MCR LOCAL EURECAT

Concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins escumosos.

El projecte MCR LOCAL té per objectiu demostrar la viabilitat tecnico-econòmica d’un procés compacte i mòbil per a la concentració de most concentrat rectificat (MCR) en els cellers de la zona del Penedès, reduint els costos econòmics i la petjada de carboni associada en comparació a l’ús de sucre, o bé al MCR produït fora del territori d’aplicació.

El pilot constarà de tres mòduls tecnològics: ultrafiltració, resines d’intercanvi iònic, i evaporació. Amb la presència del pilot en els mateixos cellers al moment de la verema, no seria necessari estabilitzar el most amb sulfit, i disminuiria el cost econòmic dels reactius utilitzats en la regeneració de les resines, les quals se saturen amb sulfit molt ràpidament.

Per aquest motiu, el projecte inclou una fase de tractament de most sulfitat i una per a most sense sulfitar. Durant el projecte es realitzarà un escalat teòric de la tecnologia amb la finalitat d’avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la seva implementació a escala real.

Per a la producció de cava es necessita afegir sucre per a la segona fermentació i per al licor d’expedició que generalment és d’origen extern al continent europeu. Al mateix temps, en la zona del Penedès, hi ha una sobreproducció de raïm la qual provoca importants pèrdues econòmiques. Amb el tractament del raïm excedentari es pot obtenir el most concentrat rectificat (MCR), un líquid dens, d’elevat contingut de sucre, incolor, net, estable fisicoquímicament i molt pur.

Aquest producte pot substituir el sucre en el procés de producció de cava, tenint un impacte positiu a nivell ambiental, econòmic i promovent l’economia circular. Actualment, el MCR que s’utilitza en la major part dels cellers catalans es produeix en empreses fora de Catalunya, concretament a Castella-la Manxa, i a vegades, tractant el mateix most excedent dels cellers catalans.

La distància entre les empreses vitivinícoles i els centres productors de MCR implica la necessitat d’estabilitzar el most (sulfitació) i el transport del most i del  MCR, del qual deriva un impacte ambiental considerable del sector.

Eurecat participa en el projecte MCR LOCAL a través de les seves unitats d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI), encarregades de la definició dels requisits, disseny  i construcció del prototip, així com de l’estudi de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la tecnologia.

El projecte està coordinat pel clúster vitivinícola català INNOVI. El grup operatiu està liderat per González Byass i compta amb la participació de Juvé y Camps, Gramona i amb el suport d’Eurecat.

Dades generals

Projecte

MCR LOCAL – Creació d’un prototip de planta pilot mòbil per a la concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins escumosos

Referència del projecte

56 21 090 2021 3A

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

ODS relacionats

Afavoriment d’una major eficiència dels sistemes productius amb tecnologia innovadora per a la producció local descentralizada de MCR.

Reducció de les emissions de CO2 degudes al transport de l’excedentari i del MCR i derivades de la producció i transport del sucre. Millora de la circularitat en els processos productius de la cadena alimentària.