AICCELERATE

2021-05-14T11:18:14+01:00

Desenvolupament de solucions basades en Intel·ligència Artificial per optimitzar els processos hospitalaris i millorar la qualitat de l’atenció al pacient. El projecte AICCELERATE combina la Intel·ligència Artificial i la robòtica autònoma amb l’objectiu de promoure un model d’hospital d’avantguarda que incorpori nous serveis i processos a les unitats de cures intensives, a les sales quirúrgiques i a les habitacions, que englobin des de funcions vinculades a la logística i al transport de medicaments fins a la desinfecció, entre moltes altres. Actualment, la majoria de solucions d’intel·ligència artificial aplicades al sector de salut estan limitades a aplicacions [...]

PHENOLEXA

2021-05-13T16:13:21+01:00

Desenvolupament de processos d’extracció en biorefineria per a convertir residus agrícoles en compostos polifenòlics bioactius i fibres funcionals per a productes de farmàcia, consmetèutica, nutracèutica i alimentació. El projecte PHENOLEXA té l’objectiu d’aprofitar el potencial de residus agrícoles rics en polifenols (oliva, brots i pampes de raïm, xicoira i residus de ceba) per obtenir compostos bioactius d’alt valor, mitjançant el desenvolupament d’una biorefineria en cascada que combini el pretractament de la biomassa amb una tecnologia d’extracció amb dissolvents verds i respectuosa amb el medi ambient. Segons dades de l’Eurostat, actualment el sector agrícola és el major [...]

BioHortiTech

2021-04-21T07:25:37+01:00

Tecnologies millorades de bioinòculs i d’encoixinament viu adreçats a la gestió integrada de cultius hortícoles. Actualment, l’ús de bioinòculs en el sector de l’agricultura comercial es veu obstaculitzat per diversos factors com són la falta de coneixement sobre l’ecologia microbiana i l’eficiència de la formulació, així com la poca conscienciació dels agricultors pel que fa a la tecnologia d’aplicació i els requisits de diferents sistemes de cultiu. El projecte BioHortiTech té l’objectiu de millorar el coneixement sobre la dinàmica ecològica de bioinòculs per a la protecció i nutrició de les plantes, tant en sistemes d’agricultura integrada [...]

COPStrans – Anàlisis de tecnologies pel Centre d’Operacions de les autoritats de São Paulo aplicant MaaS i Big Data

2021-04-15T16:22:11+01:00

Suport a les recomanacions de les autoritats de Sao Paulo per promoure el disseny i la implementació d’un sistema de mobilitat i integrar-lo amb altres models de transport, promovent el concepte de mobilitat com a servei (MaaS, per les seves sigles en anglès). El projecte “Support for the SPTrans Operations and Control Center (COP)” col·labora amb les autoritats de Sao Paulo amb l’objectiu d’impulsar la concepció d’un sistema d’informacions georreferencials per a la mobilitat i la seva posterior integració amb els altres sistemes, tant existents com futurs. D’altra banda, el projecte identifica els components que seran [...]

AERO-TRAIN

2021-03-17T13:45:20+01:00

Formació en l’àmbit de la robòtica aèria per a la següent generació de tecnologies europees d’inspecció i manteniment d’infraestructures i altres actius. Actualment, els sectors de l’energia, transport, petroli, gas i les indústries químiques gasten grans quantitats de recursos per assegurar la integritat operativa dels seus actius. Per això, és cada vegada més necessari trobar i desenvolupar tècniques alternatives d’inspecció i manteniment per disminuir costos i a la vegada, reduir els accidents associats a aquestes accions. El projecte AERO-TRAIN treballa per solucionar aquesta problemàtica a través del desenvolupament i validació de tecnologia robòtica aèria i particularment, [...]

Möbius

2021-03-17T12:14:42+01:00

El projecte Möbius contribueix a la renovació i vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació. Möbius garanteix perspectives centrades en l’usuari i en el disseny de noves experiències mediàtiques. En el marc del projecte es desenvoluparan un conjunt d’eines per recolzar decisions de publicació basades en mecanismes de producció liderats per prosumidors. D’aquesta manera, es posaran en marxa nous models de negoci, implementats a través de la col·laboració amb els prosumidors amb l'objectiu d'agregar valor en els processos de publicació de llibres. D'altra banda, [...]

COBOLLEAGUE

2021-02-25T14:45:05+01:00

Robot terrestre altament modular, autònom i col·laboratiu per ajudar als treballadors de la construcció en el transport de materials pesats. El projecte COBOLLEAGUE desenvolupa un innovador robot terrestre, altament modular, col·laboratiu i autònom amb l’objectiu d’ajudar als treballadors del sector de la construcció en el transport de peces i eines pesades, millorant així la seva seguretat i augmentant la productivitat de les tasques de construcció. La innovació impulsada per COBOLLEAGUE té l’objectiu d’implementar una eina col·laborativa que interactuï de forma natural amb el treballador en un entorn canviant i explorar les possibilitats que ofereix un robot [...]

iWAYS

2021-02-19T11:20:48+01:00

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors. El projecte iWAYS desenvolupa un conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de la gestió de l’aigua a través de tres solucions principals: condensació de gasos d’escapament, tractament d’aigua i valorització de residus. A més, el projecte també se centra en la recuperació d’energia i materials dels gasos d’escapament, millorant així l’eficiència de la matèria prima i reduint les emissions perjudicials per al medi ambient. Malgrat els esforços realitzats per aconseguir la transició cap a una societat i indústria més respectuosa [...]

iClimaBuilt

2021-02-18T14:10:03+01:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

AquaSPICE

2021-02-16T09:34:28+01:00

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les indústries. El projecte AquaSPICE té com a objectiu  materialitzar l’ús circular de l’aigua en les indústries de processos europeus, fomentant la consciència sobre l’eficiència dels recursos i oferint soluciones compactes per aplicacions industrials, incloent tecnologies de reutilització i tractament de l’aigua, així com pràctiques de reciclatge. El projecte també està desenvolupant un controlador de sistema ciberfísic que inclou un sistema de monitorització, avaluació i optimització en temps real de [...]

AI REGIO

2021-02-16T09:29:54+01:00

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial. El projecte AI Regio té l’objectiu de cobrir les tres problemàtiques principals que actualment estan impedint que els Digital Innovation Hubs (DIHs), impulsats per Intel·ligència Artificial, implementin vies de transformació digital efectives per a les seves petites i mitjanes empreses manufactureres a nivell polític, tecnològic i empresarial. A nivell polític, les estratègies regionals d’especialització intel·ligent per a la fabricació sostenible i la transformació digital no estan suficientment coordinades i integrades a nivell transregional i paneuropeu. AI Regio [...]

KATY

2021-01-29T07:34:33+01:00

Innovador sistema de medicina personalitzada potenciat per Intel·ligència Artificial (IA) per promoure el “coneixement potenciat per IA” entre metges i investigadors clínics. El projecte KATY té l’objectiu de desenvolupar un sistema de medicina personalitzada potenciat per IA i construït al voltant de dos components principals: un gràfic de coneixement distribuït, que connecta fonts de coneixement mèdic, i un grup de “predictors explicables”, que permet a la IA modelar els resultats dels pacients. El coneixement potenciat per IA és un coneixement interpretable pels humans que els metges i investigadors del sector poden comprendre, confiar i utilitzar de [...]

HORATES

2021-01-22T14:45:49+01:00

Desenvolupament de materials termoelèctrics híbrids i orgànics per convertir en electricitat el calor residual no utilitzat. El projecte HORATES és una Xarxa de Formació Innovadora (Innovative Training Network - ITN), finançada pel programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), que té l’objectiu de formar a una nova generació d’investigadors capaços d’afrontar-se als reptes actuals i futurs que presenta el sector. El projecte fusiona l’experiència i el coneixement sobre materials orgànics sintètics amb l’experiència en processament i caracterització, per proporcionar materials estables i d’alt rendiment per a la fabricació de dispositius. El en marc del projecte, 15 joves científics i [...]

Robs4Crops

2021-01-20T11:39:56+01:00

Desenvolupament i implementació de solucions robòtiques agrícoles per protegir els cultius. El projecte Robs4Crops té com a objectiu abordar i resoldre els reptes organitzatius i tecnològics, associats a l’adopció generalitzada de l’agricultura robotitzada. Basant-se en la maquinària agrícola, normes i pràctiques existents, el projecte dissenya i proporciona un sistema totalment autònom preparat per a proves comercials a gran escala. La nova solució robotitzada de cultiu desenvolupada pel projecte es demostrarà a escala pilot en quatre països europeus i consta de tres elements principals: eines intel·ligents, vehicles autònoms i un controlador de cultius. Robs4Crops aconsegueix disminuir la [...]

PASSport

2021-01-12T07:40:05+01:00

Plataforma operativa per gestionar una flota de drons semi-autònoms que exploten el sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS, per les seves sigles en anglès) per millorar la seguretat a les zones portuàries. El projecte PASSport dissenya i desenvolupa una nova solució capaç d’estendre el coneixement sobre l’estat de l’entorn mitjançant l’ús de drons d’ala fixa, ala rotatòria i aquàtics, amb l’objectiu d’augmentar i millorar la seguretat en zones de ports. La innovació impulsada pel projecte pretén complementar les plataformes actuals ampliant el perímetre de vigilància a través d’una flota de drons que proporcionin suport operatiu [...]

Go to Top