IT Security

IT Security 2017-12-14T12:30:07+00:00

IT Security Eurecat està format per un grup d’enginyers i matemàtics de perfil mixt (investigadors i Hackers ètics), i com a tal realitzen una doble funció, per un costat l’investigació i innovació en temes de seguretat informàtica, i per un altre abordant els temes és inquietants de la Ciberseguretat

Experiència

 • Ciberseguretat (Apt, Malware, detecció, mitigació, Deep Web, anti-ransomware, etc.)
 • Identitat digital i privacitat (Biometria, control d’accès, Identitat, Privacitat, LMP)
 • Autenticació i seguretat en entorns Cloud Computing
 • Monedes virtuals (BlockChain i Integritat de dades)
 • Seguretat en plataformes mòbils (Autenticació segura a Android i iOS)
 • Ciberseguretat en entorns industrials (Infraestructures crítiques, SCADA, PLC, DCS, etc)
 • Ciberseguretat a Industria 4.0 | a IoT | a Drons | a Cotxes

Serveis

Auditoria IT Security Eurecat

 • Seguretat amb un grup d’enginyers de perfil mixte (PhD, Investigador i Hacking).
 • Caixa negra i caixa blanca.
 • Seguretat en xarxes, serveis, aplicacions, web, etc…
 • Ciberseguretat a entorns industrials incloen elements IoT i infraestructura crítica (SCADA, DCS, PLC, etc)

Consultoria IT Security Eurecat

 • Ciberseguretat a tots els sectors on les dades siguin un valor important, tant per l’empresa com pel client.
 • A entorns Cloud Computing amb l’experiència de treball per CSA (Cloud Security Alliance)
 • Seguretat informàtica a entorns de Big Data, Data Analysis, Predictive analytics, etc.
 • En seguretat i Ciberseguretat sota el concepte de Security by Design.
 • Productes i solucions pròpies. UNISEC (suite de seguretat integral), DeepSearch, CIC (Centre d’Intel·ligència de Ciberseguretat), Floodr, etc.

Investigació IT Security Eurecat

 • Desenvolupament en Privacitat, Autenticació Biomètrica i Identitat.
 • Innovació en BlockChain i Integritat de Dades.
 • Innovació en Criptografia i algoritmes de predicció, tendències, detecció, etc.
 • Innovació i desenvolupament en Intel·ligència Artificial.
 • Innovació i desenvolupament en ciberseguretat (Deepweb, Darknet, DdoS, APT, AntiRansomware, Malware, etc.)

Sectors més representatius

Energia i Recursos

Automoció Eurecat

Automoció

Salut i esport eurecat

Salut i Esport

Projectes

Servicio Cloud Computing para simular ataques de DDoS a una infraestructura y conocer así su nivel de seguridad.

ACDC Eurecat IT Securoity

Herramientas y servicios de seguridad para la lucha contra las redes de ordenadores zombis o “bootnets”.

pidaas eurecat

Servicio de autenticación biométrica mediante dispositivos móviles.

Servicio de gestión y aplicación automática de preferencias de usuario para entornos dotados con características de accesibilidad.

Equip IT Security Eurecat

Juan Caubet Eurecat IT Security

Juan Caubet

Director de la Unitat de IT Security a Eurecat

Es doctor en Seguridad Informática e Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Realizó su tesis doctoral en el Grupo de Seguridad de la Información (ISG) de la UPC sobre gestión de identidades en redes P2P estructuradas. Lleva más de 7 años ejecutando y gestionando proyectos de R&D en el ámbito de la gestión de identidades digitales, la criptografía y la ciberseguridad en infraestructuras industriales. En 2013 estuvo como investigador visitante en el centro de investigación Inria Nancy – Grand Est (Francia) profundizando sobre los retos de seguridad que supone la gestión de identidades en redes P2P.
De 2014 a 2017 fue profesor del Máster de Ciberseguridad de laSalle (Universidad Ramón Llull). Y desde hace más de 2 años lidera la investigación de Eurecat en el ámbito de la tecnología Blockchain. A día de hoy, su investigación está orientada hacia la ciberseguridad industrial y de infraestructuras críticas, la tecnología Blockchain y la gestión de la identidad digital en Internet (autenticación y autorización).

Actualitat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!