Materials Composites

PHASAL

2024-02-15T14:35:36+01:00

Desenvolupament de noves formulacions plàstiques biodegradables per al sector biomèdic. El projecte PHASAL desenvolupa diferents formulacions de bioplàstic que introdueixin PHB-HV amb diferents càrregues d'hidroxivalerat (-HV) provinents de la revaloració de residus orgànics. L'objectiu és que aquestes formulacions, aplicables al camp de la salut, presentin propietats de biodegradabilitat i biocompatibilitat avançades per minimitzar l'impacte ambiental que presenten per la seva poca reciclabilitat. En aquest sentit, PHASAL desenvolupa un sistema d'envasament rígid complex, com és un kit de sutura, i una aplicació mèdica directa amb alliberament controlat de fàrmacs, com és un pegat transdèrmic. Les noves formulacions [...]

GIANCE

2023-12-14T13:06:17+01:00

Solucions sostenibles pioneres basades en grafè per afrontar reptes mediambientals. El projecte GIANCE estableix una plataforma holística, integradora i impulsada per la indústria amb un clar enfocament en la millora dels materials sostenibles i les seves aplicacions al món real. En aquest sentit, GIANCE dissenya, desenvolupa i escala la propera generació de compòsits, recobriments, escumes i membranes multifuncionals basats en grafè i materials derivats (GRM, per les sigles en anglès), de manera que siguin rendibles, sostenibles, lleugers i reciclables. Aquests materials avançats estan dissenyats per millorar les seves prestacions, tals com les seves propietats tèrmiques, mecàniques [...]

HIDROGENIA

2023-03-15T15:36:47+01:00

Disseny, fabricació i validació experimental d’un dipòsit per emmagatzemar hidrogen a alta pressió. El projecte HIDROGENIA desenvolupa i valida fins TRL 5 un dipòsit tipus IV per emmagatzemar hidrogen a alta pressió (700 bars) de forma segura. Aquest tipus de dipòsits ja es fabriquen actualment, però presenten problemes de permeabilitat perquè els materials usats no tenen prou efecte barrera al pas de l’hidrogen. Eurecat participa en el projecte HIDROGENIA a través de diferents Unitats Tecnològiques: La Unitat d’Innovació de Producte i Simulació Multifísica dissenya el liner interior i dimensiona el dipòsit a partir de la simulació numèrica dels [...]

FUSE3D

2020-09-03T11:31:25+02:00

Millora dels sistemes de conformació de peces per a deposició de material en forma semi-fosa o pastosa, aplicable principalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic, metàl·lic, ceràmic i inorgànic). El projecte FUSE3D desenvolupa noves tecnologies per a la deposició de material semifós amb l’objectiu de millorar l’adhesió entre les capes dels materials i augmentar-ne la seva resistència, així com de combinar diversos tipus de materials en la impressió per obtenir diferents superfícies i poder crear geometries de més altura. La innovació impulsada pel projecte permet realitzar estudis, caracteritzacions i optimitzacions dels materials i processos d’impressió. [...]

KEELBEMAN

2020-05-19T08:03:21+02:00

Nou procés de fabricació que permet utilitzar materials compòsits de matriu termoplàstica d’altes prestacions amb reforç de fibra de carboni en la fabricació d’aeroestructures. La utilització de materials compòsits de matriu termoplàstica en la construcció d’aeronaus regionals és molt limitada a causa de la complexitat de conformat d’aquests materials i de l’elevat cost que implica aquest procés. La innovació de KEELBEMAN redueix els costos de producció i muntatge, mitjançant la optimització del procés de compressió a alta temperatura i l’aplicació de tecnologies de soldadura innovadores, possibilitant l’aplicació d’aquests materials en la construcció de l’estructura d’aeronaus regionals. [...]

WINFRAME 4.0

2020-05-19T06:57:15+02:00

Desenvolupament de marcs de finestres en composites termoplàstiques per avions regionals mitjançant processos de fabricació industrial avançats, innovadors i Out of Autoclave (OOA – procés alternatiu a l’Autoclave utilitzat per la indústria aeronàutica per la fabricació de materials composite d’alt rendiment), amb l’objectiu de reduir el pes de la peça i els costos de producció. La solució de WINFRAME 4.0 permet utilitzar aquest tipus de materials en la construcció d’aeronaus regionals i desenvolupar processos més ràpids i fiables, mitjançant l’ús de polímers reforçats amb fibra de carboni i conceptes de fabricació innovadors, com el modelatge per [...]

COFRARE 2020

2020-05-06T06:36:14+02:00

Nou procés de fabricació de marcs de fuselatge amb fibra de carboni per poder utilitzar aquest tipus de materials en la construcció d’aeronaus de línies regionals. El nou model de fabricació, desenvolupat pel projecte COFRARE 2020, suposa un gran avenç en l’aeronàutica europea i en la construcció d’avions més lleugers i sostenibles, a través de la inclusió de la fibra de carboni en peces de fuselatge. Aquest tipus de materials ja s’utilitzen per crear l’estructura de grans avions comercials, però la seva integració en aeronaus més petites encara és limitada a causa de la dificultat per [...]

INNOHYBOX

2020-04-16T11:55:00+02:00

Nous models i mètodes per millorar les capacitats de disseny d’estructures de caixes híbrides, com les ales dels avions, formades per panells metàl·lics i components de materials compòsits. El projecte INNOHYBOX, coordinat per Eurecat, investiga el comportament termomecànic de les caixes híbrides amb l’objectiu d’optimitzar-les desenvolupant un nou disseny robust i validat experimentalment. Actualment, ja és habitual que s’utilitzi una combinació de materials metàl·lics i compòsits en la construcció de les ales dels avions, però falta coneixement sobre l’estructura híbrida per evitar desajustos entre els components, la qual cosa provoca tensions tèrmiques i una càrrega i [...]

CARBODIN

2022-09-02T12:50:11+02:00

Solucions innovadores i assequibles per a la fabricació avançada de carcasses de carrosseries i estratègies de materials lleugers per ferrocarrils, portes innovadores i modularitat de trens. El projecte CARBODIN té l’objectiu d’impulsar nous trens de passatgers més lleugers i energètica i econòmicament, més eficients que els actuals. Per aconseguir-ho, el projecte es basa en l’ús de materials compòsits, que encara no s’han pogut implementar totalment degut al seu alt cost. Un altre aspecte important és el disseny modular d’interiors i la fabricació de parts de vehicles a baix cost. Eurecat coordina i participa en el projecte a [...]

AMFEED

2019-04-15T12:28:27+02:00

AMFEED dissenya i fabrica nous materials per fer-los servir en tècniques de fabricació additiva per obtenir peces metàl·liques i ceràmiques que es caracteritzen per un nivell de porositat controlat, obtingudes mitjançant processos de sinterització i orientades a aplicacions d'alt valor afegit com ara el camp de la salut o la microelectrònica. El projecte fa servir mètodes basats en la tècnica FFF (Fused Filament Fabrication) per desenvolupar materials nous ad-hoc que no existeixen al mercat (filaments amb alta càrrega metàl·lica/ceràmica i pastes ceràmiques). També adapta la maquinària per a aquesta nova solució i aplicacions. Gràcies a l'ús [...]

ECOFIBRA

2019-04-15T10:41:53+02:00

ECOFIBRA dissenya i valida un material compòsit de matriu termoplàstica additivada i amb propietats mecàniques avançades a partir de fibra de cel·lulosa recuperada. Durant el projecte també s'estudiaran opcions per a la valorització de la fibra de cel·lulosa per aplicar-la a nous productes i nous models de negoci d'economia circular, i es treballarà per a l'optimització del transport del paper reciclable des del contenidor fins al centre de gestió mitjançant el disseny d'un contenidor apilable fabricat amb el mateix material compòsit generat. Així mateix, ECOFIBRA desenvoluparà un sistema per mesurar la qualitat de la matèria primera [...]

AIRPOXY

2020-05-20T10:42:18+02:00

AIRPOXY redueix els costos de producció i manteniment de les peces de materials compòsits del sector aeronàutic mitjançant la introducció d'una nova família de compòsits termostables que conserven tots els avantatges dels termostables convencionals, però que també poden re-processar-se, reparar-se i fins i tot reciclar-se. Per aconseguir-ho, els socis del projecte desenvolupen i validen una família d'innovadores resines termostables recentment patentades per CIDETEC, coordinador del projecte, que preserven el seu alt rendiment, en termes d'impregnació de fibra fàcil i estabilitat, alhora que tenen noves propietats. Durant el projecte, les resines termostables es portaran de la prova [...]

JIF2LAND

2019-09-17T15:13:49+02:00

El projecte Jif2Land té com a objectiu l'avaluació de la tecnologia d'ala de flux laminar i la reducció de consum combustible, així com la petjada mediambiental de l'avió. Jif2Land, realitzat pel consorci format per l'empresa Aritex i Eurecat, ha desenvolupat tots els estris i les eines necessàries per al desmuntatge de les ales originals de l'Airbus i el muntatge de les ales de flux laminar per realitzar les proves de vol, des la fase conceptual fins a l’entrega. Per a això, Aritex i Eurecat s'han desenvolupat processos eficients d'utillatge d'utilització única per [...]

REWASTEE

2019-09-19T09:04:59+02:00

El projecte Rewastee té l'objectiu d'oferir al mercat de la construcció sostenible un material únic que proporciona aïllament acústic i tèrmic fabricat a partir dels residus EAF (Electric Arc Furnace) de la indústria siderúrgica. La utilització de la solució Rewastee contribuirà en una major eficiència energètica en la construcció d’edificis, a més de reduir els costos econòmics associats a la gestió dels residus de la indústria siderúrgica i l’impacte ambiental d’aquests. L’innovador material ha estat dissenyat i validat per a múltiples aplicacions tals com sostres, terres o en particions de parets. Rewastee és un projecte europeu [...]

HypermembraneDEMO

2019-11-25T07:31:04+01:00

La finalitat d'aquest projecte és el desenvolupament d'un producte per a la construcció en arquitectura d'estructures lleugeres que necessiten reproduir geometries complexes modificables en funció de diferents necessitats. Un fet que ajudarà la indústria de la construcció, permetent-li ser més competitiva i integrada d'acord amb els estàndards mundials. La solució d’HyperMembraneDEMO podrà ser aplicada en espais oberts o tancats i com a estructura principal o secundària. Amb la tecnologia HyperMembraneDEMO, les estructures podran respondre protegint l’interior de la llum del sol i aconseguint una il·luminació òptima o ventilant l’edifici en cas d’una alta temperatura. El projecte, [...]

Go to Top