Els serveis de recerca i desenvolupament aplicat són la base de l’activitat d’Eurecat

· Aplicacions i necessitats específiques de mercat
· Adquisició de nous coneixements
· Transferència dels coneixement per a la creació de nous productes, processos o serveis
· Millora dels productes, processos o serveis ja existents

Un equip multidisciplinar i plurinacional format per més de 600 científics i tecnòlegs especialitzats en enginyeria (industrial, tèxtil, aeronàutica, telecomunicacions, etc.), disseny industrial, tecnologia de materials, física, química, bioenginyeria, ciències de la salut, matemàtiques, electrònica, robòtica, intel·ligència artificial, i TICs, entre d’altres, duu a terme centenars de projectes d’R+D+i de diversa envergadura i tipologia.

Eurecat treballa per i amb empreses de totes les dimensions i sectors en projectes industrials i tecnològics amb l’objectiu d’enriquir el seus productes i millorar la seva posició i competitivitat en els seus mercats de referència.

A través dels projectes empresa-centre tecnològic, individualment o col·laborativament en consorci, es treballa de manera personalitzada per transferir coneixements i tecnologia i assegurar la creació d’un sòlid avantatge competitiu per a l’empresa, generant propietat industrial i patents.

El treball conjunt d’empreses, proveïdors, centres tecnològics, prescriptors i usuaris finals en projectes de recerca i desenvolupament conjunt incrementa de manera significativa la generació de coneixement i el procés de transferència assoleix altes quotes d’eficiència i aplicabilitat.

Eurecat construeix i gestiona projectes consorciats. Així mateix, explota els seus resultats per beneficiar de manera global el sector, i en particular tots els agents participants.

Eurecat ajuda a les empreses a crear i desenvolupar nous conceptes de producte, que resolguin les oportunitats tecnològiques i de mercat d’una manera diferencial i per diferents nivells d’innovació (evolutiva, disruptiva o radical).

Mitjançant l’aplicació de les últimes tecnologies i processos més avançats, el Design thinking, el disseny CAD-CAE, la creació de prototips i el laboratori de simulació virtual, aconseguim productes diferencials, innovadors, eficients, rentables, ecosostenibles i adaptats a les últimes tendències sobre Smart Products i Internet of Things.