Nutrició i Salut

Pàgina inicial/Nutrició i Salut

Desenvolupament de combinacions altament biodisponibles a base de polifenols per a prevenir i tractar l’estrès oxidatiu i el dany a l’ADN cel·lular de diferents etiologies

2023-03-15T13:50:36+01:00

Desenvolupament de nous cocristalls de polifenols amb una elevada biodisponibilitat i avaluació dels efectes protectors de la seva combinació enfront de l’estrès oxidatiu en exposició a radiacions i a l’exercici físic. L’estrès oxidatiu és causat per un desequilibri entre la generació d’espècies reactives d’oxigen (ROS, per les seves sigles en anglès) i la defensa antioxidant, podent arribar a causar importants efectes nocius a les cèl·lules, teixits i òrgans. Estudiar i tractar l’estrès oxidatiu és necessari, ja que la producció excessiva de ROS es desencadena en algunes de les activitats diàries o periòdiques, com l’exposició a radiació [...]

FATHIS

2022-12-28T13:41:40+01:00

Nova combinació d'aminoàcids que actua com a nou tractament contra l'obesitat i l'esteatosi hepàtica. El projecte FATHIS té com a objectiu desenvolupar una nova teràpia per millorar l'impacte de l'obesitat i la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, per les seves sigles en anglès), així com les comorbiditats associades. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l'obesitat com un excés d'acumulació de greix en els teixits adiposos i en altres òrgans metabòlics, cosa que comporta greus implicacions per a la salut. L'obesitat és un problema en alça, la prevalença de la qual s'ha definit com [...]

SATURN

2022-11-22T12:43:16+01:00

Revalorització del greix de diferents retalls de porc procedents de l’especejament de la carn,  a partir de la seva anàlisi, per obtenir un ingredient ric en àcids grassos insaturats i avaluar-ne la seva aplicabilitat industrial. El projecte SATURN té com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions de greix per a ser incorporades a matrius alimentàries. Aquest plantejament permetrà contribuir a la competitivitat de les empreses a través de la transferència de resultats de l’estudi i el foment de les col·laboracions entre empreses i centres de coneixement. Eurecat participa en el [...]

MICROGUT

2022-11-23T10:12:59+01:00

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC). El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l'aplicació de noves tecnologies d'OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l'epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l'intestí prim (duodè, jejú i ili). MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals [...]

PROVEG

2022-10-10T11:06:55+01:00

Identificació de noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al desenvolupament de nous aliments de base vegetal. L’objectiu principal del projecte PROVEG és identificar noves fonts de proteïna vegetal com bolets, fruits secs o algues, entre altres coproductes, derivats dels processos de la indústria alimentària. PROVEG caracteritzarà la composició nutricional i el comportament tecnològic de noves fonts de proteïna vegetal, així com desenvoluparà diferents prototips a partir dels ingredients proteics vegetals estudiats dins el marc del projecte. Eurecat participa en aquest projecte a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut, [...]

SchoolFood4Change

2022-12-14T09:12:34+01:00

Canvi de paradigma per una dieta saludable i sostenible a les escoles mitjançant l’apoderament d’infants i adolescents. El projecte SchoolFood4Change té com a principal objectiu aportar solucions sistèmiques cap a una dieta saludable i sostenible mitjançant l’apoderament d‘infants i adolescents des de les escoles per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'obesitat. La implementació de diferents estratègies d’innovació docent formen part del concepte ideat específicament per al projecte: “enfocament global de l’alimentació a les escoles”. Alguns exemples d’aquestes estratègies són involucrar els pagesos a l’hora de proporcionar els aliments dels menús escolars, establir col·laboracions amb [...]

SWITCHtoHEALTHY

2022-11-15T16:34:18+01:00

Desenvolupament d’eines, metodologies i estratègies educacionals per fomentar el consum d’una dieta mediterrània en famílies amb fills o filles en edat escolar. El projecte SWITCHtoHEALTHY té com a objectiu incrementar l’adherència a la dieta mediterrània de les famílies amb fills o filles en edat escolar mitjançant l'ús de diferents eines i metodologies tals com aplicacions mòbils, estratègies educacionals innovadores a través de les escoles participants i snacks saludables a base d’aliments vegetals. SWITCHtoHEALTHY pretén, d’aquesta manera, empoderar els ciutadans del mediterrani per tal que prenguin decisions més informades sobre els aliments més saludables i sostenibles per [...]

LIFE MySOIL

2022-03-04T15:12:28+01:00

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats. El projecte LIFE MySOIL desenvolupa una tecnologia competitiva i innovadora per demostrar la viabilitat de la micoremediació a escala real. La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències d'eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica. Tot i que la micorremediació [...]

Projecte C3

2021-09-14T16:12:22+01:00

Desenvolupament de noves fonts alternatives d’alimentació animal per estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aviram basats en fonts de proteïna alternatives. El projecte C3 formula i desenvolupa productes d’alimentació animal, en base a una font de proteïna alternativa com poden ser els insectes. A més, el projecte té l’objectiu de caracteritzar de manera detallada la composició de nutrients dels subproductes per a identificar i seleccionar aquells que permetin una màxima eficiència, i a la vegada, optimitzar el subproducte com a ingredient proteic per a la formulació de pinsos d’alt valor [...]

NUTRISCORE

2021-09-14T16:00:52+01:00

Desenvolupament i classificació de nous productes alimentaris més saludables segons el nivell d’etiquetat nutricional Nutriscore. El projecte NUTRISCORE té l’objectiu de millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament respecte als productes competidors en el consumidor. Per a fer-ho es basarà en el desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració dels mateixos. Els objectius principals del projecte són: Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons el sistema visual de classificació nutricional Nutriscore. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació [...]

PECT BAGESS

2022-10-10T16:07:43+01:00

Creació d’un ecosistema dinàmic en salut digital al Bages que generi un nou model d’atenció en salut i social més eficient i de qualitat a la comarca, i que a la vegada, sigui exportable a altres territoris en format d’agenda compartida. El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) BAGESS “Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social” té l’objectiu de millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, convertint-les en agents actius de la seva pròpia salut. A més, el projecte impulsa una [...]

PHENOLEXA

2023-03-13T17:53:05+01:00

Desenvolupament de processos d’extracció en biorefineria per a convertir residus agrícoles en compostos polifenòlics bioactius i fibres funcionals per a productes de farmàcia, consmetèutica, nutracèutica i alimentació. El projecte PHENOLEXA té l’objectiu d’aprofitar el potencial de residus agrícoles rics en polifenols (oliva, brots i pampes de raïm, xicoira i residus de ceba) per obtenir compostos bioactius d’alt valor, mitjançant el desenvolupament d’una biorefineria en cascada que combini el pretractament de la biomassa amb una tecnologia d’extracció amb dissolvents verds i respectuosa amb el medi ambient. Segons dades de l’Eurostat, actualment el sector agrícola és el major [...]

PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores”

2023-01-16T16:48:23+01:00

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) Mataró-Maresme és la materialització de les múltiples estratègies impulsades, tant a nivell municipal com comarcal, per fomentar la transformació del territori a través de la construcció d’un model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest sentit, el PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació [...]

CIEN CONOCE

2021-04-26T11:29:51+01:00

Innovadores tecnologies de neurociència i Intel·ligència Artificial aplicades al disseny de nous productes alimentaris. El projecte CIEN CONOCE aplica tecnologies disruptives en l’àmbit de la neurociència i la Intel·ligència Artificial, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del consumidor i en la seva percepció dels estímuls multisensorials, desenvolupant productes alimentaris innovadors i adequats a les necessitats i preferències que tenen més èxit en el mercat. La solució impulsada pel projecte permet comprendre millor al consumidor, les seves necessitats i les seves respostes davant un producte nou en diferents contextos de consum i, d’altra banda, analitzar com aquestes [...]

Salt4Health

2021-02-10T09:01:14+01:00

Nou producte d’origen natural que actua com a potenciador del gust salat. El projecte Salt4Health té com a objectiu el desenvolupament d’un nou producte d’origen natural que es pugui fer servir com a potenciador del gust salat i que eviti els efectes antihipertensius de la sal. L’augment de producció de menjars preparats, juntament amb els nous ritmes de vida, estan transformant de manera molt important els patrons dietaris de la societat actual. A més, l’oferta de menjars ultra processats, la majoria amb uns nivells excessius de sal, cada vegada és més alta i accessible. Tot això [...]

Go to Top