ReMove

2021-04-13T14:01:59+01:00

Acers d’alt rendiment enfocats al sector de la mobilitat elèctrica mitjançant l’ús de material reciclat. Actualment, la indústria europea i la mobilitat es troben davant d’un doble repte: la necessitat d’aconseguir materials d’alt rendiment i cost competitiu i, a la vegada reduir-ne la petja ecològica i la dependència exterior. Aquesta circumstància representa una gran oportunitat per als acers d’alt rendiment, competitius en cost i indefinidament reciclables. El projecte ReMove estudia la obtenció de dos materials avançats necessaris per al sector de la mobilitat elèctrica elaborats a partir del reciclatge de l’acer: Acer al bor per a [...]

VARTIP

2021-02-26T08:11:05+01:00

Valorització de residus de xapa de titani per la fabricació de pols de titani a través d’atomització. El projecte VARTIP valoritza els residus de xapa de titani amb l’objectiu de fabricar pols de titani d’un alt valor afegit i fomentar així la seva posterior comercialització. En aquest sentit, VARTIP desenvolupa una nova tecnologia d’atomització centrífuga per a materials d’alt punt de fusió, que permetrà fabricar polsos altament esfèrics, una característica imprescindible que han de complir aquest tipus de polsos en la gran majoria d’aplicacions. El procés de valorització consisteix en la realització d’una transformació directa de [...]

MARBEL

2021-04-15T06:43:12+01:00

Disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per al mercat massiu del sector de l’automoció. El projecte MARBEL desenvolupa una nova bateria lleugera i competitiva amb major densitat d’energia i temps de recàrrega més curts amb l’objectiu d’accelerar l’adopció del mercat massiu de vehicles elèctrics. La innovació del projecte es basa en els següents pilars fonamentals: Empaquetat avançat de bateries utilitzant una metodologia de disseny per assemblatge (DfA) i desmuntatge (DfD) Embalatge de bateria lleuger i sostenible Solucions i processos per al desmantellament sostenible i de 2ª vida Sistemes de gestió de [...]

MIPRE

2020-11-17T07:39:15+01:00

Desenvolupament d’un nou model de material complex aplicat a l’estampació en calent d’acer, que considera factors mecànics, metal·lúrgics i tèrmics per a poder generar una predicció precisa del comportament final del material. El projecte MiPre té com a objectiu millorar la precisió del modelitzat metal·lúrgic i mecànic per a predir les propietats i rendiment de l’acer estampat en calent. En combinació amb millores a la instrumentació d’eines i els sistemes de control de procés, aquests avenços obren la porta a un nou nivell de disseny microestructura per a components estructurals d’alt rendiment. L’ús de l’estampació en [...]

GLASCENT

2021-02-10T08:53:48+01:00

Producció de pols de vidre metàl·lic mitjançant el desenvolupament d’una nova tecnologia d’atomització centrífuga. El projecte GLASCENT té com a objectiu el desenvolupament d’una nova tècnica de fabricació de pols de vidres metàl·lics, uns metalls formats per una microestructura amorfa i que s’aconsegueixen a partir de l’ús de tècniques de refredament ràpid. Aquests materials avançats tenen un gran interès en molts camps de l’enginyeria per a la seva combinació de propietats i característiques com una elevada duresa, un alt límit elàstic i una elevada tenacitat a la fractura o resistència a la corrosió. La Unitat de [...]

CRYSTAL

2021-01-13T14:04:22+01:00

Control del risc de fragilització per hidrogen (HE, per les seves sigles en anglès) en acers per aplicacions d'automoció. El projecte CRYSTAL, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de reduir el risc de fallida pel fenomen de fragilització per hidrogen en peces d’acer d’alta resistència per a la indústria de l’automoció. El projecte utilitzarà un nou sensor de gas d’estat sòlid per mesurar quantitativament in situ l’hidrogen absorbit durant la producció de peces d’acer i durant la vida en servei. D’altra banda, el projecte CRYSTAL també definirà i determinarà quina és la millor metodologia per avaluar la fragilització per hidrogen durant la [...]

CYCLO-SLAG

2020-09-22T06:48:34+01:00

Nous productes més sostenibles mitjançant la transformació de les escòries blanques en productes d’alt valor afegit. El projecte CYCLO-SLAG desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit amb l’objectiu de promoure un enfocament més sostenible i diversificar els sectors industrials als quals puguin anar destinats els productes finals. Les innovacions impulsades pel projecte permeten rendibilitzar l’ús de l’escòria blanca convertint-la en un recurs capaç de generar ingressos, reduir els costos associats a la seva gestió, augmentar la competitivitat de l’empresa i reduir l’impacte ambiental de la producció d’acer. Eurecat, que [...]

BIOIMPLANT

2020-08-25T06:02:25+01:00

Desenvolupament d’una innovadora gamma d’implants dentals basats en nous dissenys i tractaments superficials antibacterians avançats per a la millora de la resposta biomecànica. El projecte BIOIMPLANT té l’objectiu de desenvolupar una nova gamma d’implants dentals basats en un nou disseny de la geometria exterior (creat mitjançant avançats mètodes de simulació per elements finits) i amb un nou acabat superficial, obtingut a través d’un tractament combinat de granallat i gravat àcid. A més, els nous implants impulsats pel projecte estan fabricats amb un aliatge de titani de baix mòdul elàstic i estan dotats d’un revolucionari tractament superficial [...]

FATIGUE4LIGHT

2021-05-03T09:12:39+01:00

Desenvolupament de nous assaigs i metodologies de simulació per ordinador amb l’objectiu de predir la vida dels components del xassís del vehicle elèctric i seleccionar materials òptims. El projecte Fatigue4Light treballa en l’aplicació de nous materials adaptats als requeriments dels xassís dels vehicles, com els acers avançats d’alta resistència, els acers inoxidables especials per automoció, els aliatges d’alumini d’alta resistència i els materials híbrids metall-polímer. La innovació del projecte aconsegueix reduir el pes del xassís del vehicle fins a un 30% respecte les solucions més innovadores i fins a un 40% respecte algunes aplicacions existents, tenint [...]

REVAMP

2020-06-29T07:57:46+01:00

Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies d’adaptació d’equips i processos a la variabilitat en el subministrament de matèries primeres i al seu ús eficient, en la indústria de fabricació de metalls. El projecte REVAMP té l’objectiu de fer front a la creixent variabilitat de la matèria primera i garantir-ne un ús eficient pel que fa als materials i a l’energia. Les noves tecnologies desenvolupades en el marc del projecte es demostraran en tres casos d’ús seleccionats per la seva rellevància industrial: la fabricació d’acer, el refinat d’alumini i el reciclatge de plom. Eurecat, a través de [...]

INNOHYBOX

2020-04-16T11:55:00+01:00

Nous models i mètodes per millorar les capacitats de disseny d’estructures de caixes híbrides, com les ales dels avions, formades per panells metàl·lics i components de materials compòsits. El projecte INNOHYBOX, coordinat per Eurecat, investiga el comportament termomecànic de les caixes híbrides amb l’objectiu d’optimitzar-les desenvolupant un nou disseny robust i validat experimentalment. Actualment, ja és habitual que s’utilitzi una combinació de materials metàl·lics i compòsits en la construcció de les ales dels avions, però falta coneixement sobre l’estructura híbrida per evitar desajustos entre els components, la qual cosa provoca tensions tèrmiques i una càrrega i [...]

effiPRESS

2019-11-22T11:52:46+01:00

El projecte effiPRESS té com objectiu la caracterització i desenvolupament de processos d’enduriment de major eficiència i sostenibilitat a través de l’estampació en calent i la implementació d’acers d’alta resistència (DOCOL®) i acers d’alta conductivitat tèrmica (HTCS®, per les seves sigles en anglès). En el marc del projecte, que s’adreça principalment a la indústria de l’automoció, també s’han realitzat investigacions sobre els processos d’assistència de calefacció i refrigeració, així com la formació de làmines d’acer per tal de garantir l’aplicabilitat industrial integral d’effiPRESS. La innovació desenvolupada pel projecte ha aconseguir reduir els temps de procés fins [...]

CuttingEdge 4.0

2019-11-22T11:09:12+01:00

Nova caracterització de materials i analítiques de dades per predir i evitar esquerdes iniciades en vores (edge-cracking) en les peces de seguretat d’automòbils. Els acers avançats d’alta resistència (AHSS, per les seves sigles en anglès) s’han convertit en el material dominant escollit per a la construcció lleugera en el sector de l’automoció i el transport, pel seu bon rendiment en servei, la seva fabricació i reciclabilitat. Tot i això, aquest tipus de materials presenten algunes limitacions pel que fa a la resistència a l’esquerdament i la conformabilitat, fet que pot provocar problemes d’esquerdes iniciades en vores [...]

CERORSOM

2019-11-21T08:04:21+01:00

El projecte CERORSOM desenvolupa un innovador sistema de desgasat per aliatges lleugers per ultrasons per demostrar, per primera vegada a escala industrial, que la tecnologia de desgasat per ultrasons pot ser un mètode eficient en recursos i respectuós amb el medi ambient que pot utilitzar-se eficaçment en l’àmbit industrial. La solució millorarà la qualitat de la fosa de l’alumini en reduir el contingut de gas i la formació d'òxid entre un 80-90% i reduirà les emissions de gasos al medi ambient en un 80-100%, permetent la producció de peces de fosa d'alt valor afegit. El projecte [...]

iCUT

2019-11-18T12:47:06+01:00

Solucions integrals de tall per a produir components d'automòbils amb xapes d’acer de manganès d’alt rendiment (HMnS, per les seves sigles en anglès). Actualment, existeix una falta de coneixement sobre els efectes dels processos de tall (cutting processes) en relació a les seves propietats mecàniques i la formabilitat d’acers de manganès d’alt rendiment (HMnS). Això complica l’aplicació d’aquests materials en el sector industrial ja que el tall no optimitzat pot perjudicar notablement el rendiment de la peça. Per tant, és necessari realitzar una investigació detallada sobre la qualitat de l’esquerda de vores que determina la fatiga [...]

Go to Top