Eurecat-CTM duu endavant des de Manresa noves solucions en els àmbits dels  materials metàl·lics i ceràmics, modelització i simulació de processos i sostenibilitat ambiental i energètica, amb aplicació a sectors estratègics de l’economia.

Un dels darrers projectes que ha finalitzat l’equip de l’àrea de sostenibilitat ambiental és un nou sistema que permet la concentració de purí de manera accelerada per reduir els costos de transport, de manera que es pot enviar de forma més econòmica a zones on hi ha dèficit de fertilitzants i contribuir així a reduir l’ús de químics.

El projecte, que s’anomena SOLARPUR i està liderat per les empreses SUD Renovables i CIM Aigua, té un important potencial per a les zones amb una elevada concentració de nitrats a l’aigua subterrània a Catalunya i contempla també la seva aplicació a altres zones de l’estat espanyol i d’Europa que pateixen el mateix problema.

La tecnologia es basa en un sistema d’evaporació intensiva optimitzada que fa possible obtenir menys volum de purí d’una manera més eficient que l’evaporació solar, utilitzant un control de la ventilació automatitzat que mesura variables d’entorn com ho són la temperatura, humitat o radiació solar.

Amb aquesta anàlisi dels sensors, es possible determinar el moment de ventilació idoni per maximitzar l’evaporació i que sigui més ràpida, front al sistema de bassa oberta on es va evaporant per l’acció de la radiació solar.

Es calcula que aquest nou procés permetrà la reducció del volum del purí, de manera que es rebaixaran els costos de transport a menys de 6 €/m3 produït. També facilitarà l’ús del residu com a fertilitzant natural a zones deficitàries de nutrients i controlarà les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’emmagatzemament en basses dels purins.

Per al desenvolupament del projecte, els investigadors han instal·lat una planta pilot a una granja porcina de les zones afectades, basada en l’evaporació del contingut aquós dels purins tractats prèviament amb un sistema de separació sòlid/líquid. En aquest sentit, el sistema ha permès reduir per evaporació més d’un 70 per cent del contingut líquid, concentrant d’aquesta manera els nutrients.

Altres exemples de projectes de sostenibilitat ambiental i energètica

Desenvolupar eines de monitorització de la contaminació del sòl, l’aire i de l’aigua en espais miners i industrials mitjançant mètodes indirectes ràpids i de baix cost com la fluorescència de raigs X i la teledetecció espacial és l’objectiu del projecte SOIL TAKE CARE.

A banda, es volen millorar les tècniques existents de tractament de sòls contaminats, com la fitoremediació i l’oxidació in situ, per fer front als més de 300.000 punts que, segons la Unió Europea, necessiten una purificació urgent.

Per altra banda, el projecte GEOFIT, que forma part del programa Horizon 2020 de la Unió Europea, està desenvolupant sistemes geotèrmics innovadors i optimitzats. L’objectiu és promoure l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica de l’operació en el sector de la construcció, mitjançant mètodes avançats d’inspecció i caracterització de l’emplaçament i execució d’obra basats en un enfocament interdisciplinari, i impulsar una estratègia d’adaptació global i eficient amb un retorn de la inversió de 5 a 6 anys.

Des de la Unitat de Sostenibilitat, les tasques tenen la finalitat d’optimitzar la demanda i el consum energètic, així com minimitzar les emissions de CO2, garantint un cost econòmic òptim, i determinar els aspectes crítics de rellevància de les tecnologies sota estudi, fet que permetrà avaluar la seva sostenibilitat de forma global.

Recerca en materials metàl·lics i ceràmics

En el cas dels materials metàl·lics i ceràmics destaca Tough-Sheet, un projecte  amb l’objectiu de mesurar la tenacitat de fractura en xapes primes d’acers avançats d’alta resistència, amb el propòsit d’utilitzar aquesta propietat per predir la fractura de components automobilístics, tant en servei com durant el seu conformat.

El projecte ha proporcionat una nova propietat mecànica per a productes en format de xapa, la tenacitat de fractura, la qual podrà ser utilitzada per diferents sectors rellevants, tant industrials com d’investigació, dins de la producció i conformabilitat de xapes metàl·liques.

També és molt rellevant el projecte Hermes, que té per objectiu la millora del transport ferroviari de mercaderies del Bages al Port de Barcelona i de Catalunya a Europa.  El projecte, subvencionat per la UE, ha permès el disseny d’un nou vagó de tren de mercaderies que suposa un augment de la capacitat de transport sense haver d’augmentar-ne el pes i, fins i tot, alleugerir-lo, de manera que es puguin traslladar més tones de producte entre Súria/Sallent i el Port de Barcelona, amb un cost logístic menor, potenciant la intermodalitat i la flexibilitat de càrrega.

Aquest nou vagó de tren de mercaderies amb més capacitat de transport i més lleuger podrà circular per la xarxa ferroviària europea, perquè contempla l’ample de via continental.

Recerca en modelització i simulació de processos aplicada a la indústria

En el camp de la modelització i simulació de processos, destaca el projecte CATESIM, que té com objectiu desenvolupar nous cables d’alta i mitja tensió amb espessors de coberta i pantalla reduïts, que siguin resistents al col·lapse plàstic de la pantalla durant el bobinat i instal·lació del cable, que assegurin la impermeabilitat a l’aigua i que comptin amb una alta resistència a l’impacte i a la torsió.

Amb això, l’empresa líder del projecte introduirà una nova línia de producte en el mercat del transport d’energia elèctrica, presentant cables amb característiques molt superiors a la competència, tant a nivell tècnic com econòmic, responent a la demanda i necessitats de grans clients.

Per la seva banda, el projecte FAMPAI té com a finalitat desenvolupar i fabricar, mitjançant processos avançats, materials en pols de caràcter metàl·lic, intermetàl·lic i ceràmic, d’estructura cristallina i amorfa, per aplicacions industrials. En concret, es tracten materials i processos per a dos camps diferents de la fabricació industrial: el del conformat de peces mitjançant pulvimetal·lúrgia i el del tractament i funcionalització de superfícies mitjançant recobriments depositats per projecció.

En aquest projecte Eurecat-CTM participa en el desenvolupament de noves tècniques de fabricació d’aquesta pols, on les millores introduïdes es basen en el desenvolupament d´aliatges i en els mètodes de processament, amb l’objectiu de definir noves tecnologies que millorin l’estat actual de la tècnica per obrir nous camins i nous mercats.