El centre tecnològic Eurecat Lleida anticiparà els projectes que impulsa per donar resposta als reptes de la indústria agroalimentària en la cerca de noves fonts de proteïna i la seva recerca en nous processos de fermentació per optimitzar les propietats de les proteïnes vegetals al Congrés BIT 2023 Lleida, que en la seva segona edició, els dies 28 i 29 de setembre, gira entorn de la proteïna alternativa i les noves vies de valorització forestal.

“Amb la consolidació del Congrés BIT impulsat de forma col·laborativa des del territori, Lleida i Catalunya consoliden el seu lideratge per impulsar la bioeconomia i nous paradigmes productius que promoguin l’economia circular i l’ús sostenible dels recursos”, destaca el director de Desenvolupament Cientificotecnològic d’Eurecat i gerent d’Eurecat Lleida, Gabriel Anzaldi.

L’ús de proteïnes alternatives es presenta com una solució davant de la previsió d’una futura demanda de proteïnes a causa de l’increment de la població mundial. En aquest context de transició proteica, Eurecat executa diversos projectes que responen als reptes tecnològics que presenten les empreses agroalimentàries en la recerca de noves fonts de proteïnes. A més, el centre tecnològic es centra en el desenvolupament de tecnologies de fermentació i en la recerca de l’impacte d’aquestes noves proteïnes en la salut.

Com destaca la directora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Nàdia Ortega, “es necessari un compromís i enfocament integral en la recerca de solucions sostenibles i saludables per al subministrament de proteïnes en el futur”.

En aquest àmbit, Eurecat investiga en nous processos fermentatius en fase sòlida, que es caracteritzen per un consum eficient baix a nivell energètic i mediambiental, que permetin superar les restriccions en les propietats tecnològiques de les proteïnes alternatives vegetals, al mateix temps que es modulen les propietats sensorials, tecnològiques i nutricionals dels ingredients proteics.

La recerca en aquesta línia es realitza des de la plataforma mixta de Tecnologia dels Aliments d’Eurecat i la Universitat de Lleida i s’hi inclouen projectes per donar resposta al repte d’aprofitar i valoritzar els subproductes de la indústria alimentària, per tal d’emprar-los com a substrats i obtenir nous ingredients alimentaris tecnològicament i nutricionalment millorats. És el cas de la iniciativa PROVEG, que identifica noves fonts de proteïna vegetal com bolets, fruita seca o algues per al desenvolupament de nous aliments de base vegetal, i d’Ekoferm, per a la valorització de productes de l’horta mitjançant vegetals fermentats.

El centre tecnològic Eurecat també participa en el projecte Protección, coordinat per Laboratoris Ordesa, que investiga i desenvolupa noves alternatives proteiques procedents tant de vegetals, com de fongs o d’insectes, que serveixin com a alternativa a les tradicionals d’origen animal, realitzant-ne la caracterització nutricional i estructural en el seu estat original i després del seu processament.

A més, el projecte buscarà afegir diferents compostos que puguin millorar la funcionalitat dels nous aliments i, mitjançant assaigs preclínics i estudis clínics d’intervenció nutricional, validarà la seva eficàcia en el reforç del sistema immunològic.

Segona edició del Congrés BIT Lleida

En el marc del Congrés BIT Lleida, es presentarà l’estudi de mapatge de les infraestructures tecnològiques existents a Catalunya per al processament de proteïna alternativa impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i ACCIÓ.

A la presentació de l’estudi, en la qual participarà la directora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, es mencionaran les infraestructures tecnològiques disponibles a Catalunya en les cinc cadenes de valor identificades, que són proteïna vegetal, micro i macroalgues, insectes, fermentació i proteïna de cultiu, així com les limitacions tecnològiques i les barreres que existeixen per poder donar un impuls a l’àmbit de la proteïna alternativa al territori català.

“Aquest mapatge permet conèixer i potenciar les infraestructures que són necessàries en les cinc cadenes per posicionar Catalunya com a referent en l’àmbit de la proteïna alternativa”, destaca la responsable d’Ecosistemes i Polítiques d’innovació de Consultoria Tecnològica d’Eurecat, Laura Arribas.

D’altra banda, la directora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Nàdia Ortega, presentarà els projectes i expertesa del centre tecnològic en matèria de proteïna alternativa i la promotora tecnològica de l’Àrea de Sosteniblitat d’Eurecat, Anna Giménez, l’expertesa del centre en relació a la valorització forestal, un altre dels eixos temàtics del congrés. Ambdues xerrades es duran a terme durant la sessió de presentació dels serveis i capacitats de les universitats i centres tecnològics catalans.

El Congrés BIT, organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Fira de Lleida i l’Ajuntament de Vic, compta amb el suport d’agents socioeconòmics al llarg de tota la cadena de valor, entre els que es troba Eurecat, que forma part també del seu consell assessor.

Aquest esdeveniment de referència a Catalunya pel que fa a la bioeconomia, la innovació i la tecnologia, que a la seu de Lleida coincideix amb la Fira de Sant Miquel especialitzada en el sector agrícola, és punt de trobada de professionals, empreses i institucions que lideren la bioeconomia catalana.