SCORPION

2021-07-05T09:46:43+01:00

Desenvolupament de robots mòbils agrícoles segurs i rendibles amb eines intel·ligents de polvorització de precisió, principalment dirigides a vinyes però aplicables a tots els cultius permanents. El projecte SCORPION desenvolupa robots autònoms modulars que afegeixen valor a les petites maquines agrícoles gràcies a l’automatització i optimització de les tasques de polvorització, mitjançant l’ús de mètodes ecològics innovadors,  la reducció de costos d’inactivitat i la compactació de terra i exposició humana a productes químics. El disseny modular utilitzat pel projecte considera l’escalabilitat de funcions i permet als robots realitzar tasques com poda i collita, sense deixar de [...]

ToughSteel

2021-07-02T12:37:22+01:00

Valorització, difusió i conscienciació sobre el concepte de tenacitat de fractura, així com la seva extensió a altres aplicacions del sector i a altres indústries que treballin amb acers d’alta resistència (AHSS, per les seves sigles en anglès) El projecte ToughSteel involucra als principals actors del sector de l’acer amb l’objectiu de difondre, promoure i transferir el coneixement adquirit en projectes anteriors sobre l’ús de la tenacitat de fractura com eina principal per abordar problemes d’esquerdes en el conformat d’AHSS. Els objectius principals del projecte són: Recopilació, organització i anàlisi de dades sobre la tenacitat de [...]

SALEMA

2021-06-07T11:29:04+01:00

Desenvolupament d'una font alternativa de Matèries Primeres Crítiques (CRM, per les sigles en anglès) per a aliatges d'alumini per a vehicles elèctrics. El projecte SALEMA, coordinat per Eurecat, proposa un model d'economia circular utilitzant restes com una font alternativa de CRM, així com la seva substitució per elements d'aliatge comunament disponibles. El projecte està abordant de manera coordinada i cooperativa els desafiaments principals en els diferents nivells de la cadena de valor: Millora dels sistemes de classificació de ferralla per convertir-la en una matèria primera valuosa. Demostrar la viabilitat de substituir CRMs en sistemes alternatius d'aliatges [...]

FRONTIER

2021-05-31T17:44:02+01:00

Innovadora gestió del trànsit enfocada a prioritzar la integració dels vehicles autònoms i connectats, la col·laboració entre actors de mobilitat i l’optimització proactiva de xarxes multimodals. El projecte FRONTIER, coordinat per Eurecat, té com a objectiu proveir les estratègies de gestió de trànsit del futur, considerant nous modes de transport i vehicles autònoms (incloent-hi els seus requeriments lògics i físics), la minimització de la pol·lució, les congestions i retencions de trànsit, així com la reducció d’accidents i la necessitat de reduir el cost de la mobilitat per a tots els usuaris (ciutadans, autoritats i operadors). En [...]

AICCELERATE

2021-05-14T11:18:14+01:00

Desenvolupament de solucions basades en Intel·ligència Artificial per optimitzar els processos hospitalaris i millorar la qualitat de l’atenció al pacient. El projecte AICCELERATE combina la Intel·ligència Artificial i la robòtica autònoma amb l’objectiu de promoure un model d’hospital d’avantguarda que incorpori nous serveis i processos a les unitats de cures intensives, a les sales quirúrgiques i a les habitacions, que englobin des de funcions vinculades a la logística i al transport de medicaments fins a la desinfecció, entre moltes altres. Actualment, la majoria de solucions d’intel·ligència artificial aplicades al sector de salut estan limitades a aplicacions [...]

PHENOLEXA

2021-05-13T16:13:21+01:00

Desenvolupament de processos d’extracció en biorefineria per a convertir residus agrícoles en compostos polifenòlics bioactius i fibres funcionals per a productes de farmàcia, consmetèutica, nutracèutica i alimentació. El projecte PHENOLEXA té l’objectiu d’aprofitar el potencial de residus agrícoles rics en polifenols (oliva, brots i pampes de raïm, xicoira i residus de ceba) per obtenir compostos bioactius d’alt valor, mitjançant el desenvolupament d’una biorefineria en cascada que combini el pretractament de la biomassa amb una tecnologia d’extracció amb dissolvents verds i respectuosa amb el medi ambient. Segons dades de l’Eurostat, actualment el sector agrícola és el major [...]

BioHortiTech

2021-06-11T12:41:25+01:00

Tecnologies millorades de bioinòculs i d’encoixinament viu adreçats a la gestió integrada de cultius hortícoles. Actualment, l’ús de bioinòculs en el sector de l’agricultura comercial es veu obstaculitzat per diversos factors com són la falta de coneixement sobre l’ecologia microbiana i l’eficiència de la formulació, així com la poca conscienciació dels agricultors pel que fa a la tecnologia d’aplicació i els requisits de diferents sistemes de cultiu. El projecte BioHortiTech té l’objectiu de millorar el coneixement sobre la dinàmica ecològica de bioinòculs per a la protecció i nutrició de les plantes, tant en sistemes d’agricultura integrada [...]

COPStrans – Anàlisis de tecnologies pel Centre d’Operacions de les autoritats de São Paulo aplicant MaaS i Big Data

2021-04-15T16:22:11+01:00

Suport a les recomanacions de les autoritats de Sao Paulo per promoure el disseny i la implementació d’un sistema de mobilitat i integrar-lo amb altres models de transport, promovent el concepte de mobilitat com a servei (MaaS, per les seves sigles en anglès). El projecte “Support for the SPTrans Operations and Control Center (COP)” col·labora amb les autoritats de Sao Paulo amb l’objectiu d’impulsar la concepció d’un sistema d’informacions georreferencials per a la mobilitat i la seva posterior integració amb els altres sistemes, tant existents com futurs. D’altra banda, el projecte identifica els components que seran [...]

AERO-TRAIN

2021-03-17T13:45:20+01:00

Formació en l’àmbit de la robòtica aèria per a la següent generació de tecnologies europees d’inspecció i manteniment d’infraestructures i altres actius. Actualment, els sectors de l’energia, transport, petroli, gas i les indústries químiques gasten grans quantitats de recursos per assegurar la integritat operativa dels seus actius. Per això, és cada vegada més necessari trobar i desenvolupar tècniques alternatives d’inspecció i manteniment per disminuir costos i a la vegada, reduir els accidents associats a aquestes accions. El projecte AERO-TRAIN treballa per solucionar aquesta problemàtica a través del desenvolupament i validació de tecnologia robòtica aèria i particularment, [...]

Möbius

2021-07-05T08:01:54+01:00

El projecte Möbius contribueix a la renovació i vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació. Möbius garanteix perspectives centrades en l’usuari i en el disseny de noves experiències mediàtiques. En el marc del projecte es desenvoluparan un conjunt d’eines per recolzar decisions de publicació basades en mecanismes de producció liderats per prosumidors. D’aquesta manera, es posaran en marxa nous models de negoci, implementats a través de la col·laboració amb els prosumidors amb l'objectiu d'agregar valor en els processos de publicació de llibres. D'altra banda, [...]

COBOLLEAGUE

2021-02-25T14:45:05+01:00

Robot terrestre altament modular, autònom i col·laboratiu per ajudar als treballadors de la construcció en el transport de materials pesats. El projecte COBOLLEAGUE desenvolupa un innovador robot terrestre, altament modular, col·laboratiu i autònom amb l’objectiu d’ajudar als treballadors del sector de la construcció en el transport de peces i eines pesades, millorant així la seva seguretat i augmentant la productivitat de les tasques de construcció. La innovació impulsada per COBOLLEAGUE té l’objectiu d’implementar una eina col·laborativa que interactuï de forma natural amb el treballador en un entorn canviant i explorar les possibilitats que ofereix un robot [...]

iWAYS

2021-02-19T11:20:48+01:00

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors. El projecte iWAYS desenvolupa un conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de la gestió de l’aigua a través de tres solucions principals: condensació de gasos d’escapament, tractament d’aigua i valorització de residus. A més, el projecte també se centra en la recuperació d’energia i materials dels gasos d’escapament, millorant així l’eficiència de la matèria prima i reduint les emissions perjudicials per al medi ambient. Malgrat els esforços realitzats per aconseguir la transició cap a una societat i indústria més respectuosa [...]

iClimaBuilt

2021-07-06T09:01:39+01:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

AquaSPICE

2021-02-16T09:34:28+01:00

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les indústries. El projecte AquaSPICE té com a objectiu  materialitzar l’ús circular de l’aigua en les indústries de processos europeus, fomentant la consciència sobre l’eficiència dels recursos i oferint soluciones compactes per aplicacions industrials, incloent tecnologies de reutilització i tractament de l’aigua, així com pràctiques de reciclatge. El projecte també està desenvolupant un controlador de sistema ciberfísic que inclou un sistema de monitorització, avaluació i optimització en temps real de [...]

AI REGIO

2021-02-16T09:29:54+01:00

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial. El projecte AI Regio té l’objectiu de cobrir les tres problemàtiques principals que actualment estan impedint que els Digital Innovation Hubs (DIHs), impulsats per Intel·ligència Artificial, implementin vies de transformació digital efectives per a les seves petites i mitjanes empreses manufactureres a nivell polític, tecnològic i empresarial. A nivell polític, les estratègies regionals d’especialització intel·ligent per a la fabricació sostenible i la transformació digital no estan suficientment coordinades i integrades a nivell transregional i paneuropeu. AI Regio [...]

Go to Top