Projectes Europeus

Pàgina inicial/Projectes Europeus

COBOLLEAGUE

2021-02-25T14:45:05+00:00

Robot terrestre altament modular, autònom i col·laboratiu per ajudar als treballadors de la construcció en el transport de materials pesats. El projecte COBOLLEAGUE desenvolupa un innovador robot terrestre, altament modular, col·laboratiu i autònom amb l’objectiu d’ajudar als treballadors del sector de la construcció en el transport de peces i eines pesades, millorant així la seva seguretat i augmentant la productivitat de les tasques de construcció. La innovació impulsada per COBOLLEAGUE té l’objectiu d’implementar una eina col·laborativa que interactuï de forma natural amb el treballador en un entorn canviant i explorar les possibilitats que ofereix un robot [...]

iWAYS

2021-02-19T11:20:48+00:00

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors. El projecte iWAYS desenvolupa un conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de la gestió de l’aigua a través de tres solucions principals: condensació de gasos d’escapament, tractament d’aigua i valorització de residus. A més, el projecte també se centra en la recuperació d’energia i materials dels gasos d’escapament, millorant així l’eficiència de la matèria prima i reduint les emissions perjudicials per al medi ambient. Malgrat els esforços realitzats per aconseguir la transició cap a una societat i indústria més respectuosa [...]

iClimaBuilt

2021-02-18T14:10:03+00:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

AquaSPICE

2021-02-16T09:34:28+00:00

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les indústries. El projecte AquaSPICE té com a objectiu  materialitzar l’ús circular de l’aigua en les indústries de processos europeus, fomentant la consciència sobre l’eficiència dels recursos i oferint soluciones compactes per aplicacions industrials, incloent tecnologies de reutilització i tractament de l’aigua, així com pràctiques de reciclatge. El projecte també està desenvolupant un controlador de sistema ciberfísic que inclou un sistema de monitorització, avaluació i optimització en temps real de [...]

AI REGIO

2021-02-16T09:29:54+00:00

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial. El projecte AI Regio té l’objectiu de cobrir les tres problemàtiques principals que actualment estan impedint que els Digital Innovation Hubs (DIHs), impulsats per Intel·ligència Artificial, implementin vies de transformació digital efectives per a les seves petites i mitjanes empreses manufactureres a nivell polític, tecnològic i empresarial. A nivell polític, les estratègies regionals d’especialització intel·ligent per a la fabricació sostenible i la transformació digital no estan suficientment coordinades i integrades a nivell transregional i paneuropeu. AI Regio [...]

KATY

2021-01-29T07:34:33+00:00

Innovador sistema de medicina personalitzada potenciat per Intel·ligència Artificial (IA) per promoure el “coneixement potenciat per IA” entre metges i investigadors clínics. El projecte KATY té l’objectiu de desenvolupar un sistema de medicina personalitzada potenciat per IA i construït al voltant de dos components principals: un gràfic de coneixement distribuït, que connecta fonts de coneixement mèdic, i un grup de “predictors explicables”, que permet a la IA modelar els resultats dels pacients. El coneixement potenciat per IA és un coneixement interpretable pels humans que els metges i investigadors del sector poden comprendre, confiar i utilitzar de [...]

HORATES

2021-01-22T14:45:49+00:00

Desenvolupament de materials termoelèctrics híbrids i orgànics per convertir en electricitat el calor residual no utilitzat. El projecte HORATES és una Xarxa de Formació Innovadora (Innovative Training Network - ITN), finançada pel programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), que té l’objectiu de formar a una nova generació d’investigadors capaços d’afrontar-se als reptes actuals i futurs que presenta el sector. El projecte fusiona l’experiència i el coneixement sobre materials orgànics sintètics amb l’experiència en processament i caracterització, per proporcionar materials estables i d’alt rendiment per a la fabricació de dispositius. El en marc del projecte, 15 joves científics i [...]

Robs4Crops

2021-01-20T11:39:56+00:00

Desenvolupament i implementació de solucions robòtiques agrícoles per protegir els cultius. El projecte Robs4Crops té com a objectiu abordar i resoldre els reptes organitzatius i tecnològics, associats a l’adopció generalitzada de l’agricultura robotitzada. Basant-se en la maquinària agrícola, normes i pràctiques existents, el projecte dissenya i proporciona un sistema totalment autònom preparat per a proves comercials a gran escala. La nova solució robotitzada de cultiu desenvolupada pel projecte es demostrarà a escala pilot en quatre països europeus i consta de tres elements principals: eines intel·ligents, vehicles autònoms i un controlador de cultius. Robs4Crops aconsegueix disminuir la [...]

PASSport

2021-01-12T07:40:05+00:00

Plataforma operativa per gestionar una flota de drons semi-autònoms que exploten el sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS, per les seves sigles en anglès) per millorar la seguretat a les zones portuàries. El projecte PASSport dissenya i desenvolupa una nova solució capaç d’estendre el coneixement sobre l’estat de l’entorn mitjançant l’ús de drons d’ala fixa, ala rotatòria i aquàtics, amb l’objectiu d’augmentar i millorar la seguretat en zones de ports. La innovació impulsada pel projecte pretén complementar les plataformes actuals ampliant el perímetre de vigilància a través d’una flota de drons que proporcionin suport operatiu [...]

GLOMICAVE

2021-02-01T12:18:58+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

LIFE INFUSION

2021-02-17T11:50:43+00:00

Nou sistema de tractament d’efluents residuals que permet convertir i recuperar recursos útils i sostenibles com el biogàs, bio-fertilitzants i aigua regenerada. El projecte LIFE INFUSION demostra i valida un nou sistema de depuració d’aigües residuals, basat en el concepte d’economia circular, que permet recuperar recursos sostenibles com el biogàs, l’aigua regenerada, els nutrients o els bio-fertilitzants. LIFE INFUSION té l’objectiu de millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que no destrossin els nutrients d’aquestes aigües. Amb aquest innovador sistema, que combina diverses [...]

FATIGUE4LIGHT

2020-12-09T12:15:13+00:00

Desenvolupament de nous assaigs i metodologies de simulació per ordinador amb l’objectiu de predir la vida dels components del xassís del vehicle elèctric i seleccionar materials òptims. El projecte Fatigue4Light treballa en l’aplicació de nous materials adaptats als requeriments dels xassís dels vehicles, com els acers avançats d’alta resistència, els acers inoxidables especials per automoció, els aliatges d’alumini d’alta resistència i els materials híbrids metall-polímer. La innovació del projecte aconsegueix reduir el pes del xassís del vehicle fins a un 30% respecte les solucions més innovadores i fins a un 40% respecte algunes aplicacions existents, tenint [...]

MARBEL

2020-11-26T15:05:16+00:00

Disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per al mercat massiu del sector de l’automoció. El projecte MARBEL desenvolupa una nova bateria lleugera i competitiva amb major densitat d’energia i temps de recàrrega més curts amb l’objectiu d’accelerar l’adopció del mercat massiu de vehicles elèctrics. La innovació del projecte es basa en els següents pilars fonamentals: Empaquetat avançat de bateries utilitzant una metodologia de disseny per assemblatge (DfA) i desmuntatge (DfD) Embalatge de bateria lleuger i sostenible Solucions i processos per al desmantellament sostenible i de 2ª vida Sistemes de gestió de [...]

WAT’SAVEREUSE

2021-02-26T08:33:46+00:00

Sensibilització sobre la legislació en l’estalvi i la reutilització de l’aigua per promoure l’economia circular en el sector turístic. El projecte WAT’SAVEREUSE se centra en els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals dirigides a promoure el concepte de l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, centrat tant a l’estalvi d’aigua com a la seva reutilització, amb un enfocament especial al medi ambient mediterrani. En el marc del projecte, que compta amb la participació de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, es realitzaran campanyes de sensibilització dirigides a 4 grups específics. [...]

MIPRE

2020-11-17T07:39:15+00:00

Desenvolupament d’un nou model de material complex aplicat a l’estampació en calent d’acer, que considera factors mecànics, metal·lúrgics i tèrmics per a poder generar una predicció precisa del comportament final del material. El projecte MiPre té com a objectiu millorar la precisió del modelitzat metal·lúrgic i mecànic per a predir les propietats i rendiment de l’acer estampat en calent. En combinació amb millores a la instrumentació d’eines i els sistemes de control de procés, aquests avenços obren la porta a un nou nivell de disseny microestructura per a components estructurals d’alt rendiment. L’ús de l’estampació en [...]

Go to Top