Sostenibilitat

eSCALED

2019-11-05T11:24:02+01:00

El projecte eSCALED avança en el desenvolupament de fulles fotosintètiques artificials com a dispositius fotoelectroquímics i forma a investigadors en aquestes tecnologies. eSCALED ofereix 14 posicions d’investigador per dur a terme energia pionera en l’àmbit de la fotosíntesi artificial i dispositius fotoelectroquímics. Cada estudiant de doctorat treballa sota la supervisió d’un equip internacional per aconseguir resoldre un desafiament específic relacionat amb el projecte. Els joves investigadors disposen d’un programa de formació multidisciplinària i personalitzada, tallers, la possibilitat de participar en una escola d’estiu i classes per facilitar l’intercanvi de coneixements, l’adquisició de noves habilitats i el [...]

Zero Brine

2019-09-17T08:10:36+02:00

Tecnologies innovadores per reduir les aigües industrials amb elevada salinitat i els impactes ambientals relacionats a través de la recuperació i reutilització de minerals i aigua de salmorra. El projecte Zero Brine demostra que es pot recuperar aigua d’elevada qualitat i minerals, com el magnesi, a partir de processos industrials per la seva reutilització en altres indústries, facilitant la implementació del Circular Economy Package de la Unió Europea i SPIRE Roadmap, a través del desenvolupament de solucions tecnològiques i models de negoci alineats amb estratègies d’economia circular. Per aconseguir-ho, s’investigaran tecnologies com la nanofiltració amb membranes [...]

SOLIEVA

2021-03-23T16:20:58+01:00

Economia circular aplicada al tractament de salmorres d’olives de taula mitjançant evaporació solar. El projecte LIFE SOLIEVA té com a objectiu donar resposta als reptes ambientals del sector de les olives de taula en el tractament de les seves aigües de procés i actualitzar la legislació ambiental relacionada amb l’ús de l’aigua. En aquest sentit, el projecte se centra en demostrar la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la tecnologia de recuperació de compostos orgànics (OCR) basada en la filtració amb membrana, concentrador de buit i assecat per polvorització, combinada amb l’evaporació solar avançada (ASE). La [...]

FOUNDRYTILE

2019-11-18T14:15:01+01:00

Valorització de la fracció fina i de les sorres de foneria fèrria en la producció de rajoles ceràmiques en substitució de matèries primes naturals, com argiles vermelles i blanques. El projecte Foundrytile, finalitzat el juliol de 2018, ha promogut el concepte d’economia circular, clau per al desenvolupament sostenible, ja que reforça la simbiosis industrial entre empreses de foneria i del sector ceràmic. De manera més concreta, les solucions desenvolupades aporten una millor preservació de recursos naturals, incrementa la valorització dels residus de la foneria, redueix la petjada ambiental i augmenta la competitivitat de les empreses dels [...]

GDO2Clim

2019-09-12T14:11:15+02:00

Eines de software de gestió energètica per millorar i optimitzar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització al sector terciari. El projecte GDO2Clim, finalitzat el gener de 2018, ha contribuït a millorar l’eficiència energètica en l’ús final de l’energia, la gestió de la demanda energètica i la producció d’energies renovables. Les eines desenvolupades també permeten supervisar el rendiment de la instal·lació i proporcionar una aproximació de la seva vida útil. Durant el projecte GDO2Clim s’han desenvolupat dos mòduls de gestió energètica enfocats a les unitats de generació de clima: el Mòdul de Supervisió Energètica d’Instal·lacions (de [...]

ACTIV4.0

2019-09-12T11:27:21+02:00

El projecte ACTIV4.0 investiga i desenvolupa tecnologies per a la gestió digital d'actius, processos i instal·lacions de les utilities (xarxes proveïdores de serveis) per oferir un servei millor a l'usuari. La digitalització, la sensorització i el monitoratge dels actius i els processos associats a les utilities permeten optimitzar l'operació de les plantes i les xarxes en termes d'eficiència i costos, així com millorar els processos de manteniment, per tal de minimitzar tant les incidències com els costos d'inversió i renovació dels actius. Els resultats es validen per mitjà de pilots sobre casos d'ús concrets per a [...]

Fiware4Water

2019-09-02T10:48:38+02:00

Solucions tecnològiques, digitals i innovadores per a una millor gestió de recursos hídrics basades en tecnologies d’Intel·ligència Artificial i la Internet de les Coses sobre la plataforma FIWARE. En el sector de l’aigua, el desenvolupament d’aplicacions tecnològiques i eines de Big Data s’ha endarrerit a causa de la fragmentació i els problemes recurrents relacionats amb la interoperabilitat dels sistemes, l’estandardització de les dades, semàntica i els formats d’intercanvis de dades. En aquest sentit, el projecte Fiware4Water té la finalitat d’aportar solucions innovadores i vincular el sector de l’aigua a la plataforma de solució intel·ligent FIWARE, que [...]

DisCo

2019-08-27T07:22:34+02:00

Dissolució i química del combustible nuclear gastat en condicions de fallida del contenidor. El projecte DisCo pretén millorar el coneixement que tenim sobre els processos de dissolució del combustible gastat i omplir el buit d’informació sobre els nous tipus de combustible nuclear, com els combustibles dopats i els combustibles d’òxids mixtos (MOX per les seves sigles en anglès). Per aconseguir-ho, el projecte DisCo planteja millorar la comprensió de la dissolució de la matriu del combustible gastat en condicions de fallida de contenidor en emmagatzemament geològic profund (atmosfera reductora, és a dir, en absència d’oxigen) i, al [...]

PREDIVIA

2019-11-27T12:20:52+01:00

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic de l’evolució d’aquestes, possibilitant la predicció de la fractura del component una vegada es detecti la presència d’una esquerda. La innovació de Predivia permet realitzar una supervisió contínua d’aquest tipus d’elements, aportant un augment substancial de la seguretat de la infraestructura, així com una reducció dels costos d’operació i manteniment, [...]

EM@S

2020-07-31T06:32:31+02:00

Conscienciació entre els estudiants i la societat sobre la gestió dels residus electrònics, el cicle de vida dels components electrònics i les oportunitats de negoci relacionades. El projecte E-M@S organitza campanyes per involucrar a les escoles i crea materials educacionals d’alt valor amb l’objectiu d’educar a més de 100 estudiants de secundària europeus, a les seves respectives famílies i a les comunitats locals, sobre la importància de les matèries primeres, la cultura dels residus electrònics i les oportunitats de negoci associades a aquest sector. En el marc del projecte, s’organitzarà una campanya a nivell local per [...]

ELDE

2019-08-01T08:15:22+02:00

Tecnologies innovadores basades en tècniques d’electrodepuració per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits. En una fase inicial, ELDE realitza la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, seguida d’una fase d’aplicació de les diferents tècniques d’electrodepuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector. Amb la innovació d’ELDE es redueix el consum energètic associat a les tècniques d’electrodepuració, a través de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable. Eurecat, a [...]

DIGESTAKE

2019-07-31T10:43:28+02:00

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular per transformar-los en fertilitzants d’alt valor afegit. El projecte DIGESTAKE desenvolupa nous processos i tecnologies innovadores de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos efluents líquids i gasosos, resultants de la digestió anaeròbica dels fangs de depuradores urbanes, per tal de recuperar i reconvertir els nutrients de les aigües residuals. L’aplicació d’aquesta innovació permet convertir el diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics a través de sistemes bioelectroquímics. A banda, el projecte desenvolupa un procés alternatiu per recuperar el fòsfor en [...]

EFLUCOMP

2019-07-31T08:15:35+02:00

Desenvolupament de tecnologies innovadores i competitives per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de composició complexa amb l’objectiu d’obtenir aigua de qualitat adequada per a la seva gestió. El projecte EFLUCOMP té com a objectiu la recerca en tecnologies competitives i cost-eficients per abordar la problemàtica associada a la presència de contaminants a efluents,  com la matèria orgànica persistent o l’elevada salinitat. Entre aquestes tecnologies, destaquen les de separació (membranes, precipitació, adsorció), els processos biològics i altres tecnologies innovadores, com els processos d’oxidació avançada. La solució d’EFLUCOMP disminueix els costos [...]

ZELDA

2019-07-25T11:11:35+02:00

Tractament de salmorres basat en l’electrodiàlisis metàtesis i la recuperació de compostos de valor afegit amb l’objectiu d’assolir la descàrrega líquida zero (ZLD). Zelda té l’objectiu de demostrar la viabilitat tècnica i la sostenibilitat econòmica de la disminució de l’impacte ambiental generat pels sistemes de dessalinització en la producció d’aigua dolça. El projecte, liderat per Eurecat, demostra la tecnologia desenvolupada en dues plantes dessaladores ubicades a Màlaga (dessalinització d’aigua salobre) i a Almeria (dessalinització d’aigua de mar). Zelda també impulsa activitats per validar i optimitzar la tecnologia a nivell de laboratori; dissenyar la millor estratègia de [...]

OPTIENER

2019-07-25T11:09:03+02:00

Desenvolupament i integració de tecnologies per oferir a les empreses de serveis energètics productes de control i optimització energètica de millor qualitat. L’objectiu del projecte Optiener és la creació de dues eines informàtiques centrades en el mercat dels edificis del tercer sector per donar suport als seus usuaris, tant des d’un punt de vista de disseny de la instal·lació, com de la gestió energètica durant el seu funcionament. Una de les eines desenvolupades tracta d’un sistema d’entorn de disseny optimitzat i d’anàlisi d’instal·lacions, que permet predir la demanda energètica associada a serveis de confort (climatització, ACS [...]

Go to Top