Materials Metàl·lics i Ceràmics

Pàgina inicial/Materials Metàl·lics i Ceràmics

INNOHYBOX

2020-04-16T11:55:00+00:00

Nous models i mètodes per millorar les capacitats de disseny d’estructures de caixes híbrides, com les ales dels avions, formades per panells metàl·lics i components de materials compòsits. El projecte INNOHYBOX, coordinat per Eurecat, investiga el comportament termomecànic de les caixes híbrides amb l’objectiu d’optimitzar-les desenvolupant [...]

CuttingEdge 4.0

2019-11-22T11:09:12+00:00

Nova caracterització de materials i analítiques de dades per predir i evitar esquerdes iniciades en vores (edge-cracking) en les peces de seguretat d’automòbils. Els acers avançats d’alta resistència (AHSS, per les seves sigles en anglès) s’han convertit en el material dominant escollit per a la construcció [...]

Comunitat IdF

2019-11-06T08:28:43+00:00

La Comunitat d’Indústries del Futur, coordinada per Eurecat i integrada per 28 entitats de referència de l’àmbit manufacturer català, pretén consolidar un pol d’innovació líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa de capacitats i plantes pilot locals que permetin cohesionar [...]

INNOPLASMED

2019-08-30T06:51:51+00:00

Recobriments avançats obtinguts mitjançant tecnologies de plasmes d'alta energia per aplicacions biomèdiques. INNOPLASMED desenvolupa recobriments avançats i innovadors per resoldre problemes d'estabilitat química, mecànica i biològica identificats en materials de pròtesis, implants i altre tipus d'instrumental quirúrgic. Amb l'aplicació d'aquestes innovacions es millora l'èxit clínic a [...]

PREDIVIA

2019-11-27T12:20:52+00:00

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic [...]

BIOPLASMA

2019-11-13T15:02:39+00:00

Desenvolupament de tecnologies innovadores de recobriment i tractament superficial per aplicacions biomèdiques, mitjançant tècniques de deposició en buit assistides per plasma. El projecte BIOPLASMA desenvolupa recobriments avançats i innovadors per aplicacions biomèdiques, com pròtesis i implants, amb l’objectiu de millorar la resposta biològica d’aquests components. Així, [...]

Go to Top