PROCEED

2021-03-02T16:02:54+00:00

Sistema de predicció i suport a la gestió integral de l’evolució i l’ús de recursos en pandèmies. El projecte PROCEED té com a objectiu la creació d’un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisis de fonts de dades heterogènies (salut,  mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). En el marc del projecte, es desenvolupa i desplega un nou sistema de predicció i suport a la gestió integral de pandèmies, definit com una infraestructura personalitzada i oferint eines que permetin als gestors, professionals clínics i pacients, accedir [...]

iClimaBuilt

2021-02-18T14:10:03+00:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

AquaSPICE

2021-02-16T09:34:28+00:00

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les indústries. El projecte AquaSPICE té com a objectiu  materialitzar l’ús circular de l’aigua en les indústries de processos europeus, fomentant la consciència sobre l’eficiència dels recursos i oferint soluciones compactes per aplicacions industrials, incloent tecnologies de reutilització i tractament de l’aigua, així com pràctiques de reciclatge. El projecte també està desenvolupant un controlador de sistema ciberfísic que inclou un sistema de monitorització, avaluació i optimització en temps real de [...]

GLOMICAVE

2021-02-01T12:18:58+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

LIFE INFUSION

2021-02-17T11:50:43+00:00

Nou sistema de tractament d’efluents residuals que permet convertir i recuperar recursos útils i sostenibles com el biogàs, bio-fertilitzants i aigua regenerada. El projecte LIFE INFUSION demostra i valida un nou sistema de depuració d’aigües residuals, basat en el concepte d’economia circular, que permet recuperar recursos sostenibles com el biogàs, l’aigua regenerada, els nutrients o els bio-fertilitzants. LIFE INFUSION té l’objectiu de millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que no destrossin els nutrients d’aquestes aigües. Amb aquest innovador sistema, que combina diverses [...]

MARBEL

2021-04-15T06:43:12+00:00

Disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per al mercat massiu del sector de l’automoció. El projecte MARBEL desenvolupa una nova bateria lleugera i competitiva amb major densitat d’energia i temps de recàrrega més curts amb l’objectiu d’accelerar l’adopció del mercat massiu de vehicles elèctrics. La innovació del projecte es basa en els següents pilars fonamentals: Empaquetat avançat de bateries utilitzant una metodologia de disseny per assemblatge (DfA) i desmuntatge (DfD) Embalatge de bateria lleuger i sostenible Solucions i processos per al desmantellament sostenible i de 2ª vida Sistemes de gestió de [...]

SUB-FO

2020-11-11T07:37:06+00:00

Desenvolupament d’un nou model de procés de membrana i reactor amb alta qualitat en el reciclatge de l’aigua. El projecte Sub-FO (osmosis directa submergida) presenta una configuració especifica que combina els beneficis de la osmosis directa (FO, per les seves sigles en anglès), com el seu alt rendiment de separació i baixos requisits d’energia, amb processos de membrana submergida, com el tractament de corrents contaminades i concentrades. La innovació impulsada pel projecte té una gran importància en el context de l’aigua i l’economia circular, al garantir la reutilització de l’aigua de la més alta qualitat i [...]

B-WATERSMART

2020-12-16T14:25:35+00:00

Desenvolupament de noves aplicacions a gran escala per múltiples usos i sectors de l’aigua en diferents escenaris. El projecte B-WaterSmart té l’objectiu d’accelerar la transformació cap a una economia i societat més intel·ligent en relació a l’aigua a tota la costa d’Europa. El projecte aplica un enfocament d’innovació sistèmica a gran escala per seleccionar, connectar i demostrar un conjunt personalitzat de tecnologia, gestió i solucions de dades intel·ligents per múltiples usos i sectors de l’aigua, i crear nous models comercials basats en l’economia circular i la intel·ligència de l’aigua. D’altra banda, el projecte B-WaterSmart desenvoluparà metodologies, [...]

CYCLO-SLAG

2020-09-22T06:48:34+00:00

Nous productes més sostenibles mitjançant la transformació de les escòries blanques en productes d’alt valor afegit. El projecte CYCLO-SLAG desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit amb l’objectiu de promoure un enfocament més sostenible i diversificar els sectors industrials als quals puguin anar destinats els productes finals. Les innovacions impulsades pel projecte permeten rendibilitzar l’ús de l’escòria blanca convertint-la en un recurs capaç de generar ingressos, reduir els costos associats a la seva gestió, augmentar la competitivitat de l’empresa i reduir l’impacte ambiental de la producció d’acer. Eurecat, que [...]

ULTIMATE

2020-09-08T08:02:07+00:00

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular. El projecte ULTIMATE promou sinergies i simbiosis entre la indústria i els serveis de l’aigua amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, crear valor econòmic i augmentar la sostenibilitat a través de la valorització dels recursos dins del cicle de l’aigua. Actualment, les aigües residuals tenen un paper fonamental com a recurs reutilitzable i també, com a transportador d’energia i altres materials que es poden extreure, tractar, emmagatzemar i reutilitzar. [...]

RIBAS

2020-09-08T07:57:57+00:00

Desenvolupament d’una nova tecnologia de descontaminació de sòls altament contaminats per hidrocarburs i metalls pesants. El projecte RIBAS forma part de la iniciativa POSIDON, que té l’objectiu de promoure la innovació per la descontaminació d’emplaçaments i sòls contaminats. En el marc del projecte, 5 compradors europeus han impulsat una Contractació Pre-Comercial (PCP, per les seves sigles en anglès), que es basa en un contracte transnacional d’abastiment múltiple en relació a serveis d’I+D destinats al desenvolupament de solucions sostenibles i cost-eficients per a la descontaminació de sòls altament contaminats, preferiblement in situ, i comparar i validar diferents [...]

WATER-MINING

2020-06-05T12:48:37+00:00

Demostració a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una societat i una economia circular. El projecte WATER-MINING té l’objectiu de ser un exemple d’inserció i aplicació de solucions innovadores en un ampli espectre d’aplicacions tecnològiques. WATER-MINING ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l'Aigua per impulsar la transició cap a una economia circular, incorporant paquets de la UE “Green Deal packages”. Les demostracions a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua que es realitzaran en [...]

SEA4VALUE

2020-06-26T10:02:52+00:00

Processos innovadors per recuperar minerals i metalls de salmorres de dessalinització d’aigua del mar. El projecte SEA4VALUE, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de desenvolupar un nou procés de mineria de salmorres modular i multimineral (MMBMP, per les seves sigles en anglès), per la recuperació de metalls i minerals d’alt valor a partir de les salmorres generades en plantes de dessalinització d’aigua de mar (SWDP, per les seves sigles en anglès). La innovació impulsada pel projecte millora la viabilitat econòmica de processos de concentració i cristal·lització convencionals (desionització capacitiva, cristal·lització de membrana, electrodiàlisis bipolar, destil·lació multiefecte) mentre [...]

LIFE HIDAQUA

2020-05-15T08:01:06+00:00

Gestió sostenible de l’aigua amb l’objectiu de disminuir l’emissió de contaminants i l’explotació de fonts d’aigua alternatives, preservant la qualitat de les masses naturals d’aigua i la quantitat de recursos d’aigua potable natural. El projecte LIFE HIDAQUA aborda la gestió de l’aigua en indústries que necessiten una alta demanda d’aigua, abordant problemàtiques mediambientals com l’esgotament de les fonts d’aigua potable natural; la baixa qualitat ecològica i química de les masses d’aigua naturals i l’impacte ambiental provocat per l’abocament d’aigües i residus generats pels processos de tractament de l’aigua. El sistema de tractament d’aigües impulsat pel projecte [...]

LIFE BIOGASNET

2020-11-05T16:51:24+00:00

Desenvolupament d’un sistema de purificació de biogàs rentable, sostenible i respectuós amb el medi ambient i el concepte d’economia circular. L’ús del biogàs en la producció d’energia està en augment degut al seu baix cost i a la seva capacitat per reduir emissions de gas d’efecte hivernacle (GHG per les seves sigles en anglès), en comparació amb els combustibles fòssils. Per a poder utilitzar el biogàs com a combustible és necessari eliminar el sulfur d’hidrogen que conté mitjançant tecnologies de dessulfuració que presenten alts impactes ambientals. El projecte LIFE BIOGASNET desenvolupa una nova tecnologia, basada en [...]

Go to Top