Projectes Europeus

ALABAMA

2024-04-12T10:31:46+02:00

Feix làser adaptatiu per a la fabricació additiva. El projecte ALABAMA desenvolupa i madura tecnologies làser adaptatives per a processos de deposició làser de metalls amb pols o filferro com a matèria primera. L'objectiu és disminuir la porositat i adaptar la microestructura del material dipositat donant forma al feix làser, tant temporalment com espacialment, durant el procés de fabricació additiva. La innovació clau del projecte és el desenvolupament de models multiescala basats en la física per permetre l'optimització del procés de fabricació additiva. Aquests paràmetres es posen a prova i es maduren per al control multifeix, [...]

NIMBLE

2024-04-03T11:18:29+02:00

Abordant la logística sostenible de la ciutat tractant les externalitats negatives causades per la distribució de mercaderies. El projecte NIMBLE aborda la manca de solucions logístiques orientades a les petites botigues (que comprenen el 20% de tots els béns distribuïts en una ciutat com Barcelona) mitjançant la definició d'un nou model de distribució urbana de mercaderies més eficient i fluid. El model de NIMBLE es basa en: Simplificar la distribució d’últim quilòmetre centralitzant els lliuraments a taquilles intel·ligents, reduint així la complexitat de la ruta, el temps d'operació i l'impacte dels vehicles de lliurament en el [...]

Life eCOadapt50

2024-03-21T14:36:53+01:00

Transformació dels territoris i de les activitats que s'hi desenvolupen per fer-los menys vulnerables als efectes del canvi climàtic. El projecte Life eCOadapt50 augmenta la conscienciació sobre l'adaptació al canvi climàtic a nivell local, mitjançant la implicació dels governs regionals, centres de recerca i actors socioeconòmics. En particular, Life eCOadapt50 augmenta la resiliència dels sectors econòmics més vulnerables al canvi climàtic en quatre activitats econòmiques: turisme, pesca, silvicultura i agricultura/ramaderia. El projecte duu a terme almenys 76 actuacions entre el 2023 i el 2030 en 19 territoris de Catalunya que cobreixen al voltant del 60% del [...]

PROSPECTS 5.0

2024-04-11T11:36:38+02:00

Anàlisi i identificació de pràctiques, eixos impulsors, factors d'èxit i obstacles de la transició cap a la indústria 5.0. El projecte PROSPECTS 5.0 accelera la transició a la indústria 5.0 millorant l'adopció dels seus principis i pràctiques per part d'empreses, ecosistemes locals d'innovació, pimes, start-ups, grans empreses i sectors industrials. El projecte proporciona orientació pràctica, eines i solucions per a stakeholders per eliminar les barreres perquè la indústria opti per la transició a la indústria 5.0. PROSPECTS 5.0 se centra en els aspectes clau següents: Fomentar la col·laboració entre empreses, universitats, centres de recerca i agències [...]

H-LEAF

2024-03-19T11:25:41+01:00

Nova tecnologia per a la generació d’hidrogen verd. El projecte H-LEAF desenvolupa un electrolitzador de PEM (Proton Exchange Membrane) basat en una nova tecnologia nacional patentada. H-LEAF es centra en la investigació de nous components, materials, recobriments i processos escalables i sostenibles per superar les limitacions actuals a la provisió de materials per a la producció d'hidrogen, vitals per la transició energètica a Espanya. El projecte impulsa investigacions científiques per obtenir nous dissenys d'elèctrodes i membranes mitjançant tècniques d'impressió industrial escalables i lliures de substàncies químiques perfluorades. H-LEAF desenvolupa noves plaques bipolars utilitzant tecnologies com a [...]

Smart Droplets

2024-03-14T11:08:31+01:00

Habilitació de tecnologies que redueixin l’ús de pesticides i fertilitzants per millorar el medi ambient. El projecte Smart Droplets avança en un sistema holístic capaç de traduir grans quantitats de dades en informació significativa i ordres de polvorització impactants al camp. Smart Droplets implementa tractors recondicionats autònoms amb sistema d'injecció directa (DIS) per a una polvorització intel·ligent, evitant l'exposició dels agricultors a productes químics perillosos, el que demostra un impacte substancial al Green Deal. A través de la combinació de tecnologies d'alt nivell, Smart Droplets adopta un enfocament híbrid per a les operacions de fumigació, combinant [...]

SELECTIVE

2024-03-13T15:49:34+01:00

Ampliació i millora de la infraestructura entorn dels vehicles elèctrics a Europa gràcies a una plataforma d’economia compartida. El projecte SELECTIVE impulsa una solució digital que permet llogar punts de càrrega de cotxes elèctrics a altres usuaris, augmentant la seva disponibilitat i promovent la descarbonització i les ciutats verdes. SELECTIVE permet fer un ús molt més eficient de l’actual infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, que actualment és insuficient degut al creixement exponencial del sector. SELECTIVE implementa dos pilots a Madrid (Espanya) i Praga (República Txeca) per avaluar tècnicament la solució, l’experiència dels propietaris dels punts [...]

IDEALIST

2024-03-13T15:04:47+01:00

Suport a la resiliència i l'adaptabilitat tecnològica de les pimes dins de la Unió Europea. El projecte IDEALIST dona suport a les pimes de tres ecosistemes industrials en la seva capacitat d'entendre i adaptar-se als canvis provocats per l’evolució ràpida i inesperada del món, com la crisi de la COVID-19 o la guerra d'Ucraïna. En concret, els sectors recolzats per IDEALIST són les indústries intensives en energia, aeroespacial i defensa, i mobilitat, transport i automoció. Aquestes indústries tenen una importància capital per a l'economia europea i, malgrat la seva especificitat, tenen reptes comuns que el projecte [...]

iBattMan

2024-03-08T13:46:46+01:00

Plataforma de sistema de gestió de bateries de nova generació per superar reptes crítics que limiten el rendiment de les solucions existents. El projecte iBattMan revoluciona la gestió de les bateries per a les tecnologies d'ió de liti, crucial per substituir els vehicles de motors de combustió interna per al 2050. iBattMan, mitjançant un sistema innovador, modular i escalable, millora el rendiment, la seguretat i la rendibilitat de les tecnologies d’ió de liti, contribuint a la seva plena penetració al mercat. El projecte incorpora nous sensors i metodologies per controlar l'estat de salut de les cel·les [...]

ZEvRA

2024-03-08T11:42:31+01:00

Vehicles elèctrics d'emissió zero habilitats per circularitat harmonitzada. El projecte ZEvRA millora la circularitat dels vehicles elèctrics lleugers al llarg de tota la seva cadena de valor, des del subministrament de materials i la fabricació fins als processos de final de vida. Per fer-ho, ZEvRA desenvolupa una metodologia de disseny per la circularitat i una avaluació de circularitat holística destinada a millorar la producció de vehicles elèctrics basada en el concepte de les 9Rs. Aquesta metodologia es valida mitjançant el desenvolupament de solucions d'emissió zero per als materials d'automoció més importants, que cobreixen més del 84% [...]

ARGUS

2024-03-07T09:34:51+01:00

Salvaguarda del patrimoni cultural a través de seguiment en temps real, anàlisis a llarg termini i estratègies innovadores. El projecte ARGUS desenvolupa solucions intel·ligents i escalables per al seguiment i gestió dels llocs culturals, fent-los resilients davant els reptes presents i futurs. La missió d'ARGUS s'orquestra en cinc pilars temàtics, des del desenvolupament d'infraestructures digitals i de mesura avançades fins al foment de la sostenibilitat i la implicació de les comunitats. En adoptar una estratègia multidimensional, ARGUS estableix un nou paradigma en la preservació del patrimoni, caracteritzat per les seves estratègies preventives, protectores i mitigadores. ARGUS [...]

METROFOOD-EPI

2024-03-05T15:22:53+01:00

Implementació de la fase operativa d’una nova Infraestructura de Recerca Europea (ERIC) per promoure serveis en metrologia d'alt nivell en alimentació i nutrició per millorar la qualitat i la seguretat dels aliments. El projecte METROFOOD-EPI permet que la infraestructura de recerca (RI) METROFOOD esdevingui totalment integrada, legal i operativa, per a la seva implementació completa (METROFOOD ERIC). METROFOOD-RI promou l'excel·lència científica en la qualitat i la seguretat dels aliments, proporcionant serveis de metrologia en alimentació i nutrició a través de diversos camps interdisciplinaris altament connectats al llarg de la cadena de valor dels aliments, com ara [...]

REVITALISE

2024-02-15T15:58:58+01:00

Processos de reciclatge ecològics, de baix cost i respectuosos amb el medi ambient de les bateries al final de la seva vida útil. El projecte REVITALISE ofereix una solució holística per al reciclatge verd, de baix cost i de baix impacte ambiental de bateries d’òxids de cobalt de liti níquel manganès (NMC Hi-Ni), liti-ferro-fostat (LFP) i d’ions de sodi (Na-Ion), que representen el 85% dels fluxos de residus de bateries fins al 2025. REVITALISE porta a terme un desenvolupament ecològic i de baix cost de processos per recuperar una gamma completa de materials de bateries, com [...]

TEACH4SD

2024-02-12T11:16:33+01:00

Desenvolupament, prova i validació de bones pràctiques en Educació per al Desenvolupament Sostenible (ESD). El projecte TEACH4SD mobilitza les capacitats de la indústria, la recerca i la innovació i les vincula de maneres noves i innovadores al sector de l'educació i la formació. TEACH4SD integra i amplia totalment els enfocaments certificats de l'ESD a l'educació i la formació professional i les institucions d'educació superior d'arreu d'Europa, en col·laboració amb socis industrials clau. Per a una transició exitosa cap a la sostenibilitat, el principi rector de TEACH4SD és capacitar i educar els professors perquè prenguin un paper [...]

FITTER-EU

2024-02-12T10:00:28+01:00

Abordament de les desigualtats interseccionals a Europa. El projecte FITTER-EU desenvolupa un ecosistema que inclou una plataforma digital interactiva amb un sistema intel·ligent de suport a la presa de decisions predictives per ajudar els policy makers a mitigar els possibles efectes i impactes negatius de les polítiques de transició verda i digital (twin transition) sobre grups socials vulnerables en quatre sectors principals (agro, energia, mobilitat i habitatge). En aquest sentit, FITTER-EU anticipa els futurs problemes socials mitjançant una metodologia de creació d’escenaris per a una Europa social més sòlida en els pròxims 36 mesos. A través [...]

Go to Top