WEEI

ReMove

2021-04-13T14:01:59+00:00

Acers d’alt rendiment enfocats al sector de la mobilitat elèctrica mitjançant l’ús de material reciclat. Actualment, la indústria europea i la mobilitat es troben davant d’un doble repte: la necessitat d’aconseguir materials d’alt rendiment i cost competitiu i, a la vegada reduir-ne la petja ecològica i la dependència exterior. Aquesta circumstància representa una gran oportunitat per als acers d’alt rendiment, competitius en cost i indefinidament reciclables. El projecte ReMove estudia la obtenció de dos materials avançats necessaris per al sector de la mobilitat elèctrica elaborats a partir del reciclatge de l’acer: Acer al bor per a [...]

iClimaBuilt

2021-02-18T14:10:03+00:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

GLOMICAVE

2021-02-01T12:18:58+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

LIFE INFUSION

2021-02-17T11:50:43+00:00

Nou sistema de tractament d’efluents residuals que permet convertir i recuperar recursos útils i sostenibles com el biogàs, bio-fertilitzants i aigua regenerada. El projecte LIFE INFUSION demostra i valida un nou sistema de depuració d’aigües residuals, basat en el concepte d’economia circular, que permet recuperar recursos sostenibles com el biogàs, l’aigua regenerada, els nutrients o els bio-fertilitzants. LIFE INFUSION té l’objectiu de millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que no destrossin els nutrients d’aquestes aigües. Amb aquest innovador sistema, que combina diverses [...]

MARBEL

2021-04-15T06:43:12+00:00

Disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per al mercat massiu del sector de l’automoció. El projecte MARBEL desenvolupa una nova bateria lleugera i competitiva amb major densitat d’energia i temps de recàrrega més curts amb l’objectiu d’accelerar l’adopció del mercat massiu de vehicles elèctrics. La innovació del projecte es basa en els següents pilars fonamentals: Empaquetat avançat de bateries utilitzant una metodologia de disseny per assemblatge (DfA) i desmuntatge (DfD) Embalatge de bateria lleuger i sostenible Solucions i processos per al desmantellament sostenible i de 2ª vida Sistemes de gestió de [...]

WAT’SAVEREUSE

2021-02-26T08:33:46+00:00

Sensibilització sobre la legislació en l’estalvi i la reutilització de l’aigua per promoure l’economia circular en el sector turístic. El projecte WAT’SAVEREUSE se centra en els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals dirigides a promoure el concepte de l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, centrat tant a l’estalvi d’aigua com a la seva reutilització, amb un enfocament especial al medi ambient mediterrani. En el marc del projecte, que compta amb la participació de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, es realitzaran campanyes de sensibilització dirigides a 4 grups específics. [...]

HEREWEAR

2021-01-27T09:01:57+00:00

Enfocament holístic i sistèmic cap a la creació d’un mercat de la Unió Europea per tèxtils circulars i peces de vestir produïdes localment a partir de residus d’origen biològic. El projecte HEREWEAR té l’objectiu d’impulsar noves solucions de materials basades en els últims desenvolupaments de cel·lulosa i polièsters de base biològica. La Unitat de Teixits Funcionals d’Eurecat participa en el desenvolupament, a escala semi-industrial, de tecnologies sostenibles emergents per a la filatura en humit i en fusió i la seva transformació en fils i teixits. D’altra banda, la Unitat de Residus, energia i impacte ambiental (WEEI) [...]

CYCLO-SLAG

2020-09-22T06:48:34+00:00

Nous productes més sostenibles mitjançant la transformació de les escòries blanques en productes d’alt valor afegit. El projecte CYCLO-SLAG desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit amb l’objectiu de promoure un enfocament més sostenible i diversificar els sectors industrials als quals puguin anar destinats els productes finals. Les innovacions impulsades pel projecte permeten rendibilitzar l’ús de l’escòria blanca convertint-la en un recurs capaç de generar ingressos, reduir els costos associats a la seva gestió, augmentar la competitivitat de l’empresa i reduir l’impacte ambiental de la producció d’acer. Eurecat, que [...]

RECIBIL

2020-09-08T07:55:03+00:00

Augment de la circularitat de les bateries de vehicles elèctrics i híbrids i desenvolupament de nous protocols per donar un nou ús a les bateries de segona vida. El projecte RECIBIL fomenta i incrementa la circularitat de les bateries de vehicles híbrids i elèctrics i desenvolupa nous protocols d’identificació d’usos, a través de l’anàlisi del cicle de vida, per a bateries de segona vida. RECIBIL té l’objectiu d’ajudar als diferents agents – fabricants d’automòbils, usuaris de bateries, empreses de reciclatge, etc – en el procés de gestió final de vida de la flota de vehicles elèctrics, [...]

SMART FACTORY

2020-08-26T06:55:45+00:00

Desenvolupament d’algoritmes de monitorització avançada, amb el repte que implica treballar amb sistemes complexos, grans, heterogenis i interdependents, i incorporant aspectes com l’eficiència energètica, l’impacte ambiental i la seguretat amb alta resolució, a partir de les dades proveïdes pels nous sensors i actuadors. El projecte Smart Factory es basa en el modelat i l’operació òptima de maquinària i processos industrials, amb l’objectiu d’incrementar la flexibilitat i l’adaptació dels sistemes de monitorització i control, millorar l’eficiència energètica en la indústria i fomentar la diagnosi de fallades i el manteniment predictiu de les plantes industrials (health aware control). [...]

ULTIMATE

2020-09-08T08:02:07+00:00

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular. El projecte ULTIMATE promou sinergies i simbiosis entre la indústria i els serveis de l’aigua amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, crear valor econòmic i augmentar la sostenibilitat a través de la valorització dels recursos dins del cicle de l’aigua. Actualment, les aigües residuals tenen un paper fonamental com a recurs reutilitzable i també, com a transportador d’energia i altres materials que es poden extreure, tractar, emmagatzemar i reutilitzar. [...]

RIBAS

2020-09-08T07:57:57+00:00

Desenvolupament d’una nova tecnologia de descontaminació de sòls altament contaminats per hidrocarburs i metalls pesants. El projecte RIBAS forma part de la iniciativa POSIDON, que té l’objectiu de promoure la innovació per la descontaminació d’emplaçaments i sòls contaminats. En el marc del projecte, 5 compradors europeus han impulsat una Contractació Pre-Comercial (PCP, per les seves sigles en anglès), que es basa en un contracte transnacional d’abastiment múltiple en relació a serveis d’I+D destinats al desenvolupament de solucions sostenibles i cost-eficients per a la descontaminació de sòls altament contaminats, preferiblement in situ, i comparar i validar diferents [...]

WATER-MINING

2020-06-05T12:48:37+00:00

Demostració a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una societat i una economia circular. El projecte WATER-MINING té l’objectiu de ser un exemple d’inserció i aplicació de solucions innovadores en un ampli espectre d’aplicacions tecnològiques. WATER-MINING ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l'Aigua per impulsar la transició cap a una economia circular, incorporant paquets de la UE “Green Deal packages”. Les demostracions a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua que es realitzaran en [...]

SEA4VALUE

2020-06-26T10:02:52+00:00

Processos innovadors per recuperar minerals i metalls de salmorres de dessalinització d’aigua del mar. El projecte SEA4VALUE, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de desenvolupar un nou procés de mineria de salmorres modular i multimineral (MMBMP, per les seves sigles en anglès), per la recuperació de metalls i minerals d’alt valor a partir de les salmorres generades en plantes de dessalinització d’aigua de mar (SWDP, per les seves sigles en anglès). La innovació impulsada pel projecte millora la viabilitat econòmica de processos de concentració i cristal·lització convencionals (desionització capacitiva, cristal·lització de membrana, electrodiàlisis bipolar, destil·lació multiefecte) mentre [...]

SunCoChem

2020-08-31T07:32:03+00:00

Desenvolupament d’un reactor tàndem fotoelectrocatalític (TPER, per les seves sigles en anglès) per fabricar productes químics a partir d’energies renovables basades en CO2, aigua i llum solar, integrant la captura i conversió de CO2 en un sol dispositiu. El projecte SunCoChem, liderat per Eurecat, té l’objectiu de proporcionar a la indústria química una alternativa per produir oxo-químics sense fer ús de matèries primeres derivades del carboni o petroli. La innovació de SunCoChem, que es basa en l’arquitectura de captura i conversió de CO2 en una sola unitat per dissenyar un dispositiu autosuficient, aconsegueix reduir costos, reduir [...]

Go to Top