E-health

KERASTOP

2020-08-31T06:54:10+00:00

Dispositiu mèdic de diagnòstic in vitro basat en un sistema Point of Care (PoC, per les seves sigles en anglès). El projecte KERASTOP té l’objectiu de desenvolupar el primer test clínic basat en evidència científica per al diagnòstic precoç del queratocon, una patologia degenerativa de la còrnia ocular. La innovació del projecte consisteix en el desenvolupament d’un nou dispositiu mèdic de diagnòstic in vitro (IVDD) que es basa en el sistema de proves mèdiques en el punt d’atenció (Point of Care, PoC). El nou dispositiu impulsat per KERASTOP permet obtenir una detecció eficient, ràpida, in situ [...]

LIVE INCITE

2020-02-11T14:51:33+00:00

Desenvolupament d’una solució digital que permet als pacients canviar els comportaments de risc abans de sotmetre’s a una cirurgia. El projecte LIVE INCITE ofereix una solució digital amb l’objectiu d’ajudar al pacient a deixar de fumar i a cessar la ingesta d’alcohol per tal d’afrontar cirurgies planificades de genoll i maluc. D’aquesta manera, també s’ajudarà als pacients a que millorin els seus hàbits de salut durant, abans i després de la intervenció quirúrgica. La innovació impulsada pel projecte permet realitzar intervencions i anàlisi individualitzats i personalitzats; seguir mètodes basats en evidència per al canvi de comportament [...]

CKDSens

2020-01-07T08:39:18+00:00

Nova plataforma d’atenció mèdica per millorar el benestar de pacients amb malalties renals cròniques, que permet monitoritzar biomarcadors rellevants amb una sola gota de sang. El projecte CKDSens desenvolupa un dispositiu mèdic que ofereix resultats en 5 minuts i que pot ser utilitzat des de la consulta mèdica o pels propis pacients. Aquest nou sistema utilitza un hardware fàcil d’utilitzar i un software predictiu per facilitar que els pacients coneguin i controlin la seva malaltia renal. La innovació impulsada per CKDSens ofereix millors resultats de diagnòstic i, a la vegada, redueix els costos relacionats amb els [...]

REVEL-PARK

2020-04-15T10:48:18+00:00

Desenvolupament d’un nou sistema que facilita el control de paràmetres en gent gran i malalts de Parkinson amb l’objectiu de potenciar la personalització dels tractaments i millorar la qualitat de vida dels pacients. El projecte REVEL-PARK, que aplica la tecnologia d’Internet de les Coses, recopila dades a partir de dispositius com sensors de moviment o altres paràmetres ambientals, i l’aporta als professionals per tal que puguin adaptar millor cada tractament mitjançant informació objectiva. La informació recopilada pel projecte també permet que els cuidadors puguin prendre millors decisions i per tant, que els pacients o les seves [...]

PAPRIKA

2019-11-06T14:41:33+00:00

Programa tecnològic personalitzat per preparar als pacients per la cirurgia i millorar els resultats de l’operació i la recuperació posterior. El projecte PAPRIKA té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia, mitjançant un programa tecnològic personalitzat i adaptat que permet una millor preparació de la intervenció, redueix les complicacions postoperatòries i ajuda a millorar la recuperació posterior, així com una reducció del temps d’hospitalització i dels costos associats a aquestes intervencions. La solució de PAPRIKA incorpora dues solucions digitals: una plataforma de gestió de casos, integrada [...]

INNOBRAIN

2020-08-04T13:07:34+00:00

El projecte Innobrain té l’objectiu d’investigar sobre noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva de pacients amb malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques. Concretament, la solució anirà orientada a pacients amb DCA (dany cerebral adquirit), esquizofrènia, demència i trastorn bipolar, algunes de les malalties mentals amb més impacte a la societat catalana. Els resultats de la investigació permetran consolidar i reforçar la competitivitat de la Comunitat de Recerca i Innovació formada per hospitals, empreses i centres de recerca al voltant de la plataforma d’estimulació cognitiva Guttman, NeuroPersonalTrainer®. Aquesta és una eina que ofereix serveis [...]

MoveCare

2019-11-05T11:18:52+00:00

La Unió Europea s'enfronta a un ràpid augment de la població d'edat avançada que, juntament amb la manca de solucions efectives per l’atenció d’aquest grup d’edat, provoca que els ancians amb problemes físics o cognitius perdin la seva independència i s’hagin de traslladar a les llars d’avis des de molt aviat. El projecte MoveCare té com a objectiu desenvolupar i provar una plataforma innovadora que recolzi la vida independent de l'ancià a casa mitjançant el seguiment, l'assistència i la promoció d'activitats per contrarestar l’envelliment i l'exclusió social de la persona. La plataforma MoveCare comptarà amb diversos [...]

DIH-HERO

2019-08-01T06:34:48+00:00

Xarxa europea d’innovació formada per centres de referència en robòtica aplicada a la salut per afavorir i accelerar la implementació d’innovacions tecnològiques en l’àmbit de l’atenció sanitària. El projecte DIH-HERO desenvolupa aplicacions sanitàries en l’àmbit del diagnòstic, tractament, assistència i prevenció, juntament amb altres serveis associats a la formació, manteniment, assessorament legal i empresarial o logística, per facilitar la transferència del coneixement i l’anàlisi de les necessitats del sector, demostrant la utilitat de la tecnologia en entorns reals per donar resposta a mancances en l’atenció sanitària. El projecte compta amb 16 hubs europeus, liderats per centres [...]

6MWT+

2019-09-12T06:36:16+00:00

Projecte de millora del sistema de monitorització de l’evolució de les malalties neuromusculars cròniques, a través de la integració de sensors biomecànics en el test de la marxa de 6 minuts o 6MWT. Aquest test mesura els metres que un pacient és capaç de caminar en 6 minuts i actualment és una de les proves funcionals estàndard utilitzades per fer el seguiment de patologies neuromusculars, cardiorrespiratòries o la pèrdua de funcions físiques relacionades amb l’envelliment, entre d’altres. La innovació del projecte 6MWT+, que compta amb el suport d'EIT Health, és que aconsegueix mantenir el protocol actual [...]

TeleDefrail

2019-06-27T10:22:25+00:00

Desenvolupament i validació d'un sistema de telemonitoratge mòbil per detectar la prefragilitat i la fragilitat en persones grans autònomes i, així, poder mantenir o fomentar l'activitat i l'exercici físic i afavorir el benestar d'aquestes persones a llarg termini. El projecte vol oferir a cada persona un pla individualitzat i grupal que en permeti l'apoderament durant tot el procés vital, de manera que obtingui les estratègies, les habilitats, els recursos, el suport i la motivació necessaris per aconseguir el màxim benestar biopsicoemocional i social que li permeti revertir la situació de fragilitat. La solució TeleDefrail es basa [...]

NESTORE

2019-11-13T08:06:31+00:00

L’envelliment de les societats avançades porta a haver d’incrementar esforços per garantir la salut i promoure, més que mai, els hàbits saludables entre la població d’edat avançada. El projecte NESTORE té la finalitat de combinar diferents tecnologies per ajudar a la gent gran a mantenir-se sana, tant físicament com psicològicament. Durant el projecte, que compta amb la participació de les Unitats Tecnològiques d’E-Health i  Nutrició i Salut d’Eurecat, es desenvoluparà un sistema personalitzat d’entrenament per mantenir la motivació de la gent gran a cuidar de la seva salut, fomentar una nutrició saludable, brindar un recolzament físic [...]

My Health Data Control

2019-04-01T10:23:45+00:00

Nova plataforma de compartició d'informació mèdica basada en la tecnologia de cadena de blocs i el sistema de fitxers IPFS (InterPlanetary File System), en què el pacient tindrà el control sobre les seves dades i podrà donar-ne o denegar-ne l'accés a metges, hospitals o centres d'investigació. La plataforma del projecte My_Health_Data_Control permetrà al pacient saber, a cada moment, qui accedeix a les seves dades, quan, des d'on i per a què, i inclourà també un sistema de tokenització de béns i serveis sanitaris, a més de la compartició de dades clíniques. Els resultats del projecte permetran [...]

EK2.0

2019-04-01T10:41:44+00:00

EK2.0 desenvolupa algoritmes d'intel·ligència artificial que, a partir del seguiment remot del comportament i condicions de salut del pacient crònic, fràgil o en situació de dependència, possibiliten la creació de noves eines i solucions de gestió per al personal sociosanitari. Els algoritmes proporcionen un valor afegit a les funcionalitats actuals dels sistemes utilitzats en l'entorn clínic i sociosanitari en permetre integrar i aprendre de les dades de sensors que capturen tant la informació ambiental com dades de salut personal o activitat física, per la seva integració amb les dades d'història clínica disponibles. Els resultats del projecte [...]

NEXTCARE

2019-01-30T11:55:23+00:00

NEXTCARE és un projecte d’innovació de serveis de salut que busca avançar en el co-disseny, desenvolupament, desplegament i avaluació d’un nou model d’atenció integrada per a la gestió adaptativa del malalt crònic complex, tipus de pacient que constitueix el 5% de la població de Catalunya. El nou model de NEXTCARE facilitarà la interacció entre professionals de la salut i els ciutadans amb el suport de les TIC. Aquestes proporcionaran eines per la diagnosi precoç, l’avaluació del risc i l’estratificació, fomentar l’auto-gestió del malalt i compartir decisions respecte la seva condició, així com, en última instància, millorar [...]

MyVENT

2018-10-31T14:04:39+00:00

El projecte MyVENT millora l'assistència sanitària i tractament dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària gràcies a la implementació d'un sistema tecnològic de telemedicina intel·ligent. El sistema comptarà amb la plataforma web MyVENT per donar suport als professionals, i la plataforma MyVENT mòbil, per al seguiment de la teràpia per part del pacient, amb l'objectiu a millorar a nivell sanitari i econòmic el tractament de la malaltia, així com involucrar el pacient com a part activa de la teràpia. Mitjançant el sistema MyVENT tant els professionals com els pacients podran accedir a les informacions sobre l'ús de [...]

Go to Top