Teixits Funcionals

EcoTex

2024-03-06T10:51:19+01:00

Desenvolupament d'una nova generació de tricotoses circulars ecodissenyades i automatitzades. El projecte EcoTex se centra en la reducció de l’impacte ambiental en la fabricació de tricotoses circulars, implementant un disseny sostenible i optimitzant l’ús dels materials. EcoTex millora l’ergonomia de l’operari amb una solució que contempla el redisseny de la màquina per a la reducció del seu impacte ambiental, sensòrica específica, manteniment predictiu, i la millora ergonòmica a partir de l’alimentació i càrrega automàtica d’agulles. Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a la necessitat imperant de reduir l'impacte ambiental a la indústria tèxtil i millorar les [...]

TEACH4SD

2024-02-12T11:16:33+01:00

Desenvolupament, prova i validació de bones pràctiques en Educació per al Desenvolupament Sostenible (ESD). El projecte TEACH4SD mobilitza les capacitats de la indústria, la recerca i la innovació i les vincula de maneres noves i innovadores al sector de l'educació i la formació. TEACH4SD integra i amplia totalment els enfocaments certificats de l'ESD a l'educació i la formació professional i les institucions d'educació superior d'arreu d'Europa, en col·laboració amb socis industrials clau. Per a una transició exitosa cap a la sostenibilitat, el principi rector de TEACH4SD és capacitar i educar els professors perquè prenguin un paper [...]

FASHIONAUT

2023-06-08T16:34:10+02:00

Estudi de solucions avançades de robòtica per al sector tèxtil. El projecte FASHIONAUT té com a objectiu digitalitzar i robotitzar els processos de fabricació potencials de la indústria tèxtil, obrint la porta a noves solucions d’automatització mitjançant les últimes novetats del mercat. Les principals innovacions aportades pel projecte consisteixen en la detecció de materials mitjançant visió artificial amb càmeres hiperespectrals, el desenvolupament d’un algoritme per a la manipulació de materials flexibles i l’ús de la visió artificial per al mesurament i classificació de teixits tèxtils. La robotització i l'automatització dels processos productius a la indústria tèxtil, [...]

PRECATEX

2021-04-09T12:18:00+02:00

Disseny i desenvolupament d’una nova generació de tricotoses circulars amb control de qualitat total i predictiu. El projecte PRECATEX implementa un nou sistema de control de qualitat total i predictiu amb l’objectiu d’aconseguir una productivitat de tèxtil de qualitat i minimitzar la producció defectuosa. Aquest nou sistema s’aconsegueix mitjançant la utilització de noves tècniques no implementades actualment en el sector tèxtil, com poden ser els sensors d’última generació o la integració de models predictius de qualitat. Eurecat, que participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, la Unitat de Nous Processos [...]

HEREWEAR

2021-01-27T09:01:57+01:00

Enfocament holístic i sistèmic cap a la creació d’un mercat de la Unió Europea per tèxtils circulars i peces de vestir produïdes localment a partir de residus d’origen biològic. El projecte HEREWEAR té l’objectiu d’impulsar noves solucions de materials basades en els últims desenvolupaments de cel·lulosa i polièsters de base biològica. La Unitat de Teixits Funcionals d’Eurecat participa en el desenvolupament, a escala semi-industrial, de tecnologies sostenibles emergents per a la filatura en humit i en fusió i la seva transformació en fils i teixits. D’altra banda, la Unitat de Residus, energia i impacte ambiental (WEEI) [...]

PECT Mataró Maresme

2019-11-13T15:25:31+01:00

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) és la materialització de les múltiples estratègies de Mataró i el Maresme, tant a nivell de municipis com de comarca, per a la transformació del territori a través de la construcció d’un model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. El PECT de Mataró Maresme està alineat amb dos eixos prioritaris del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, que responen, per una banda, a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i, per l’altra, millorar la competitivitat de les pimes. El PECT compta amb dos grans actuacions sectorials: el [...]

1D-NEON

2019-11-12T15:31:11+01:00

Desenvolupament de nous materials mitjançant fibres electròniques intel·ligents i d'una plataforma integrada amb l'objectiu de fabricar nous productes en àmbits com l'electrònica i la il·luminació, entre altres. 1D-NEON explora innovadors conceptes que proporcionaran avenços en el disseny, la fabricació sostenible i la integració de noves fibres per ser utilitzades en dispositius multifuncionals. 1D-NEON utilitza un nou paradigma canviant la fabricació de components en 2D per la fabricació de fibres funcionals 1D, la qual cosa permet generar components 2D amb una gamma més alta de factors de forma gràcies al tissatge de cada element 1D dins de la xarxa [...]

MICROREP 

2019-09-04T08:57:17+02:00

L'expansió de malalties tropicals com el dengue, la malària o, més recentment, el Zika, s'està convertint en un problema globalitzat i en continu creixement, segons han reconegut totes les associacions i departaments mundials de salut. Un dels principals vectors de transmissió d'aquestes malalties a nivell mundial són les picades de mosquits. El projecte RETOS Microrep té com a objectiu principal el desenvolupament de microcàpsules intel·ligents que incloguin repel·lent de mosquits i fragàncies que impedeixen la propagació de malalties tropicals. Aquestes microcàpsules, que s’apliquen en tèxtils, permeten l’alliberament controlat del contingut que inclouen, segons augmenta la temperatura. A part de desenvolupar les [...]

NANOPATEX

2019-11-13T15:23:58+01:00

NANOPATEX té com a objectiu el desenvolupament de tèxtils funcionals orientats a la sensorització tèrmica i/o l'alliberament controlat de substàncies en la pell per a aplicacions de salut i benestar corporal, base de l'ús de fibres sintètiques de PA micro/nano estructurada mitjançant partícules polimèriques que contenen els principis i components actius. Consorci format per: Nurel i Eurecat Dades generals Projecte Desenvolupament de tèxtils a PA micro/nanoestructurats amb partícules polimèriques funcionalitzades amb substàncies actives per a aplicacions de salut (NANOPATEX ) Referència del projecte RTC-2014-2514-1 Programa i convocatòria Co-finançat pel Ministeri d'Economia i [...]

Go to Top