El projecte MICROBIOTA ha investigat i desenvolupat experimentalment diversos tipus de probiòtics, prebiòtics i simbiòtics que incideixen en la microbiota intestinal per millorar la salut dels consumidors i animals de producció terrestre (aviram i porcí) i prevenir factors de risc de determinades patologies sense perdre qualitats organolèptiques i mantenint l’estabilitat del producte final.

Els probiòtics, prebiòtics i simbiòtics obtinguts s’han validat com a ingredients que incideixen beneficiosament en la salut de la dona en diverses etapes de la vida, així com en la salut del nounat i en persones que pateixen de insuficiència renal crònica, obesitat, alteració del sistema immune i alteracions intestinals.

MICROBIOTA ha fet ús d’eines informàtiques d’adquisició i gestió de dades (Big Data) i de tecnologies òmiques per obtenir conclusions vàlides sobre l’efecte d’ingredients alimentaris en la microbiota i el metabolisme, establir una correlació entre el patró de la microbiota i un estat d’alteració de l’homeòstasi determinat i construir models basats en fenotips.

MICROBIOTA és un projecte de la Comunitat INNOÀPAT de RIS3CAT liderat per Laboratorios Ordesa amb la participació de la Unió Corporació Alimentària, Carinsa, Andrés Pintaluba, Anaxomics, AB-biotics, Cuétara 1951, La Piara, Ibermatica, Blanca from the Pyrenees i Eurecat. L’objectiu de la Comunitat és augmentar la inversió en R+D i Innovació de les empreses catalanes agroalimentàries com a mesura per millorar la seva competitivitat, tenint en compte les demandes del consumidor relacionades amb tres grans reptes de la cadena alimentària.

Eurecat, des de la seves Unitats de Nutrició i Salut i de Ciències Òmiques, han identificat i validat prebiòtics que modulen la microbiota de tal forma que, combinats amb una dieta de restricció calòrica moderada i exercici moderat, exerceixen un efecte clar sobre el manteniment a llarg termini d’una disminució del pes corporal.

Dades generals

Projecte

MICROBIOTA – Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les tecnologies de big data.

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT d’Alimentació INNOÀPAT

COMRDI15-1-0029

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio