Project Description

SUB-FO EURECAT

Desenvolupament d’un nou model de procés de membrana i reactor amb alta qualitat en el reciclatge de l’aigua.

El projecte Sub-FO (osmosis directa submergida) presenta una configuració especifica que combina els beneficis de la osmosis directa (FO, per les seves sigles en anglès), com el seu alt rendiment de separació i baixos requisits d’energia, amb processos de membrana submergida, com el tractament de corrents contaminades i concentrades.

La innovació impulsada pel projecte té una gran importància en el context de l’aigua i l’economia circular, al garantir la reutilització de l’aigua de la més alta qualitat i la concentració de nutrients per facilitar processos posteriors. D’altra banda, durant el projecte també s’investigaran la reutilització i les millores de la instal·lació existent i dels materials al final de la seva vida útil.

Sub-FO té com a objectius aconseguir una demostració a gran escala de la tecnologia impulsada; desenvolupar membranes innovadores (mòduls de fibra buida, nova generació de membranes de làmina plana, mòduls reciclats) per a configuracions més amplies i validar els prototips en aplicacions innovadores de reutilització d’aigua, tractament d’efluents d’alta salinització i reducció del volum de descàrrega zero de líquids (ZLD, per les seves sigles en anglès).

La Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat participa en el projecte treballant en tasques enfocades a la fabricació i validació de mòduls avançats de membrana per al tractament d’efluents d’alta salinització i descàrrega zero de líquids (ZLD).

El projecte també compta amb la participació del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA), l’Institut Català d’Investigacions de l’Aigua (ICRA) i l’Institut Europeu des Membranes de França.

Dades generals

Projecte

Sub-FO – Osmosi directa submergida per a l’aigua basada en l’economia circular

Referència del projecte

TECSPR18-1-0085

Programa i convocatòria 

Projecte finançat pel programa Tecniospring + d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat per l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. La investigació que ha conduït a aquests resultats ha rebut finançament del Programa People (Marie Curie Actions) del Setè Programa Marc de la Unió Europea.