Materials Metàl·lics i Ceràmics

ALABAMA

2024-04-12T10:31:46+02:00

Feix làser adaptatiu per a la fabricació additiva. El projecte ALABAMA desenvolupa i madura tecnologies làser adaptatives per a processos de deposició làser de metalls amb pols o filferro com a matèria primera. L'objectiu és disminuir la porositat i adaptar la microestructura del material dipositat donant forma al feix làser, tant temporalment com espacialment, durant el procés de fabricació additiva. La innovació clau del projecte és el desenvolupament de models multiescala basats en la física per permetre l'optimització del procés de fabricació additiva. Aquests paràmetres es posen a prova i es maduren per al control multifeix, [...]

H-LEAF

2024-03-19T11:25:41+01:00

Nova tecnologia per a la generació d’hidrogen verd. El projecte H-LEAF desenvolupa un electrolitzador de PEM (Proton Exchange Membrane) basat en una nova tecnologia nacional patentada. H-LEAF es centra en la investigació de nous components, materials, recobriments i processos escalables i sostenibles per superar les limitacions actuals a la provisió de materials per a la producció d'hidrogen, vitals per la transició energètica a Espanya. El projecte impulsa investigacions científiques per obtenir nous dissenys d'elèctrodes i membranes mitjançant tècniques d'impressió industrial escalables i lliures de substàncies químiques perfluorades. H-LEAF desenvolupa noves plaques bipolars utilitzant tecnologies com a [...]

ZEvRA

2024-03-08T11:42:31+01:00

Vehicles elèctrics d'emissió zero habilitats per circularitat harmonitzada. El projecte ZEvRA millora la circularitat dels vehicles elèctrics lleugers al llarg de tota la seva cadena de valor, des del subministrament de materials i la fabricació fins als processos de final de vida. Per fer-ho, ZEvRA desenvolupa una metodologia de disseny per la circularitat i una avaluació de circularitat holística destinada a millorar la producció de vehicles elèctrics basada en el concepte de les 9Rs. Aquesta metodologia es valida mitjançant el desenvolupament de solucions d'emissió zero per als materials d'automoció més importants, que cobreixen més del 84% [...]

SPAR3D

2024-02-05T15:44:37+01:00

Recerca, estudi i demostració d’estratègies per obtenir peces de recanvi metàl·liques rendibles en processos de fabricació additiva per a la indústria de l’automòbil. El projecte SPAR3D se centra en la fabricació additiva (FA) o impressió 3D, una tecnologia disruptiva i de creixent ús en la fabricació i la reparació de peces metàl·liques. SPAR3D proposa una ruta de procés integrada que abasta el mateix procés de fabricació additiva i els tractaments posteriors acoblats als materials metàl·lics (acer i alumini). Al projecte es dissenyen i fabriquen acers i aliatges d'alumini utilitzant la tecnologia L-PBF i les tècniques MEX-HP, [...]

2E4GREEN

2024-04-03T11:49:13+02:00

Desenvolupament de nous olis lubricants a base d'èsters i additius, així com estratègies de lubricació per a la mobilitat elèctrica. El projecte 2E4GREEN potencia una estratègia de lubricació intel·ligent basada en l'activació selectiva d'additius microencapsulats per reduir la fricció i el desgast, augmentar l'eficiència del lubricant i allargar la vida útil. Ho fa tenint en compte tant la millora de les pèrdues per fricció com les condicions de treball de la mobilitat elèctrica, per donar resposta en conjunt al nou concepte de mobilitat verda. L'addició d'additius als olis base millora el rendiment tribològic del sistema. En [...]

EQUIDENTAL

2024-01-08T12:48:09+01:00

Desenvolupament d'equips de tractaments superficials avançats per a la millora funcional de components d'implantologia dental. El projecte EQUIDENTAL desenvolupa equips de tractament superficial de baix cost, simples, flexibles, modulables i adaptables, dirigits a fabricants de components d’implantologia dental i instrumental quirúrgic. La innovació tecnològica del projecte es basa en: Desenvolupament de recobriments específics i optimitzats per a la seva aplicació sobre diferents components d’implantologia dental obtinguts mitjançant la tècnica de deposició PVD de magnetron sputtering. Desenvolupament i posada a punt de tractaments bactericides sobre implants dentals basats en la implantació iònica de plata i coure. Validació [...]

NewAIMS

2024-03-27T11:58:03+01:00

NewAIMS in brief Conceptualization, study and demonstration of strategies to obtain cost-effective high-performance steel in metal 3D printing processes ABOUT THE PROJECT Additive Manufacturing (AM), and 3D Printing in particular, offer attractive possibilities for design optimization and production of limited series of components. These aspects fit perfectly some industrial and economical sectors: a clear match is that of hot forming tools. Tooling for hot stamping, die casting, plastic injection moulding benefit enormously from free-form refrigeration channels, that cannot currently be obtained by conventional (substractive) [...]

SuPreAM

2024-03-27T09:25:44+01:00

SuPreAM in a nutshell Boosting the implementation of Additive Manufacturing with optimal surface integrity ABOUT THE PROJECT The SuPreAM project is developing and improving the performance and capabilities of a predictive simulation model of finishing operations in steel Additive Manufacturing (AM).  SuPreAM has the objective to optimise the surface integrity of Additive Manufactured and Machined steel components and to reduce manufacturing expenditures at the steel industrial sector by minimising the material scrap and reducing the number of re-processing loops during finishing operations.   The excellence of [...]

Sup3rForm

2024-03-26T17:23:16+01:00

Sup3rForm at a quick glance Optimizing 3rd Generation Quenching and Partitioning (Q&P) and medium-Mn steels to attain improved in-use properties and foster their widespread deployment in the automotive industry ABOUT THE PROJECT Generating a comprehensive understanding on the relationship between microstructure and mechanical performance of Q&P and M-Mn steels. The Sup3rForm project is implementing a multiscale material testing and modelling approach to identify the main damage and deformation mechanisms of these new generation steels and comprehensively understand the intrinsic relationship between their complex microstructures [...]

COOPHS

2024-03-26T18:10:45+01:00

COOPHS in a nutshell Enhancing low CO2 steel production for the automotive sector through the development of more sustainable processing methodologies ABOUT THE PROJECT The COOPHS project focuses on evaluating how eco-friendly steel processing affects the performance of ultrahigh strength Press Hardened Steels (PHS). By delving into the influence of residual elements in press hardening steel, the project seeks to enhance low CO2 steel production for the automotive sector, ultimately advancing the industry's environmental and technological standards by minimising CO2 emissions. During the project, the [...]

SENECA

2023-05-22T14:19:26+02:00

Recuperació de Materials Crítics (CRM), manufactura de productes amb Matèries Primeres Secundàries (MPS) i traçabilitat de la composició. El projecte SENECA, centrat en la creixent demanda de recursos minerals i materials estratègics a nivell mundial, investiga el potencial de fonts secundàries de mineria i indústria mitjançant processos de recuperació i valorització de Materials Crítics. El projecte busca desenvolupar manufactures de productes amb Matèries Primeres Secundàries per a la fabricació de components de les indústries de bateries i hidrogen, crucials per a la transició energètica. SENECA també impulsa nous elements innovadors de traçabilitat en aquestes estratègies mitjançant [...]

R3PANOT

2023-05-05T10:55:14+02:00

El nou panot del segle XXI. L’any 1906 l'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs que va guanyar Escofet per a homogeneïtzar els dissenys dels “panots” que han configurat de manera determinant la imatge del paviment de la ciutat de Barcelona. Cent quinze anys després, a través de la Fundació BIT Habitat, llança un nou repte: “Repensar el panot del segle XXI” amb l'objectiu de fer-lo més sostenible, mantenint intacte el seu icònic disseny. La proposta R3PANOT, un dels tres projectes finalistes presentat per Escofet i Promsa, empreses del Grup Ciment Molins, al costat d’Eurecat, es [...]

VISIRIA4.0

2023-04-28T13:13:47+02:00

Sensor d’altes prestacions per a una indústria 4.0 amb zero defectes de fabricació. El projecte VISIRIA4.0 desenvolupa tecnologia de visió per a establir una línia constant d'informació que permeti a qualsevol indústria millorar els seus processos productius i així arribar a una fabricació amb zero defectes. VISIRIA4.0 desenvolupa un nou sensor d'altes prestacions que treballi en el rang de l'espectre 400 – 1700 nm. En aquest sentit, l'aplicació de tecnologia fotònica facilitarà l'automatització de la detecció d'errors de manera no intrusiva i continuada. Aquesta tecnologia es validarà en dues indústries rellevants com la tèxtil de fabricació [...]

HIPERMAT

2023-04-13T16:27:07+02:00

Components de forn més sostenibles mitjançant un disseny avançat i un monitoratge continu del component per al desenvolupament de materials i recobriments. El projecte HIPERMAT impulsa estratègies i eines per a un desenvolupament eficient de nous aliatges i components que operen a altes temperatures i ambients corrosius. HIPERMAT inclou la integració i la validació d'aquests materials a través de tecnologies de fabricació avançades en components finals d'alt rendiment. Aquests components tindran una vida útil estesa amb més eficiència, la qual cosa permet reduir el consum d'energia i matèries primeres. L’estampació en calent és un procés de [...]

ICARFA

2024-04-09T11:18:37+02:00

Desenvolupament d’aliatges d’alumini amb més d’un 90% de material reciclat. El projecte ICARFA, per a aconseguir aquests aliatges d’alumini, estableix una metodologia per a obtenir una qualitat constant a partir de ferralla, que doni lloc a un procés de fosa predictible que redueixi la necessitat de material primari per a equilibrar les impureses. A més, ICARFA explora tecnologies que augmentin la conformabilitat de la xapa d'alumini, aplicant un texturat de la superfície per millorar la interacció amb els lubrificants, i conformat en calent per a una millor deformació plàstica. Aquestes tecnologies amplien l'ús de la xapa d'alumini en [...]

Go to Top