Impressió Funcional i Sistemes Integrats

VIPO

2023-03-03T14:37:48+01:00

Disseny d’un prototip de poda amb sensors per millorar la competitivitat del sector vitivinícola. El projecte VIPO crea una solució tecnològica per facilitar, a través d’una eina formativa de realitat virtual, la incorporació de personal qualificat a les tasques de la vinya, contribuint a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola. VIPO dissenya un prototip de tisora de poda amb sensors que permet simular en un entorn virtual una experiència propera a la realitat i als paràmetres d’una vinya real. Per altra banda, VIPO posa en marxa una plataforma formativa basada en intel·ligència artificial que [...]

SYNATRA

2023-01-25T15:23:01+01:00

Desenvolupament de sistemes agrovoltaics transparents utilitzant mòduls orgànics fotovoltaics (OPV) personalitzats amb absorció de llum complementària pel creixement de plantes. El projecte SYNATRA revoluciona el camp de l’agrovoltaica integrant mòduls orgànics fotovoltaics transparents amb absorció de llum adaptada en estructures agrícoles per estimular una coproducció sinèrgica d’energia i plantacions. La personalització de mòduls OPV semitransparents per a aplicacions agrovoltaiques específiques planteja assolir les condicions òptimes pel creixement de plantes: intensitat de llum controlada, difusió de llum, composició espectral de la llum, recobriment homogeni de plantacions i protecció mecànica contra elements agressius com pedregades, vent o pluja. [...]

SERPE4HAB

2023-01-18T16:25:41+01:00

El projecte SERPE4HAB estudia la combinació d'electrònica impresa, híbrida i flexible amb l'aplicació de la tecnologia de reconeixement gestual, mitjançant intel·ligència artificial, en productes del sector de l’hàbitat, amb l'objectiu d'adequar-los i adaptar-los a les noves necessitats detectades al mercat. D'aquesta manera, també s'aconsegueix que aquests productes es converteixin en objectes intel·ligents capaços d'integrar-se a la Internet de les Coses (IoT, per les sigles en anglès), així com en la connectivitat 4.0, donant resposta a les inquietuds mostrades per part de la població sobre la seva interacció amb elements d’ús comú. Actualment, la combinació de tecnologies [...]

G_SensMalaria

2023-03-15T15:39:38+01:00

Desenvolupament d'un biosensor electroquímic i multiplexat al punt d'atenció per a la detecció quantitativa de fins a cinc biomarcadors de malària de diagnòstic (HRP2 i LDH) i pronòstic (ANG1, ANG2 i sTREM). El projecte G_SensMalaria busca desenvolupar sensors electroquímics basats en aptàmers (EAB) utilitzant tintes impreses a base de grafè. L'ús de sensors EAB permet quantificar biomarcadors en menys de cinc minuts, directament a la sang sense diluir. Es tracta d'una tecnologia única que combina les propietats dels sensors al punt d'atenció (velocitat i facilitat d'ús) amb els de laboratori (quantificació). La Unitat d'Impressió Funcional i [...]

Fab-4-Digital

2023-03-15T15:37:13+01:00

Digitalització de dos objectes analògics mitjançant l'ús d'electrònica impresa fabricada a escala industrial, en suports més sostenibles i amb un elevat grau de reciclabilitat. Per al primer objecte, l'objectiu és poder dotar de funcionalitats digitals un llibre, augmentant-ne el valor afegit i el cicle de vida. El segon cas d'estudi pretén unificar diferents mesures (temperatura, humitat, moviment) en un sol producte, amb un nivell tecnològic més gran que es pugui fabricar amb components estandarditzats avui dia. Eurecat participa al projecte Fab-4-Digital a través de la seva Unitat d'Impressió Funcional i Sistemes Integrats, responsable de la fabricació [...]

AmpliSens

2023-03-17T15:01:31+01:00

Proves ràpides de característiques millorades per al diagnòstic perinatal d'estreptococs del grup B (GBS) en dones embarassades i els seus nadons. El projecte AmpliSens aborda el desenvolupament d'un test molecular ràpid i portàtil per al cribratge de sepsi neonatal provocada per GBS a la sang o el líquid cefalorraquidi del nounat, així com per al cribratge de dones embarassades. El producte desenvolupat pel projecte, AmpliFast, es basa en dos mòduls: un termociclador de mà operat per bateries per realitzar PCR de doble marcatge en combinació amb una plataforma de prova de diagnòstic ràpid constituïda per un lector i [...]

e-LEAF

2023-01-09T16:44:41+01:00

L’objectiu del projecte e-LEAF és desenvolupar, a partir d’una prova de concepte experimental patentada, piles de combustible per a ser utilitzades en vehicles propulsats per hidrogen. Fent ús de tecnologies impreses, el projecte descriu una metodologia de fabricació nova i un disseny de conjunt d’elèctrodes de membrana (MEA) flexible com un dispositiu imprès prim amb una taxa de difusió millorada i amb una reducció de costos en comparació amb la configuració de cel·la convencional. La disminució de les emissions dels vehicles des de 2008 ja ha reduït en milers el nombre de morts atribuïbles a la [...]

FATIGA2

2023-07-03T14:18:20+02:00

Desenvolupament d’un dispositiu de monitoratge de la fatiga i l’esforç en esportistes de qualsevol nivell i condició per prevenir lesions i incidents sanitaris, així com l’optimització del seu rendiment. El projecte FATIGA2 té per objectiu el disseny i millora d’un dispositiu wearable de materials sostenibles capaç de monitorar la fatiga i l’esforç en esportistes, per tal d’optimitzar el seu rendiment i prevenir la formació de lesions i incidents relacionats amb la salut. El dispositiu, que se subjecta al cos mitjançant un adhesiu, mesura els nivells de lactat en suor i la freqüència cardíaca per tal de [...]

INFUNDA

2022-12-19T17:53:34+01:00

Investigació col·laborativa per trobar solucions en la funcionalització de superfícies. El projecte INFUNDA és una iniciativa empresarial de recerca col·laborativa duta a terme per set empreses (KOSTAL, WALTERPACK, TOUS, MAIER, INECFI, FLUBETECH i GOIZPER), dues de les quals són pimes (INECFI i FLUBETECH), que s'han unit per associar els seus coneixements i aportar solucions a la funcionalització de superfícies, tant en components plàstics com metàl·lics. INFUNDA parteix de tecnologies habilitadores innovadores d'última generació que es troben en un grau de maduració bàsic, identificades pel seu alt potencial d'aplicació i que aportaran a les empreses una posició [...]

LEGATO

2022-12-19T12:48:39+01:00

Desenvolupament de mòduls orgànics fotovoltaics (OPV) d’alta eficiència, transparència i integració 3D en peces plàstiques. L’objectiu del projecte LEGATO es revelar aspectes relacionats amb el disseny i processat que romanen inexplorats, per tal de possibilitar la producció de mòduls OPV amb una major eficiència d’ús de la llum (LUE) i integració 3D. LEGATO contribueix a millorar el rendiment energètic dels mòduls OPV a baix cost, implementant processos de fabricació d’alt rendiment, incloent una versàtil metodologia d’ablació làser. La principal ambició és concebre nous dissenys i pautes de procés per a la fabricació avançada de mòduls OPV. [...]

EChiLiBRiST

2023-07-05T09:16:14+02:00

Desenvolupament i validació d'una prova quantitativa al lloc d'atenció per al mesurament de biomarcadors de gravetat per millorar l'estratificació de risc de les síndromes febrils i millorar-ne la supervivència infantil. El projecte EChiLiBRiST té com a objectiu desenvolupar i validar una eina de triatge ràpid (RTT) basada en marcadors d'activació endotelial per determinar, de manera objectiva, quantitativa i amb alta precisió, aquells pacients pediàtrics en risc de morir, per tal de prioritzar-ne l'atenció. Durant els primers 2 anys del projecte, es desenvoluparà i validarà un prototip de laboratori i un prototip funcional per produir minisèries per [...]

SmartLabels

2022-03-22T09:15:32+01:00

Desenvolupament d'etiquetes intel·ligents mitjançant tecnologia contactless. El projecte SmartLabels és una iniciativa interclúster i transautonòmica amb l'objectiu de desenvolupar etiquetes intel·ligents mitjançant tecnologia sense contacte, per oferir millores en funcionalitats al sector del packaging com la traçabilitat del producte o sistemes de control de la falsificació. Amb aquest propòsit, s’han desenvolupat antenes NFC mitjançant electrònica impresa tenint en compte la geometria dels envasos. També s’ha dissenyat i implementat una aplicació per llegir aquestes antenes i verificar l’autenticitat dels productes. Eurecat participa al projecte a través de la seva Unitat d'Impressió Funcional i Dispositius Integrats, que s’ha [...]

GAIAPrint

2022-08-18T09:49:57+02:00

Integració de cèl·lules solars orgàniques i bateries flexibles per a la generació d’energia verda. El projecte GAIAPrint té com a objectiu fabricar mòduls fotovoltaics orgànics (OPV) flexibles amb materials d'última generació per a la producció d'energia neta, així com complementar el seu l'emmagatzematge amb bateries impreses de baix cost. En aquest sentit, es planteja la integració d’aquestes dues tecnologies emergents en el camp de l’electrònica impresa en sistemes d’electrònica d’ultra baix consum per impulsar la generació de nous sensors connectats més autònoms i sostenibles. El desenvolupament de l'electrònica d'ultra baix consum es farà de manera que [...]

SEAWIZARD

2022-03-17T13:00:09+01:00

Desenvolupament d’una prova de concepte per a monitorar metalls pesants i elements interferents en aigua marina. El projecte SEAWIZARD té com a objectiu investigar i desenvolupar una prova de concepte per al monitoratge en aigua marina de metalls pesants com el plom, el mercuri o el cadmi, així com elements interferents com la temperatura o el pH, en escales temporals i espacials molt més petites que les possibles actualment. Com a resultat, es construirà un nou concepte de detecció ambiental marina a partir de la convergència de tecnologies dissímils, com l'electrònica impresa, la ciència dels materials [...]

ALTERNATIVE

2021-11-22T09:35:57+01:00

Desenvolupament d’una plataforma innovadora basada en un model de teixit cardíac envellit per avaluar la toxicologia ambiental de mescles de químics. El projecte ALTERNATIVE desenvolupa una plataforma in vitro amb l'objectiu de cultivar un teixit cardíac humà funcional en 3D per avaluar la cardiotoxicitat de compostos químics i l'impacte de substàncies tòxiques a la població, especialment en ancians i persones amb malalties cròniques. La nova plataforma desenvolupada permetrà als reguladors i la indústria identificar, quantificar i prevenir exposicions cardiotòxiques a productes químics industrials i farmacèutics de manera rendible. Addicionalment, la implementació de models computacionals permet a [...]

Go to Top