Smart Management Systems

//Smart Management Systems
Smart Management Systems2019-01-02T11:41:21+00:00

Smart Management Systems

La Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’intel·ligència artificial i gestió del coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de sostenibilitat.

Experiència

intel·ligencia integrada eurecat

Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada

 • Sensors virtuals.

 • Intel·ligència integrada per a decisions locals.

 • Internet de les coses (IoT).

 • Prototipatge de hardware obert, PoC.

interoperabilitat eurecat

Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació

 • Interoperabilitat i compartició de dades entre serveis.

 • Plataformes IoT combinades amb funcions de dades massives (big data).

 • Integració, homogeneïtzació i estandarització de fonts de dades heterogènies.

coneixement eurecat

Transformant les dades en coneixement utilitzable

 • Neteja i preparació de dades per a una anàlisi addicional.

 • Anàlisi aplicada de dades geoespacials i sèries temporals.

 • Optimització de processos i recursos.

 • Enginyeria del coneixement i web semàntica.

arquitectures eurecat

Arquitectures híbrides especialitzades

 • Intel·ligència artificial com a servei (AlaaS).

 • Arquitectures híbrides (big data, IoT, semantics).

 • Insigth platforms.

 • Suport a la decisió i recomanacions en temps real.

Serveis

Smart Objects Eurecat

Smart objects

 • Prototipatge ràpid.

 • PoC.

 • Digitalització i connectivitat.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

hiperconnectivitat eurecat

Hiperconnectivitat

 • Integració de sistemes i homogeneïtzació.

 • PoC.

 • Virtualització.

 • Consultoria especialitzada i formació.

Smart Data Eurecat

Smart data

 • Qualitat de dades.

 • Manteniment intel·ligent / Vida útil d’actius i millora de l’ús.

 • Predicció de qualitat / conservació.

 • Previsió de la demanda.

 • Predicció del creixement de la productivitat.

 • Optimització de recursos.

 • Caracterització i anàlisi de l’escenari.

 • Fabricació de defectes zero.

 • Programació intel·ligent.

Smart Platforms Eurecat

Smart platforms

 • Servei d’anàlisi de dades (SaaS).

 • Gestió de recursos.

 • Gestió operativa.

 • Gestió de processos.

 • Gestió de la demanda.

 • Seguiment i traçabilitat.

 • Monitorització en temps real i control.

 • Informes avançats: indicadors clau de rendiment (KPI), quadre de comandament (dashboard), etc.

 • Caracterització i anàlisi de l’escenari.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

Multimèdia

Watener, spin-off de Eurecat i el Grupo Inclam per a la operació i la gestió de xarxes d’aigua potable.

Projecte europeu ICT4Water

Projecte europeu Preview

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Sim4Nexus Projecte Eurecat

Sim4Nexus

Sistema integrat, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima.

GreenCharge projecte Eurecat

GreenCharge

Solucions tecnològiques i models de negoci per la càrrega de vehicles elèctrics.

NobelGrid projecte Eurecat

NobelGrid

Solució integrada que permetrà nous models de consum d’energia amb la implicació directa del consumidor final.

STOP-IT projecte Eurecat

Stop-it

Eines d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs.

Clients

Equip Smart Management Systems

Gabriel Anzaldi Eurecat

Gabriel Anzaldi

Director de la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat

Graduat amb honors en Enginyeria Electrònica, ha realitzat estudis avançats d’electrònica (UPC) i ha participat en activitats de transferència de tecnologia als EUA i a França. Compta amb més de 20 anys d’experiència multidisciplinària com a Enginyer de Disseny, Investigador, Director tècnic, Director d’R+D i CTO. Ha col·laborat tant amb pimes com en grans empreses, destacant un desplegament d’una fàbrica intel·ligent a la Xina (2005).

Com a director d’unitat de Smart Management Systems d’Eurecat lidera un equip d’investigació centrat en la Intel·ligència Artificial (AI) aplicada per a la gestió de la indústria i els recursos. També col·labora amb la Comissió Europea en el desenvolupament d’estratègies digitals.

Actualitat

La combinació d’intel·ligència artificial, analítica de dades i objectes intel·ligents marcarà les tecnologies digitals el 2019

Les tendències tecnològiques en l'àmbit digital estaran marcades per la combinació de la intel·ligència artificial, l'analítica de dades i els objectes intel·ligents el 2019, període en el qual continuarà la creixent aparició d'objectes “dotats de sensors, capacitat de processament, graus d'autonomia i connectivitat”, segons la directora científica de Tecnologies Digitals [...]

 • políticas mediambientales

Eurecat participa en el desenvolupament d’un videojoc per apropar a la societat els resultats de les polítiques mediambientals

Eurecat presenta a la fira Iwater que se celebra aquesta setmana a Barcelona el projecte Sim4Nexus, que està desenvolupant un videojoc (un serious game) en forma de simulador online que permetrà que els usuaris entenguin els resultats de les polítiques de gestió mediambientals des d’una aproximació transversal i a diferents nivells. [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!