Projectes Europeus

Pàgina inicial/Projectes Europeus

ERA_FABRIC

2023-03-17T14:01:07+01:00

Definició, estructura i validesa de l'espai de coneixement interconnectat previst per la iniciativa de hubs de l'Espai Europeu de Recerca (ERA). El projecte ERA_FABRIC adopta tres dimensions diferents i entrellaçades, totes elles rellevants per a l’elaboració de polítiques, que actuen com a principi estructurador de la comunitat que es construirà durant el projecte: Ecosistemes de coneixement, fomentant la interacció dinàmica dels actors de l’R+D i la innovació a nivell regional i multiregional, tenint en compte els diferents contextos culturals i de coneixement, així com l'alineació de l'enfocament de la recerca i les necessitats industrials. Plataformes de [...]

DIH4CAT

2023-03-15T16:21:57+01:00

Ecosistema d’innovació regional sense ànim de lucre format pels principals agents de suport a la digitalització a Catalunya. El Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) connecta les principals infraestructures tecnològiques de la regió per a accelerar la transformació tecnològica cap a una indústria més verda i digital. DIH4CAT es dirigeix principalment a les start-ups tecnològiques, a les administracions públiques i a les pimes catalanes, amb especial atenció a les empreses manufactureres i als proveïdors de tecnologia. Catalunya té una forta base industrial amb 35.339 empreses (un 99% són pimes), que representen el 18,1% de les empreses industrials [...]

Plooto

2023-02-08T09:29:47+01:00

Desenvolupament d'eines digitals per augmentar la circularitat en primeres matèries secundàries. El projecte Plooto ofereix un sistema d'informació circular i resilient (CRIS, per les seves sigles en anglès) per ajudar els fabricants en la seva transició ecològica, digital i circular. El sistema desenvolupat per Plooto permet la reducció de residus i la traçabilitat d'extrem a extrem de les primeres matèries secundàries a través de serveis digitals interconnectats per a la presa de decisions en temps real, el seguiment i la certificació de materials i productes. Aquesta solució es demostra en tres pilots de reciclatge de residus [...]

MEASURED

2023-02-09T09:34:22+01:00

Desenvolupament i demostració de materials de membrana avançats per a tecnologies de pervaporació, separació de gasos i destil·lació de membrana, establint les bases per a la comercialització futura de vies tecnològiques més ecològiques al llarg de la cadena de valor. Mitjançant eines avançades i adoptant un enfocament holístic, MEASURED aborda els reptes de sostenibilitat de la indústria química provinents dels corrents de residus, la petjada hídrica, l'eficiència energètica i les emissions industrials. MEASURED inclou tècniques de simulació i modelització multiescala exhaustives, incloent una avaluació completa del cicle de vida, i aborda les implicacions socials per augmentar [...]

EDGELESS

2023-02-08T10:21:55+01:00

Computació sense servidor eficient en entorns extremadament diversos, des de dispositius edge amb recursos limitats fins a plataformes al núvol altament virtualitzades. EDGELESS fa ús del concepte “sense servidor” a totes les capes del continu de l’edge-núvol per beneficiar-se plenament dels recursos computacionals diversos i descentralitzats disponibles sota demanda a prop d'on es produeixen o consumeixen les dades. En particular, el projecte aconsegueix una agrupació horitzontal, eficient i transparent dels recursos en nodes edge amb capacitats limitades o maquinari especialitzat, perfectament integrat amb els recursos del núvol. Això suposa un gran pas endavant en comparació amb [...]

SafeCREW

2023-02-16T12:15:24+01:00

Investigació de subproductes de desinfecció desconeguts fins ara i caracterització exhaustiva de la formació dels ja coneguts. Amb els resultats, es desenvoluparan mètodes comercials per quantificar i reduir aquests subproductes per tal d'evitar els efectes negatius sobre la salut humana. Durant el projecte es treballen tres casos d’estudi per impulsar la caracterització de la qualitat de l'aigua, desenvolupar nous mètodes de tractament i millorar la gestió de les xarxes de distribució d'aigua per mantenir una alta qualitat de l'aigua potable. Això inclou tots els processos, des de la font d’aigua, passant pel tractament i fins a la [...]

REBUILDING TO LAST

2022-11-22T17:22:08+01:00

Impuls al futur sostenible dels espais culturals. El projecte Rebuilding to Last té l’objectiu de desenvolupar la capacitat dels espais culturals per a abordar el futur sostenible dels seus edificis i les seves organitzacions a través d’una transformació inspiradora i líder entre equips culturals, audiències, comunitats, ciutats i més enllà. Rebuilding to Last investiga com els centres culturals no governamentals estan integrant pràctiques sostenibles en la renovació dels seus edificis i en el seu funcionament general i, al revés, identificar els inhibidors de les pràctiques sostenibles (per exemple, falta d'accés al finançament). A més, el projecte sensibilitza els gestors [...]

MICROGUT

2022-11-23T10:12:59+01:00

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC). El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l'aplicació de noves tecnologies d'OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l'epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l'intestí prim (duodè, jejú i ili). MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals [...]

FLEXCRASH

2022-11-29T16:08:23+01:00

Fabricació flexible i híbrida d’alumini sostenible per produir estructures de vehicles adaptades i tolerants a col·lisions. El projecte Flexcrash, coordinat per Eurecat, desenvolupa una tecnologia de fabricació flexible i híbrida a partir d’aliatges d’alumini d’alta resistència i basada en l’aplicació de patrons superficials mitjançant fabricació additiva sobre peces preformades. En els darrers anys, la indústria de l’automoció ha realitzat importants esforços enfocats a la construcció de vehicles per complir amb les regulacions i restriccions d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i augmentar la seguretat dels passatgers. Tot i això, aquests aspectes es contraresten perquè, d’una banda, necessitem [...]

LIFE PRISTINE

2023-02-21T16:14:15+01:00

PRISTINE in a nutshell Removing Contaminants of Emerging Concern (CECs) from water streams thanks to the PRISTINE Integrated Solution ABOUT THE PROJECT LIFE PRISTINE project aims to develop the PRISTINE Integrated Solution to remove Contaminants of Emerging Concern (CECs) from water streams. The PRISTINE Integrated Solution will be adaptable on a case-by-case basis for drinking water (DW), to protect humans from CECs, and for wastewater (WW), to protect the environment and remove these contaminants from the water cycle. LIFE PRISTINE will focus on PFAS, pesticides, PPCPs, toxins, [...]

WATERVERSE

2023-02-23T17:30:24+01:00

El projecte WATERVERSE desenvolupa un ecosistema de gestió de dades d'aigua (WDME, per les seves sigles en anglès) per afavorir que les pràctiques de gestió de dades i els recursos del sector de l'aigua siguin accessibles, assequibles, segurs, justos i fàcils d'utilitzar. Aquest ecosistema millorarà la usabilitat de les dades i la interoperabilitat dels processos intensius, reduint així la barrera d'entrada als espais de dades, millorant la resiliència de les empreses d'aigua i augmentant el valor percebut de les dades i, per tant, les oportunitats de mercat que hi ha al darrere. WATERVERSE es demostrarà a [...]

HELIX

2023-01-09T17:04:48+01:00

Desenvolupament i demostració de nous elements d’unió i fixació capaços de suportar altes tensions aplicades en condicions ambientals agressives típiques dels grans aerogeneradors en ambient marí. El projecte HELIX té com a objectiu proporcionar elements de fixació de més baix cost (fins a un 20% de reducció), d’alta resistència a la corrosió (un mínim de 25 anys de servei), d’acer d'alta resistència (graus 10,9 i 12,9) i de gran diàmetre (≥ M64) a la indústria eòlica marina per permetre l’augment de mida dels aerogeneradors marins i així augmentar la seva productivitat. El projecte HELIX utilitzarà tècniques [...]

NebulOus

2023-01-18T15:58:15+01:00

Desenvolupament de la propera generació de meta sistemes operatius de nivell superior per a l'Internet intel·ligent de les coses. El projecte NebulOus té l'objectiu de gestionar de manera transparent totes les capes de la pila del Cloud Countinuum, de manera equivalent a un sistema operatiu, gestionant la capacitat informàtica disponible per facilitar un entorn d'allotjament d'aplicacions adaptatiu, impulsat per la proximitat del processament a les fonts de dades i optimitzat en base a les dades implicades, els requisits de qualitat de servei (QoS) definits i les limitacions normatives, de seguretat o de privadesa. En aquest sentit, [...]

EChiLiBRiST

2023-03-13T17:37:00+01:00

Desenvolupament i validació d'una prova quantitativa al lloc d'atenció per al mesurament de biomarcadors de gravetat per millorar l'estratificació de risc de les síndromes febrils i millorar-ne la supervivència infantil. El projecte EChiLiBRiST té com a objectiu desenvolupar i validar una eina de triatge ràpid (RTT) basada en marcadors d'activació endotelial per determinar, de manera objectiva, quantitativa i amb alta precisió, aquells pacients pediàtrics en risc de morir, per tal de prioritzar-ne l'atenció. Durant els primers 2 anys del projecte, es desenvoluparà i validarà un prototip de laboratori i un prototip funcional per produir minisèries per [...]

OneHealthWatch

2022-07-15T13:47:23+01:00

Formació pràctica per facilitar la implementació de l’enfocament One Health a través de la detecció molt primerenca d’organismes patògens i contaminants emergents en aigües residuals. OneHealthWatch desenvoluparà un programa de formació pràctica per facilitar la implementació de l'enfocament One Health mitjançant la vigilància harmonitzada i estandarditzada d'organismes patògens i contaminants emergents a les aigües residuals de diferents regions. D'aquesta manera, s'ajudarà la Unió Europea a assolir els seus objectius de sostenibilitat cap a un entorn lliure de contaminació. El projecte se centra en la primera fase de detecció de contaminants (virus, productes farmacèutics, drogues il·legals, antibiòtics [...]

Go to Top