Projectes Nacionals

Pàgina inicial/Projectes Nacionals

MICROESENCI

2019-11-18T08:19:01+00:00

Noves microcàpsules amb efectes antimicrobians i desinfectants per a la higienització de llocs d’alta concentració d’usuaris. El projecte Microesenci investiga, desenvolupa i valida aquestes noves microcàpsules, que contenen olis essencials, amb l’objectiu de reduir els riscos d’infecció en diferents situacions de risc i espais d’exposició per [...]

INNOBRAIN

2019-11-06T08:52:02+00:00

El projecte Innobrain té l’objectiu d’investigar sobre noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva de pacients amb malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques. Concretament, la solució anirà orientada a pacients amb DCA (dany cerebral adquirit), esquizofrènia, demència i trastorn bipolar, algunes de les malalties [...]

Comunitat IdF

2019-11-06T08:28:43+00:00

La Comunitat d’Indústries del Futur, coordinada per Eurecat i integrada per 28 entitats de referència de l’àmbit manufacturer català, pretén consolidar un pol d’innovació líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa de capacitats i plantes pilot locals que permetin cohesionar [...]

ACTIV4.0

2019-09-12T11:27:21+00:00

El projecte ACTIV4.0 investiga i desenvolupa tecnologies per a la gestió digital d'actius, processos i instal·lacions de les utilities (xarxes proveïdores de serveis) per oferir un servei millor a l'usuari. La digitalització, la sensorització i el monitoratge dels actius i els processos associats a les utilities [...]

INNOPLASMED

2019-08-30T06:51:51+00:00

Recobriments avançats obtinguts mitjançant tecnologies de plasmes d'alta energia per aplicacions biomèdiques. INNOPLASMED desenvolupa recobriments avançats i innovadors per resoldre problemes d'estabilitat química, mecànica i biològica identificats en materials de pròtesis, implants i altre tipus d'instrumental quirúrgic. Amb l'aplicació d'aquestes innovacions es millora l'èxit clínic a [...]

PREDIVIA

2019-11-27T12:20:52+00:00

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic [...]

BIOPLASMA

2019-11-13T15:02:39+00:00

Desenvolupament de tecnologies innovadores de recobriment i tractament superficial per aplicacions biomèdiques, mitjançant tècniques de deposició en buit assistides per plasma. El projecte BIOPLASMA desenvolupa recobriments avançats i innovadors per aplicacions biomèdiques, com pròtesis i implants, amb l’objectiu de millorar la resposta biològica d’aquests components. Així, [...]

ELDE

2019-08-01T08:15:22+00:00

Tecnologies innovadores basades en tècniques d’electrodepuració per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits. En una fase inicial, ELDE realitza la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, seguida d’una fase [...]

DIGESTAKE

2019-07-31T10:43:28+00:00

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular per transformar-los en fertilitzants d’alt valor afegit. El projecte DIGESTAKE desenvolupa nous processos i tecnologies innovadores de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos efluents líquids i gasosos, resultants de la digestió [...]