Les matèries primeres crítiques (CRMs, per les seves sigles en anglès) són materials vitals per al desenvolupament de l’activitat econòmica. S’utilitzen per produir una gran varietat de béns i noves tecnologies molt presents en el dia a dia, i es consideren crítiques perquè el seu subministrament no sempre és fiable. Una caiguda de les reserves provades, la dependència de la importació o els costos d’extracció són alguns dels factors que dificulten l’accés als CRM.

Davant l’alt risc de subministrament d’aquestes matèries, el centre tecnològic Eurecat ha desenvolupat quatre tecnologies i solucions que permeten recuperar i valoritzar les CRMs presents en residus i subproductes i treure així el màxim valor a fonts secundàries i residuals, actualment infravalorades.

“Aquest projecte consisteix a desenvolupar eines i tecnologies que permetin un millor control, recuperació i valorització de CRM per part de les empreses”, explica Albert Martínez, investigador de la Unitat de Residus, Energia i Impacte ambiental (WEEI) d’Eurecat. Martínez assenyala que l’alt risc de subministrament de CRM “afecta i afectarà cada cop més a les empreses, però encara hi ha un cert grau de desconeixement i manca d’eines en la indústria”.

Per això, des d’Eurecat s’han desenvolupat processos hidrometal·lúrgics i pirometal·lúrgics més econòmics i sostenibles per facilitar la recuperació de CRM.

Hidrometal·lúrgia sostenible

Eurecat ha testat i desenvolupat nous processos d’hidrometal·lúrgia sostenible, basats en l’ús de reactius i processos de menor impacte ambiental i amb un millor retorn econòmic.

Més informació sobre hidrometal·lúrgia sostenible aquí.

Atomització centrífuga

El centre tecnològic Eurecat compta amb una planta pilot que produeix metalls en pols mitjançant un procés d’atomització centrífuga que permet la recuperació i reciclatge d’aliatges de ferro.

Més informació sobre l’atomització centrífuga aquí

Esferoidització amb plasma de microones

L’esferoidització amb plasma de microones és un sistema per a la recuperació de material en pols no útil procedent de la indústria. Permet la reutilització i revalorització de materials que encara poden tenir utilitat en la fabricació industrial.

Més informació sobre l’esferoidització amb plasma de microones aquí

Eina de valorització

Eurecat també ha desenvolupat una eina que permet oferir un nou servei a les empreses per estimar la viabilitat econòmica de la recuperació de diferents materials continguts en un residu.

El projecte ha servit per identificar els sectors i principals empreses que operen amb CRM a Catalunya i a l’estat. Totes les solucions diferencials desenvolupades per Eurecat estan destinades a aquestes empreses que compren o generen materials que contenen CRM, ja sigui en format de producte, subproducte o residu.

Més informació sobre l’eina de valorització aquí