Nutrició i Salut

OPTIPROT

2024-04-15T09:47:33+02:00

Xarxa d’excel·lència Cervera per a la innovació de noves fonts de proteïnes per a la generació de diferents aliments, prioritzant els processos de sostenibilitat, l'impacte sobre la salut i les demandes dels consumidors. El projecte OPTIPROT aborda la transició cap a una nutrició més sostenible mitjançant la cerca de noves fonts respectuoses de proteïna alternativa, avaluant tant l'impacte ambiental com la repercussió en la salut humana i optimitzant els reptes tecnològics, socials, culturals i legislatius. Per a aquesta finalitat s’utilitzen tecnologies òmiques (transcriptòmica, epigenòmica, proteòmica i metabolòmica) que, dins el context de l’alimentació i mitjançant l'ús [...]

EASYDIGEST

2024-02-01T16:11:49+01:00

Noves estratègies per la millora de la digestibilitat en lleguminoses. El projecte EASYDIGEST investiga i desenvolupa productes alimentaris basats en lleguminoses amb una digestibilitat millorada, a través de l’aplicació de tractaments físics, fermentatius i enzimàtics, mantenint totes les propietats organolèptiques i nutricionals del producte original. La digestibilitat dels llegums depèn de factors externs durant el seu processat, com per exemple la hidratació, cocció o triturat, així com de factors interns lligats a la mateixa composició dels llegums. En aquest sentit, les millores tecnològiques que EASYDIGEST vol aplicar als llegums tenen com a objectiu principal la disminució [...]

HYPIEND

2024-02-01T13:45:33+01:00

Comprensió i prevenció de l'impacte dels disruptors endocrins en l'eix hipotàlem-hipòfisi en poblacions sensibles. El projecte HYPIEND investiga els efectes de l'exposició a múltiples substàncies químiques disruptives endocrines (EDC) en la funció i programació epigenètica de l'eix hipotàlem-hipòfisi (HP) per delinear estratègies d'intervenció per minimitzar l'exposició i les conseqüències en el sistema neuroendocrí durant el període perinatal i preetapes pubertals. Per fer-ho, HYPIEND construeix un marc metodològic de toxicologia computacional aprofitant dades públiques i tècniques d'anàlisi de dades d'última generació per definir patrons de coexposició a l'EDC en la població objectiu. Els patrons resultants s’avaluen en [...]

PAS-GRAS

2023-12-01T09:46:12+01:00

Reversió i prevenció de l’obesitat en les poblacions més vulnerables. El projecte PAS-GRAS aborda els principals determinants que contribueixen al risc transgeneracional d'obesitat en les poblacions més vulnerables, incloent infants en etapa prepuberal, adolescents i adults joves, per tal de revertir i prevenir l’obesitat i evitar l’aparició de comorbiditats relacionades. PAS-GRAS determina els hàbits de vida (dieta, activitat física/sedentarisme) i altres factors com salut mental, factors sociofamiliars i ambientals, i característiques genètiques i metabòliques. La integració de totes aquestes dades permetrà valorar el risc de forma individualitzada i dissenyar estratègies d’intervenció nutricional i teràpies per prevenir [...]

MADURESA

2023-06-01T09:13:16+02:00

Detecció no destructiva per la mesura del grau de maduresa de la taronja i mandarina amb imatges multiespectrals. El projecte MADURESA potencia tecnologies innovadores i disruptives per la digitalització i millora del procés de qualitat en el sector agroalimentari, concretament en les taronges i les mandarines. Les tecnologies d’intel·ligència artificial aplicades al món de l’agricultura utilitzen sensors per aconseguir una agricultura de precisió que augmenta el rendiment i la qualitat de la producció. MADURESA avalua el potencial de dues tècniques: l’espectroscòpia d'infraroig proper (NIR) per l’anàlisi d'imatges multiespectrals i tècniques analítiques per la determinació dels paràmetres [...]

Millora de la producció de mel i obtenció de nous productes derivats de la mel amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs

2023-04-19T09:56:50+02:00

Millora de la immunitat de les abelles i de la producció de mel gràcies a la suplementació d’aliments basats en fongs. Aquest projecte investiga noves fonts d’alimentació per a les abelles que els permeti millorar el seu sistema immunitari, impulsant en paral·lel nous productes en base mel mitjançant la utilització d’extractes de fongs. Concretament, el projecte desenvolupa els següents productes: Dos aliments sòlids per a les abelles basats en extractes de fongs per potenciar el seu sistema immunitari, incrementant així les seves defenses enfront de malalties. Dues mels millorades amb aquests aliments, enriquides amb compostos presents [...]

EKOFERM

2023-04-03T11:16:21+02:00

Desenvolupament de fermentats vegetals a base de fruita i verdura innovadors i d’alt valor funcional. El projecte EKOFERM vol assolir un coneixement més profund del desenvolupament de fermentats vegetals, així com de begudes fermentades com la kombutxa Amb aquest objectiu, EKOFERM identifica les matèries primeres i els punts crítics del procés, realitzant proves de concepte i disseny de producte i impulsant una caracterització tecnològica dels productes innovadors. El desenvolupament d’aquests productes va dirigit a donar suport a les petites i mitjanes empreses del sector agrícola català, revalorant i donant sortida a la producció de cultius ecològics [...]

Desenvolupament de combinacions altament biodisponibles a base de polifenols per a prevenir i tractar l’estrès oxidatiu i el dany a l’ADN cel·lular de diferents etiologies

2023-03-15T13:50:36+01:00

Desenvolupament de nous cocristalls de polifenols amb una elevada biodisponibilitat i avaluació dels efectes protectors de la seva combinació enfront de l’estrès oxidatiu en exposició a radiacions i a l’exercici físic. L’estrès oxidatiu és causat per un desequilibri entre la generació d’espècies reactives d’oxigen (ROS, per les seves sigles en anglès) i la defensa antioxidant, podent arribar a causar importants efectes nocius a les cèl·lules, teixits i òrgans. Estudiar i tractar l’estrès oxidatiu és necessari, ja que la producció excessiva de ROS es desencadena en algunes de les activitats diàries o periòdiques, com l’exposició a radiació [...]

FATHIS

2022-12-28T13:41:40+01:00

Nova combinació d'aminoàcids que actua com a nou tractament contra l'obesitat i l'esteatosi hepàtica. El projecte FATHIS té com a objectiu desenvolupar una nova teràpia per millorar l'impacte de l'obesitat i la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, per les seves sigles en anglès), així com les comorbiditats associades. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l'obesitat com un excés d'acumulació de greix en els teixits adiposos i en altres òrgans metabòlics, cosa que comporta greus implicacions per a la salut. L'obesitat és un problema en alça, la prevalença de la qual s'ha definit com [...]

SATURN

2022-11-22T12:43:16+01:00

Revalorització del greix de diferents retalls de porc procedents de l’especejament de la carn,  a partir de la seva anàlisi, per obtenir un ingredient ric en àcids grassos insaturats i avaluar-ne la seva aplicabilitat industrial. El projecte SATURN té com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions de greix per a ser incorporades a matrius alimentàries. Aquest plantejament permetrà contribuir a la competitivitat de les empreses a través de la transferència de resultats de l’estudi i el foment de les col·laboracions entre empreses i centres de coneixement. Eurecat participa en el [...]

MICROGUT

2022-11-23T10:12:59+01:00

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC). El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l'aplicació de noves tecnologies d'OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l'epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l'intestí prim (duodè, jejú i ili). MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals [...]

PROVEG

2022-10-10T11:06:55+02:00

Identificació de noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al desenvolupament de nous aliments de base vegetal. L’objectiu principal del projecte PROVEG és identificar noves fonts de proteïna vegetal com bolets, fruits secs o algues, entre altres coproductes, derivats dels processos de la indústria alimentària. PROVEG caracteritzarà la composició nutricional i el comportament tecnològic de noves fonts de proteïna vegetal, així com desenvoluparà diferents prototips a partir dels ingredients proteics vegetals estudiats dins el marc del projecte. Eurecat participa en aquest projecte a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut, [...]

SchoolFood4Change

2022-12-14T09:12:34+01:00

Canvi de paradigma per una dieta saludable i sostenible a les escoles mitjançant l’apoderament d’infants i adolescents. El projecte SchoolFood4Change té com a principal objectiu aportar solucions sistèmiques cap a una dieta saludable i sostenible mitjançant l’apoderament d‘infants i adolescents des de les escoles per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'obesitat. La implementació de diferents estratègies d’innovació docent formen part del concepte ideat específicament per al projecte: “enfocament global de l’alimentació a les escoles”. Alguns exemples d’aquestes estratègies són involucrar els pagesos a l’hora de proporcionar els aliments dels menús escolars, establir col·laboracions amb [...]

SWITCHtoHEALTHY

2022-11-15T16:34:18+01:00

Desenvolupament d’eines, metodologies i estratègies educacionals per fomentar el consum d’una dieta mediterrània en famílies amb fills o filles en edat escolar. El projecte SWITCHtoHEALTHY té com a objectiu incrementar l’adherència a la dieta mediterrània de les famílies amb fills o filles en edat escolar mitjançant l'ús de diferents eines i metodologies tals com aplicacions mòbils, estratègies educacionals innovadores a través de les escoles participants i snacks saludables a base d’aliments vegetals. SWITCHtoHEALTHY pretén, d’aquesta manera, empoderar els ciutadans del mediterrani per tal que prenguin decisions més informades sobre els aliments més saludables i sostenibles per [...]

LIFE MySOIL

2023-05-11T15:31:44+02:00

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats. El projecte LIFE MySOIL desenvolupa una tecnologia competitiva i innovadora per demostrar la viabilitat de la micoremediació a escala real. La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències d'eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica. Tot i que la micorremediació és [...]

Go to Top