Tecnologies Audiovisuals

ARQA

2024-04-12T11:24:04+02:00

Iniciativa col·laborativa innovadora entre tres centres tecnològics espanyols destacats en el camp de la computació quàntica. El projecte ARQA avança significativament en la investigació i desenvolupament d'aplicacions quàntiques per al sector empresarial, abordant així reptes que la computació tradicional no pot resoldre actualment. La Xarxa Cervera ARQA, formada pel Centre Tecnològic de la Informació i la Comunicació (CTIC), Eurecat i ITG, constitueix un esforç conjunt per potenciar la transferència de tecnologies quàntiques a les empreses, fomentant una col·laboració a nivell nacional que faciliti la integració d'aquestes tecnologies avançades en el teixit empresarial i, per tant, en [...]

PHASE IV AI

2023-11-30T13:05:22+01:00

Dades de salut compatibles amb la privadesa com a servei per al desenvolupament d'intel·ligència artificial (IA). El projecte PHASE IV AI avança en l'estat actual dels mètodes de síntesi de dades cap a un enfocament més generalitzat de generació de dades sintètiques en l’àmbit de la salut. La iniciativa desenvolupa mètriques per a proves i validació, així com protocols que permetin la generació de dades sintètiques sense accés a dades del món real mitjançant computació multipartita. Els objectius de PHASE IV AI són: Proporcionar mètodes millorats i conductes tècnics per a la síntesi de dades que [...]

EIT Culture & Creativity

2023-04-13T10:46:46+02:00

Comunitat de coneixement i innovació dissenyada per a enfortir i transformar els Sectors i Indústries Culturals i Creatives (CCSI) d’Europa. La iniciativa EIT Culture & Creativity, impulsada per l’European Institute of Innovation and Technology (EIT), connecta creatius i organitzacions amb la major xarxa d’innovació d’Europa. Els objectius de l’EIT Culture & Creativity són: Empoderar i connectar creatius i innovadors de tota Europa i contribuir a un sector més resistent, sostenible i transformador. Desbloquejar el valor latent d’una multitud de petits agents culturals i creatius mitjançant la transferència de tecnologia, la millora de la col·laboració intersectorial i [...]

VIPO

2023-03-03T14:37:48+01:00

Disseny d’un prototip de poda amb sensors per millorar la competitivitat del sector vitivinícola. El projecte VIPO crea una solució tecnològica per facilitar, a través d’una eina formativa de realitat virtual, la incorporació de personal qualificat a les tasques de la vinya, contribuint a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola. VIPO dissenya un prototip de tisora de poda amb sensors que permet simular en un entorn virtual una experiència propera a la realitat i als paràmetres d’una vinya real. Per altra banda, VIPO posa en marxa una plataforma formativa basada en intel·ligència artificial que [...]

THERASONAR

2023-03-15T15:38:51+01:00

Desenvolupament d’una intervenció terapèutica digital per tractar l’estrès agut. El projecte THERASONAR impulsa una solució per combatre l'estrès agut composta per una plataforma backoffice per a professionals i una aplicació mòbil per a pacients finals, evitant que es converteixin en crònics. Amb aquest objectiu, THERASONAR desenvolupa una tecnologia d'anàlisi de veu mitjançant algoritmes capaços de reconèixer emocions per oferir programes de tractament de l'estrès específics i personalitzats a través de formats d'àudio avançat per distribuir-los mitjançant una aplicació. A més, en el marc del projecte es desenvolupen tecnologies de fenotipat digital, sonoteràpia d'última generació i suport a la [...]

PROPERS

2022-11-10T17:40:09+01:00

L’objectiu principal del projecte PROPERS és avaluar la viabilitat de diferents tecnologies i recursos digitals per a empoderar el consumidor, a través d’un prescriptor digital, per a millorar la seva experiència en diferents moments del consum habitual, a més d’aportar-li un valor diferencial a través de la comunicació de l’empresa. Amb aquesta finalitat es desenvolupa un estudi inicial per a conèixer les tecnologies útils per la millora de la comunicació amb el consumidor, digitalitzant l'experiència de la compra i consum del producte gurmet. En una fase avançada del projecte es conceptualitzen metodologies i tecnologies de comunicació [...]

QR Connecting consumer

2023-02-06T16:16:45+01:00

Estudi de viabilitat tècnica de l’ús de diferents tecnologies per millorar la connexió i diàleg amb el consumidor de retail i foodservice. El projecte QR Connecting consumer ha avaluat la possibilitat d’utilitzar codis QR en el sector de l’alimentació per facilitar al consumidor final informació complementària i continguts addicionals sobre els productes que consumeix. L’estudi s’ha vertebrat en quatre eixos: experiència immersiva (vídeos 360º, realitat augmentada i so 3D), nutricional, ambiental i relacional. Al projecte QR Connecting consumer s’ha estudiat la viabilitat de les tecnologies com la realitat augmentada i el so 3D per posar en [...]

eSports-LAB

2022-03-28T12:47:30+02:00

Millora de les capacitats dels gamers a través d’un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d’eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics. El projecte eSports-LAB neix amb l’objectiu de dur a terme un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d'eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics dels gamers (jugadors d’eSports o esports en línia). El propòsit és proporcionar una millora tangible de les seves capacitats durant la pràctica en diferents disciplines dels eSports, siguin jugadors professionals o amateurs. eSports-LAB pretén ser l'inici d'un banc continu de proves que [...]

AI4ES

2022-03-22T09:09:45+01:00

Xarxa d’excel·lència en tecnologies habilitadores basades en la dada. El projecte AI4ES neix amb la visió de convertir-se en el referent espanyol en R+D+i i transferència d'aquelles tecnologies digitals que permeten el processament i l'anàlisi intel·ligent de dades. L'objectiu d'AI4ES és potenciar l'economia basada en dades i intel·ligència artificial a nivell nacional, facilitant la transferència de capacitats, resultats i tecnologies al teixit productiu i proporcionant solucions i serveis innovadors que requereixin accés segur i fiable a dades, processament eficient, anàlisi avançada, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial. Aquestes tecnologies comprenen des de l'emmagatzematge i processament de fonts [...]

GuestXR

2022-03-04T15:09:19+01:00

Desenvolupament d’un espai d’interacció social online i immersiu basat en la realitat virtual i augmentada a partir d’un agent d’aprenentatge automàtic. El projecte GuestXR té com a objectiu crear un espai d’interacció social online i immersiu a través de la realitat virtual i augmentada, basat en l’existència d’un agent d’aprenentatge automàtic anomenat “El Convidat”, que facilita la interacció entre els participants per ajudar-los a assolir els seus objectius. “El Convidat” és capaç d'analitzar el comportament individual i grupal dels participants basant-se en els models teòrics existents des del punt de vista de la neurociència i la [...]

CIEN CONOCE

2021-04-26T11:29:51+02:00

Innovadores tecnologies de neurociència i Intel·ligència Artificial aplicades al disseny de nous productes alimentaris. El projecte CIEN CONOCE aplica tecnologies disruptives en l’àmbit de la neurociència i la Intel·ligència Artificial, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del consumidor i en la seva percepció dels estímuls multisensorials, desenvolupant productes alimentaris innovadors i adequats a les necessitats i preferències que tenen més èxit en el mercat. La solució impulsada pel projecte permet comprendre millor al consumidor, les seves necessitats i les seves respostes davant un producte nou en diferents contextos de consum i, d’altra banda, analitzar com aquestes [...]

Möbius

2021-07-05T08:01:54+02:00

El projecte Möbius contribueix a la renovació i vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació. Möbius garanteix perspectives centrades en l’usuari i en el disseny de noves experiències mediàtiques. En el marc del projecte es desenvoluparan un conjunt d’eines per recolzar decisions de publicació basades en mecanismes de producció liderats per prosumidors. D’aquesta manera, es posaran en marxa nous models de negoci, implementats a través de la col·laboració amb els prosumidors amb l'objectiu d'agregar valor en els processos de publicació de llibres. D'altra banda, [...]

FRAMEWORK

2020-10-28T10:45:22+01:00

Nova infraestructura de programari que permet l’avaluació de la qualitat d’imatges per segmentació i classificació amb algoritmes de Deep Learning. El projecte Framework té l’objectiu de conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar una infraestructura de programari que permeti l’avaluació de la qualitat de les imatges per a una segmentació i classificació d’algoritmes de Deep Learning, permetent mesurar el valor d’aquestes imatges segons l’exactitud de predicció de diferents algoritmes de segmentació i reconeixement. La innovació impulsada pel projecte discerneix la qualitat de les imatges provinents dels satèl·lits després de ser comprimides i restaurades, per analitzar fins a quin punt [...]

Assets4Rail

2021-09-27T13:39:30+02:00

El projecte Assets4Rail aplica innovacions tecnològiques com el georadar, la visió artificial i els vehicles autònoms, per monitoritzar possibles defectes dels túnels, així com la geografia i el desgast de les vies i el soroll i les vibracions dels ponts, amb el propòsit d’obtenir unes infraestructures i uns vehicles més segurs i rendibles. D’altra banda, Assets4Rail aplica l’ús de la tecnologia d’identificació per radiofreqüència que permet identificar problemes relacionats a defectes del material rodant i així, millorar els vehicles. La Unitat de Robòtica i Automatització participa en aquest projecte proporcionant un vehicle aeri completament autònom capaç [...]

ZINKCAT

2020-11-26T12:16:45+01:00

Nou protocol per a dissenyadors i agències de màrqueting que permeti crear un disseny connectat i millorar l’experiència de l’usuari. El projecte ZINKCAT desenvolupa noves eines de base tecnològica adreçades a professionals de les indústries culturals i impulsa la recerca de noves vies d’innovació per personalitzar experiències i continguts, mitjançant l’anàlisi de dades. ZINKCAT genera un nou protocol de creació per a dissenyadors i agències de màrqueting que incorpora noves tecnologies en campanyes de comunicació amb l’objectiu de crear un disseny més connectat que millori i personalitzi l’experiència dels usuaris. La innovació tecnològica impulsada pel projecte [...]

Go to Top