lica d’alt rendiment optimitzant el seu desenvolupament, disseny i la producció i minimitzant a la vegada els costos de fabricació i terminis de comercialització.

FormPlanet, coordinat per Eurecat, desenvolupa noves tècniques de caracterització de materials i nous enfocaments de modelatge per preveure el rendiment de la peça i possibles defectes en un estat de disseny inicial, així com per reduir-ne el temps de comercialització.

FormPlanet ofererirà serveis innovadors transversals relacionats amb el compliment de regulacions, l’accés i traçabilitat de dades sobre materials i la certificació de qualitat, per proporcionar un suport expert a les indústries d’aquest sector.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, que ofereix metodologies de caracterització avançades per mesurar la tenacitat de fractura d’esquerdes iniciades en vores (edge-cracking) de les peces metàl·liques; la Unitat de Modelització i Simulació, que s’encarrega de la implementació en la simulació d’elements finits de propietats basades en la mecànica de la fractura i la Unitat de Desenvolupament de Producte, que desenvolupa un prototip mitjançant tecnologia de deformació de xapa (ISF).

El projecte compta amb un consorci format pels centres de recerca Eurecat, Fraunhofer IWU i COMTES FHT AS; les universitats Lulea Tekniska Universitet i la Università di Pisa;les empreses LETOMEC, Granta DESIGN, APPLUS – LGAI Technological Center, Centro Ricerche FIAT, ArcelorMittal, Arania, Estamp, Arcelik, ALUDIUM, AP&T, Lamera i UNE com a organisme d’estandardització.

Dades generals

Projecte

FormPlanet

Referència projecte

H2020-EU.2.1.3. – 814517

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria DT – NMBP – 07 – 2018 – Open Innovation Test Beds for Characterisation (IA)

H2020 LOGO EURECAT