Smart Management Systems

//Smart Management Systems
Smart Management Systems 2018-02-14T15:34:05+00:00

La unitat de Smart Management Systems Eurecat desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’Intel·ligència Artificial i Gestió del Coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de sostenibilitat.

Experiència

Smart Objects Eurecat

Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada

 • Sensors virtuals.

 • Intel·ligència integrada per a decisions locals.

 • Internet de les coses (IoT).

 • Open hardware prototyping, PoC.

Hiperconnectivitat Eurecat

Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació

 • Interoperabilitat i compartició de dades entre serveis.

 • Plataformes IoT combinades amb funcions Big Data.

 • Integració, homogeneïtzació i estandardització de fonts de dades heterogènies.

Smart Data Eurecat

Transformant les dades en coneixement utilizable

 • Neteja i preparació de dades per a una anàlisi addicional

 • Anàlisi aplicada de dades geoespacials i sèries temporals

 • Optimització de processos i recursos

 • Enginyeria del coneixement i web semàntica

Smart Platforms Eurecat

Arquitectures híbrides especialitzades

 • Intel·ligència artifical com a servei (AlaaS).

 • Arquitectures híbrides (Big Data – IoT – Semantics).

 • Insigth platforms.

 • suport a la decisió i recomanacions en temps real.

Serveis

Smart Objects

 • Prototipatge ràpid
 • PoC
 • Digitalització i connectivitat
 • Consultoria especialitzada i formació
 • Laboratoris

Hiperconnectivitat

 • Integració de sistemes i homogeneïtzació
 • PoC
 • Virtualització
 • Consultoria especialitzada i formació

Smart Data

 • Data Quality
 • Manteniment intel·ligent / Vida útil d’actius i millora de l’ús
 • Predicció de qualitat / conservació
 • Previsió de la demanda
 • Predicció del creixement de la productivitat
 • Optimització de recursos
 • Caracterització i anàlisi del escenari
 • Fabricació de defectes zero
 • Programació intel·ligent

Smart Platforms

 • Data Analytic Service (SaaS)
 • Gestió de recursos
 • Gestió operativa
 • Gestió de processos
 • Gestió de la demanda
 • Seguiment i traçabilitat
 • Monitorització en temps real i control
 • Informes avançats: KPIs, dashboard …
 • Caracterització i anàlisi de l’escenari
 • Consultoria especialitzada i formació
 • Laboratoris

Sectors més representatius

Energia i recursos Eurecat

Energia i recursos

TIC Eurecat

TIC

Administracions Públiques Eurecat

Administracions Públiques

Projectes més rellevants

AIOTI Alliance Internet Of Things Innovation Eurecat

Big Data Value Association

Ict4water Eurecat

Open Geospatial Consortium Eurecat

WssTP Eurecat

Watener

ICT4Water

Preview

Equip Smart Management Systems

Gabriel Anzaldi Eurecat

Gabriel Anzaldi

Director de la Unitat de Smart Management Systems a Eurecat

Graduat amb honors com a Enginyeria Electrònica, té un Màster en Telecomunicacions per part de l’Institut Tecnològic de Buenos Aires, un MSc Communications Systems per part del US Signal Center, a més ha completat Estudis Avançats en Tecnologia Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Compta amb una àmplia i multidisciplinar experiència al llarg del cicle de vida del producte, incloent el desenvolupament de productes / sistemes, la planificació de la recerca i la innovació, l’exploració i els models de negoci a diferents sectors (fabricació, automoció, energia i gestió de recursos). La seva àmplia experiència s’ha desenvolupat en sectors públics i privats, tant nacionals com internacionals. Va ocupar diversos càrrecs tècnics com el Project Manager, Researcher (Electromagnetisme Computacional), Director Tècnic, Director d’I + D i CTO i havia col·laborat amb empreses líders (Telefónica, Siemens, CISCO, Thyssen Krupp, OTIS, Schindler, Bayer, Abertis, SEAT, Valeo, Lear Corp, SUEZ, Veolia, GN, etc.), destacant el desplegament d’una línia de producció a la Xina (RPC). Actualment, lidera l’equip d’Eurecat enfocat a desenvolupar aplicacions avançades de TIC per als sectors de l’aigua, l’energia i la indústria (I4.0), promovent nous reptes tecnològics, transferència de coneixement i oportunitats de negoci. També aporta com a expert extern de la CE en el camp de les TIC aplicat a la gestió de recursos i representa Eurecat a diverses organitzacions internacionals i grups de treball (AIOTI, OGC, ICT4Water, EIP Aigua, i Digititzant Indústria Europea, entre d’altres). Com a investigador, ha contribuït a diferents congressos, publicacions i articles i ha participat com a coordinador en diversos projectes de recerca

Actualitat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!