Eurecat s’especialitza en la recerca aplicada integrant capacitats industrials, digitals, biotecnològiques i de sostenibilitat amb la finalitat de donar una oferta multitecnològica per a la millora de l’agilitat, l’eficiència i la competitivitat dels processos productius de les empreses del sector agroalimentari.

La cartera de tecnologies abasta entre d’altres, solucions d’espais de dades, interoperabilitat, 4.0, Internet de les Coses, Intel·ligència Artificial, robòtica, Edge Computing, prova i experimentació de maquinària agrícola, nutrició de precisió; totes elles aplicades a les necessitats de cada empresa i cadena de valor (Farm 2 Fork).

Aquesta convergència tecnològica es complementa amb l’ecologia industrial i impacte ambiental per a la minimització de residus, la gestió dels residus complexos, o la reutilització i optimització de consum de matèries primeres (aigua, energia i recursos).

A més, juntament amb la UdL, Eurecat ha impulsat una Plataforma mixta en Ciència i Tecnologia dels Aliments, per facilitar el desenvolupament de projectes conjunts de recerca i de transferència tecnològica al sector productiu agroalimentari i la unificació de l’oferta en aquest camp.