Impressió Funcional i Sistemes Integrats

H-LEAF

2024-03-19T11:25:41+01:00

Nova tecnologia per a la generació d’hidrogen verd. El projecte H-LEAF desenvolupa un electrolitzador de PEM (Proton Exchange Membrane) basat en una nova tecnologia nacional patentada. H-LEAF es centra en la investigació de nous components, materials, recobriments i processos escalables i sostenibles per superar les limitacions actuals a la provisió de materials per a la producció d'hidrogen, vitals per la transició energètica a Espanya. El projecte impulsa investigacions científiques per obtenir nous dissenys d'elèctrodes i membranes mitjançant tècniques d'impressió industrial escalables i lliures de substàncies químiques perfluorades. H-LEAF desenvolupa noves plaques bipolars utilitzant tecnologies com a [...]

PADIH LABFERRER

2024-02-12T13:27:57+01:00

Assessorament inicial i prova de concepte de sensor imprès per a la detecció de nitrats en aigües agrícoles. El projecte PADIH LABFERRER desenvolupa un sensor imprès per a la detecció de nitrats en aigües agrícoles, així com l’assessorament per a la implementació de la tecnologia. Aquest tipus de sensor de baix cost permet desplegar una àmplia xarxa de monitoratge de nitrats, nutrient essencial a la indústria agrícola, però que, al mateix temps, és un important contaminant en aigües. Desenvolupar sensors de monitoratge ambiental mitjançant la tecnologia de l'electrònica impresa presenta una sèrie d'avantatges significatius. Aquesta tecnologia [...]

MoniK

2024-01-31T16:07:04+01:00

Monitoratge d'hiperpotassèmia en pacients crònics renals sota diàlisi. El projecte MoniK desenvolupa i valida un nou dispositiu no invasiu en format wearable per a la millora de la qualitat de vida de pacients crònics renals sota diàlisi, mitjançant el monitoratge en continu en suor de diversos paràmetres clau. El sistema revolucionari Point-Of-Care (PoC) proposat a MoniK es fabricarà mitjançant tècniques d’impressió escalables fent servir materials sostenibles. El dispositiu comptarà amb un estimulador de suor i quatre sensors impresos per mesurar la concentració de K+, temperatura, flux de sudoració i ECG. En combinar tecnologies d'electrònica impresa amb [...]

Vibrocorer

2024-01-17T16:55:11+01:00

Disseny, desenvolupament i implementació d’un sistema intel·ligent d’interpretació del terreny basat en Machine Learning per a estudis submarins El projecte Vibrocorer desenvolupa un sistema innovador incorporant IA que permet una caracterització més detallada i eficient dels terres i subsòls marins. Els principals objectius de Vibrocorer són: La creació d'un sensor submergible adaptable a qualsevol vibrocorer (VC) per a entorns marins desafiadors de fins a 500 metres, garantint una instal·lació senzilla i versatilitat independent del model del VC. Desenvolupament d'un sistema electrònic que mostra i emmagatzema les dades en temps real a través d'una comunicació fiable i [...]

GIANCE

2023-12-14T13:06:17+01:00

Solucions sostenibles pioneres basades en grafè per afrontar reptes mediambientals. El projecte GIANCE estableix una plataforma holística, integradora i impulsada per la indústria amb un clar enfocament en la millora dels materials sostenibles i les seves aplicacions al món real. En aquest sentit, GIANCE dissenya, desenvolupa i escala la propera generació de compòsits, recobriments, escumes i membranes multifuncionals basats en grafè i materials derivats (GRM, per les sigles en anglès), de manera que siguin rendibles, sostenibles, lleugers i reciclables. Aquests materials avançats estan dissenyats per millorar les seves prestacions, tals com les seves propietats tèrmiques, mecàniques [...]

Soil2Power

2023-11-29T13:08:14+01:00

Reactor biològic per alimentar vàlvules a l'agricultura. El projecte Soil2Power impulsa biobateries agrícoles autònomes alimentades amb sòl natural. Això inclou l'optimització dels sistemes de recollida d'energia per generar un 60% més d'energia que les solucions convencionals, el desenvolupament de bioelèctrodes basats en seda per accelerar l'activació de microorganismes a les bateries, l'adaptació de l'arquitectura de la bateria biològica per a una integració perfecta amb les vàlvules de reg i el foment d'aplicacions versàtils més enllà de l'agricultura. Soil2Power elimina la necessitat de bateries químiques i d'una infraestructura costosa, oferint una font d'energia sostenible i eficient per [...]

VIPO

2023-03-03T14:37:48+01:00

Disseny d’un prototip de poda amb sensors per millorar la competitivitat del sector vitivinícola. El projecte VIPO crea una solució tecnològica per facilitar, a través d’una eina formativa de realitat virtual, la incorporació de personal qualificat a les tasques de la vinya, contribuint a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola. VIPO dissenya un prototip de tisora de poda amb sensors que permet simular en un entorn virtual una experiència propera a la realitat i als paràmetres d’una vinya real. Per altra banda, VIPO posa en marxa una plataforma formativa basada en intel·ligència artificial que [...]

SYNATRA

2024-04-09T10:17:28+02:00

Desenvolupament de sistemes agrovoltaics transparents utilitzant mòduls orgànics fotovoltaics (OPV) personalitzats amb absorció de llum complementària pel creixement de plantes. El projecte SYNATRA revoluciona el camp de l’agrovoltaica integrant mòduls orgànics fotovoltaics transparents amb absorció de llum adaptada en estructures agrícoles per estimular una coproducció sinèrgica d’energia i plantacions. La personalització de mòduls OPV semitransparents per a aplicacions agrovoltaiques específiques planteja assolir les condicions òptimes pel creixement de plantes: intensitat de llum controlada, difusió de llum, composició espectral de la llum, recobriment homogeni de plantacions i protecció mecànica contra elements agressius com pedregades, vent o pluja. [...]

SERPE4HAB

2023-01-18T16:25:41+01:00

El projecte SERPE4HAB estudia la combinació d'electrònica impresa, híbrida i flexible amb l'aplicació de la tecnologia de reconeixement gestual, mitjançant intel·ligència artificial, en productes del sector de l’hàbitat, amb l'objectiu d'adequar-los i adaptar-los a les noves necessitats detectades al mercat. D'aquesta manera, també s'aconsegueix que aquests productes es converteixin en objectes intel·ligents capaços d'integrar-se a la Internet de les Coses (IoT, per les sigles en anglès), així com en la connectivitat 4.0, donant resposta a les inquietuds mostrades per part de la població sobre la seva interacció amb elements d’ús comú. Actualment, la combinació de tecnologies [...]

G_SensMalaria

2023-03-15T15:39:38+01:00

Desenvolupament d'un biosensor electroquímic i multiplexat al punt d'atenció per a la detecció quantitativa de fins a cinc biomarcadors de malària de diagnòstic (HRP2 i LDH) i pronòstic (ANG1, ANG2 i sTREM). El projecte G_SensMalaria busca desenvolupar sensors electroquímics basats en aptàmers (EAB) utilitzant tintes impreses a base de grafè. L'ús de sensors EAB permet quantificar biomarcadors en menys de cinc minuts, directament a la sang sense diluir. Es tracta d'una tecnologia única que combina les propietats dels sensors al punt d'atenció (velocitat i facilitat d'ús) amb els de laboratori (quantificació). La Unitat d'Impressió Funcional i [...]

Fab-4-Digital

2023-03-15T15:37:13+01:00

Digitalització de dos objectes analògics mitjançant l'ús d'electrònica impresa fabricada a escala industrial, en suports més sostenibles i amb un elevat grau de reciclabilitat. Per al primer objecte, l'objectiu és poder dotar de funcionalitats digitals un llibre, augmentant-ne el valor afegit i el cicle de vida. El segon cas d'estudi pretén unificar diferents mesures (temperatura, humitat, moviment) en un sol producte, amb un nivell tecnològic més gran que es pugui fabricar amb components estandarditzats avui dia. Eurecat participa al projecte Fab-4-Digital a través de la seva Unitat d'Impressió Funcional i Sistemes Integrats, responsable de la fabricació [...]

AmpliSens

2023-03-17T15:01:31+01:00

Proves ràpides de característiques millorades per al diagnòstic perinatal d'estreptococs del grup B (GBS) en dones embarassades i els seus nadons. El projecte AmpliSens aborda el desenvolupament d'un test molecular ràpid i portàtil per al cribratge de sepsi neonatal provocada per GBS a la sang o el líquid cefalorraquidi del nounat, així com per al cribratge de dones embarassades. El producte desenvolupat pel projecte, AmpliFast, es basa en dos mòduls: un termociclador de mà operat per bateries per realitzar PCR de doble marcatge en combinació amb una plataforma de prova de diagnòstic ràpid constituïda per un lector i [...]

e-LEAF

2023-01-09T16:44:41+01:00

L’objectiu del projecte e-LEAF és desenvolupar, a partir d’una prova de concepte experimental patentada, piles de combustible per a ser utilitzades en vehicles propulsats per hidrogen. Fent ús de tecnologies impreses, el projecte descriu una metodologia de fabricació nova i un disseny de conjunt d’elèctrodes de membrana (MEA) flexible com un dispositiu imprès prim amb una taxa de difusió millorada i amb una reducció de costos en comparació amb la configuració de cel·la convencional. La disminució de les emissions dels vehicles des de 2008 ja ha reduït en milers el nombre de morts atribuïbles a la [...]

FATIGA2

2023-07-03T14:18:20+02:00

Desenvolupament d’un dispositiu de monitoratge de la fatiga i l’esforç en esportistes de qualsevol nivell i condició per prevenir lesions i incidents sanitaris, així com l’optimització del seu rendiment. El projecte FATIGA2 té per objectiu el disseny i millora d’un dispositiu wearable de materials sostenibles capaç de monitorar la fatiga i l’esforç en esportistes, per tal d’optimitzar el seu rendiment i prevenir la formació de lesions i incidents relacionats amb la salut. El dispositiu, que se subjecta al cos mitjançant un adhesiu, mesura els nivells de lactat en suor i la freqüència cardíaca per tal de [...]

INFUNDA

2022-12-19T17:53:34+01:00

Investigació col·laborativa per trobar solucions en la funcionalització de superfícies. El projecte INFUNDA és una iniciativa empresarial de recerca col·laborativa duta a terme per set empreses (KOSTAL, WALTERPACK, TOUS, MAIER, INECFI, FLUBETECH i GOIZPER), dues de les quals són pimes (INECFI i FLUBETECH), que s'han unit per associar els seus coneixements i aportar solucions a la funcionalització de superfícies, tant en components plàstics com metàl·lics. INFUNDA parteix de tecnologies habilitadores innovadores d'última generació que es troben en un grau de maduració bàsic, identificades pel seu alt potencial d'aplicació i que aportaran a les empreses una posició [...]

Go to Top