El projecte PREVENTOMICS, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, ha desenvolupat un sistema de recomanacions personalitzades nutricionals i d’hàbits de vida saludables, que es basen en biomarcadors, costums alimentaris i característiques físiques i conductuals dels usuaris per generar plans a mida. Aquesta plataforma innovadora permetria integrar-se amb aplicacions tecnològiques que necessitin aplicar la nutrició de precisió a qualsevol tipus de tractament, malaltia o situació vital definida, i on els factors genètics, biològics, nutricionals i psicològics siguin rellevants.

El projecte ha abordat el potencial de les ciències òmiques, especialment la metabolòmica per conèixer l’estat del metabolisme, i de tècniques per induir un canvi de comportament en les persones, per comptar amb eines de nutrició personalitzada preventiva, que promoguin canvis en els hàbits actuals i aconsegueixin millorar la salut individual de manera sostinguda i duradora.

Els resultats del projecte indiquen que les aplicacions digitals vinculades amb l’alimentació podrien utilitzar el sistema de recomanacions creat pel projecte PREVENTOMICS (Empowering consumers to PREVENT diet-related diseases through OMICS sciences) com s’ha demostrat, per exemple, integrant-se amb aplicacions per fomentar dietes saludables, per realitzar una compra més personalitzada o per a l’encàrrec de menjar a domicili.

L’investigador principal del projecte i director de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Dr. Josep Maria del Bas, explica que “l’ús de la nutrició personalitzada està contribuint a mantenir nous hàbits de vida saludables, a augmentar la satisfacció i la confiança dels usuaris en una dieta més personalitzada i a promoure una major adherència a la dieta mediterrània”.

L’eficàcia de l’eina de personalització s’ha validat en tres casos d’ús amb diferents empreses de la cadena de valor alimentària mitjançant estudis d’intervenció amb voluntaris en quatre països europeus.

En l’estudi realitzat a Espanya, concretament a Reus, 168 participants sense patologies prèvies han validat el sistema utilitzant una plataforma en línia que els indicava quins productes incloure a la llista de la compra segons l’estat del seu metabolisme i la seva genètica, enviant-los recomanacions nutricionals i d’estil de vida.

D’altra banda, en el realitzat a Dinamarca, un centenar de persones amb sobrepès i obesitat l’han testat mitjançant una aplicació de repartiment de menjars que definia els plats lliurats durant sis dies de la setmana en un pla a mida segons el seu perfil metabòlic i genètic.

I en el tercer estudi, amb 265  participants amb risc moderat de patir una malaltia cardiovascular a Polònia i 60 al Regne Unit, el sistema desenvolupat per PREVENTOMICS s’ha utilitzat per part de nutricionistes professionals per generar assessorament nutricional personalitzat als seus pacients.

La investigació realitzada ha contribuït a la identificació, modelització i avaluació de biomarcadors metabòlics, de consum, genètics i metagenòmics en nutrició personalitzada. A partir de les dades obtingudes, s’ha desenvolupat un sistema de puntuació capaç d’estimar l’estat metabòlic de la persona, tenint en compte l’impacte de la genètica de l’individu sobre el risc de patir alteracions metabòliques. A més, s’ha fet especial èmfasi en l’avaluació de la personalitat de l’individu, integrant en el sistema eines que afavoreixen l’acceptació del canvi envers hàbits més saludables d’una manera personalitzada. Així, el sistema desenvolupat permet adequar les intervencions nutricionals i l’estil de vida de la persona per tal d’optimitzar el seu estat metabòlic i prevenir l’aparició de certes malalties.

D’altra banda, en el marc del projecte, que ha suposat una inversió de més de 7,7 milions d’euros durant tres anys i mig, s’han investigat ingredients funcionals que potencien els efectes saludables de l’alimentació personalitzada.

Durant la recerca també s’ha tingut en compte l’avaluació de ratis cost/benefici d’aquestes intervencions així com l’impacte sobre la qualitat de vida de l’individu.

El projecte PREVENTOMICS, finançat pel programa europeu Horizon 2020, ha estat desenvolupat per un consorci de 19 socis europeus de set països diferents, liderat per Eurecat, que compta amb les empreses ALDI, Alimentòmica, Onmi, Simple Feast, METEDA i Carinsa; i els centres recerca i universitats Università di Parma, University of Southampton, Universitat de Copenhagen, Institute of Communication and Computer Systems, Erasmus Universiteit Rotterdam, Leitat, Wageningen University, Uniwersytet Jagiellonski de Cracòvia i Universiteit Maastricht, a més de l’associació de pacients Osteoarthritis Foundation International (OAFI), l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i l’Associació Espanyola de Normalització (UNE).